multidimensionalmanagement on insee.me

👇 📚👓مدیریت چند بعدی🏃🏃 👇 Photos & Videos on Instagram

@multidimensionalmanagement See full size profile   در این کلبه مجازی میزبانی است با علایق متفاوت اما آنچه مرا به ایجاد یک صفحه در اینستاگرام ترغیب کرد ارائه مطالبی در حوزه مورد علاقه ام مدیریت بود...

1 day ago

. .نوآوری در صنعت خودروسازی ینی این :)))

1280
1 day ago

. .تخریب ساختمان Building Demolition 🔥🔥

1510
4 days ago

. .مهربانی به زبان عملی🥰😚

2000
6 days ago

. .توانایی افراد People are awesome. 😱⭕️

1430
6 days ago

. .چسب به این میگن

2380
1 week ago

. .یک سیستم جدید برای انتقال ماهی هایی که قادر نیستند به دلیل وجود سد، به مکان های دیگری شنا کنند.

2620
1 week ago

. .ایده های جالب Nice Idea 😁🔥🔥 Rebar unloading, what do you think?

1400
1 week ago

. .به قله که رسیدیم ،یادمان نرود روزی پوینده این راه بودیم به سختی یادمان نرود ،چه کسانی از کنارمان گذشتند و دستمان نگرفتند یادمان نرود ،کسانی را که ما را به زمین انداختند تاخود زودتر برسند یادمان نرود چقدر روح و دلمان از این زمین خوردن ها شکست و با خو دنجوا کردیم : «زمین خوردن ها جزئی از بازیست ، عظمت انسان در بلند شدن است » وباز راه را پیمودیم اینک در قله ایم مبادا از نگاه کردن به زیر پایمان حذرکنیم مبادا فراموش کنیم خارهایی که به پایمان رفت مبادا خود خار پای دیگران شویم مبادا سنگ راهشان شویم مبادا #شهره_سلطانى #موفقيت #گذشته #خاطرات #تازه _به دوران_رسيده #فهم #شعور #معرفت #قدردانی #بلند_شدن_بعد_از_هزاااااااربار_زمین_خوردن_را_بیاموز #عظمت_انسان_حاصل_عظمت_فکر_اوست

1650
2 weeks ago

. .سخت کار کردن #Hard #work 🔥🔥

1700
2 weeks ago

. .سعدی می فرماید: بنده حلقه بگوش ار ننوازی برود لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه بگوش بسا حیوان درنده که رام تو میشوند و بسا کسان که دانند در جامه انسان و در اندیشه دریدنت صبح را شام میکنند حتی اگر رخت برادر بتن کرده باشند

1280
2 weeks ago

. . #ویدئو رزوه زنی با استفاده از لیزر

1080
2 weeks ago

. .فیلمی که تماشای آن حال آدم رو خوب می کند... هر کس دلی را شاد کند، خداوند از آن شادی لطفی برای او قرار دهد که به هنگام مصیبت چون آب زلالی بر او باریدن گرفته و تلخی مصیبت را بزداید !

1400
2 weeks ago

. .امید،تحمل و تلاش کردن کلمات خوبیست اما زمانیکه مشکلات غلبه می کند،بهترین کار این است که موقعیت و شرایط را تغییر بدین و یا از افراد خبره مشاوره بگیرید. خودخوان تصمیم گرفتن، نتیجه اش مرگه. در نهایت دیگران بجای یاد کردن از شما از کلمه حسرت استفاده می کنند.😊

1110
2 weeks ago

. .طریقه ساخت ماکارونی😊👍

1280
3 weeks ago

. .نوسانات قیمت مرغ ، با مرغ چه کرد😎🤣😂🐔

1390