hazaminkarmehussain on insee.me

Haza min karme Husain ibne Ali Photos & Videos on Instagram

@hazaminkarmehussain  Yazidل tha☝ HUSSAINع hai❤🙌 Moharram a Story no 1 understands but the lovers of HUSSAINع❤ SpreaD HUSAINIYAT🌏 Kaniz e Hussainع😍 3k🔓 4k🔒Admin:-Girl❤

1 day ago

________💐﷽💐__________ ' • • • • • ❤Imam Aliع❤ Jis par tum Ehsaan karoge, uspar tumhari hukumat hogi. Jis se tum apni Haajat bayaan karoge, tum uske qaidi ban jaoge. Jis se tum be-niyaaz (needless) rahoge, to uske barabari waale ho jaaoge. ||Meezan ul Hikmah, v1, h385|| ______________________________ ❤Imam Taqiع❤ Momin ki izzat isi mein hai ke logo'n se be-niyaaz (needless) rahe. ||Guftaar e Dil Nasheen, p209|| ______________________________ • • • • • • • 👉 LIKE°SHARE°FOLLOW°REPOST & Remember Every LOVER of AHLULBAYTع in ur DUAS❤ .. ______________________________ #follow 👉@hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ _______________________________ • • • • • • • #love #yahussain #labbaikyahussain #imamhussain #shia #shiafollowers #shiamuslim #yaalimadad #yazahra #313 #karbala #shiaofali #ahlulbayt #azadari #muslimas #islamicpics #instadaily #instafamous #beautiful #travel #mecca #iran #iraq #asia #dailyquotes #keepfollowing #hazaminkarmehussain #sakinarazvi7862

38136
2 days ago

________💐﷽💐__________ ' • • • • •Rasule Khudaص• Allah Ta'ala se is tarah Dua maango ke tumhein uski qubooliyyat ka yaqeen ho. ||Meezan ul Hikmah, v3, p495|| _____________________________ •Rasule Khudaص• Khuda Wande Aalam Dua mein zyada israar o iltemaas karne waale ko pasand karta hai. ||Aasmani Nasihatein, v1, p85|| ______________________________ •Imam Aliع• Jo log ALLAHج ko sabse zyada jaante hain wo oos se Dua bhi sab se zyada maangte hain. ||Meezan ul Hikmah, v3, p450|| • • • • • • • • • • 👉 LIKE°SHARE°FOLLOW°REPOST & Remember Every LOVER of AHLULBAYTع in ur DUAS❤ .. ______________________________ #follow 👉@hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ _______________________________ • • • • • • • #love #yahussain #labbaikyahussain #imamhussain #shia #shiafollowers #shiamuslim #yaalimadad #yazahra #313 #karbala #shiaofali #ahlulbayt #azadari #muslimas #islamicpics #instadaily #instafamous #beautiful #travel #mecca #iran #iraq #asia #dailyquotes #keepfollowing #hazaminkarmehussain #sakinarazvi7862

36329
3 days ago

________💐﷽💐__________ ' • • • • Beshak💯💝 • • • • • • • • • • • 👉 LIKE°SHARE°FOLLOW°REPOST & Remember Every LOVER of AHLULBAYTع in ur DUAS❤ .. ______________________________ #follow 👉@hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ _______________________________ • • • • • • • #love #yahussain #labbaikyahussain #imamhussain #shia #shiafollowers #shiamuslim #yaalimadad #yazahra #313 #karbala #shiaofali #ahlulbayt #azadari #muslimas #islamicpics #instadaily #instafamous #beautiful #travel #mecca #iran #iraq #asia #dailyquotes #keepfollowing #hazaminkarmehussain #sakinarazvi7862

42727
3 days ago

________💐﷽💐__________ ' • • • • ♥Rasule Khudaص♥ Jo hayaa ki chaadar utaar phe'nke uski Geebat haraam nahi hai. Hadiyat ush Shia, p16 _____________________________ ♥Imam Aliع♥ Hayaa ek achchi sifat hai lekin aurato'n mein sab se zyada achchi lagti hai. Aasmani Nasihatein, v1, p106 ____________________________ ♥Imam Aliع♥ Hayaa aur Deen Aql ke saath hain. Jahaa'n Aql hogi wahaa'n Deen aur Hayaa bhi saath hogi. Hadiyat ush Shia, p109 _____________________________ • • • • • • • • • 👉 LIKE°SHARE°FOLLOW°REPOST & Remember Every LOVER of AHLULBAYTع in ur DUAS❤ .. ______________________________ #follow 👉@hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ _______________________________ • • • • • • • #love #yahussain #labbaikyahussain #imamhussain #shia #shiafollowers #shiamuslim #yaalimadad #yazahra #313 #karbala #shiaofali #ahlulbayt #azadari #muslimas #islamicpics #instadaily #instafamous #beautiful #travel #mecca #iran #iraq #asia #dailyquotes #keepfollowing #hazaminkarmehussain #sakinarazvi7862

54639
4 days ago

________💐﷽💐__________ ' • • • • 🙋❤Beshak • • • • • • • • • • 👉 LIKE°SHARE°FOLLOW°REPOST & Remember Every LOVER of AHLULBAYTع in ur DUAS❤ .. ______________________________ #follow 👉@hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ _______________________________ • • • • • • • #love #yahussain #labbaikyahussain #imamhussain #shia #shiafollowers #shiamuslim #yaalimadad #yazahra #313 #karbala #shiaofali #ahlulbayt #azadari #muslimas #islamicpics #instadaily #instafamous #beautiful #travel #mecca #iran #iraq #asia #dailyquotes #keepfollowing #hazaminkarmehussain #sakinarazvi7862

66249
5 days ago

________💐﷽💐__________ ' • • • • ❤Rasule Khudaص❤ Jo koi Jumeraat aur Shab e Juma ko Masjid mein safaai kare aur Masjid mein se aa'nkh mein padne waale tinke ke barabar dhool aur mitti baahar nikaale to Khudaج uske gunah maaf farmayega. ||Amaali - Shaikh Sadooq, p465|| ________________________________ ❤Riwayat❤ Imam Kazimع Jumeraat ke din Juma ki taiyari karte the. ||Wasaail ush Shia, v5, p 59|| _______________________________ • • • • • • • • 👉 LIKE°SHARE°FOLLOW°REPOST & Remember Every LOVER of AHLULBAYTع in ur DUAS❤ .. ______________________________ #follow 👉@hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ _______________________________ • • • • • • • #love #yahussain #labbaikyahussain #imamhussain #shia #shiafollowers #shiamuslim #yaalimadad #yazahra #313 #karbala #shiaofali #ahlulbayt #azadari #muslimas #islamicpics #instadaily #instafamous #beautiful #travel #mecca #iran #iraq #asia #dailyquotes #keepfollowing #hazaminkarmehussain #sakinarazvi7862

46929
5 days ago

________💐﷽💐__________ ' • • • • 💐Rasule Khudaص💐 Roza Jahannum ki Aag par dhhaal hai. ||Kirdaar Saazi, v2, p14|| ___________❤____________ 💐Rasule Khudaص💐 Roza-daar ki Dua na-manzoor nahi hoti. ||Hadiyat ush Shia, p11|| _____________❤____________ 💐Rasule Khudaص💐 Sehri khao, kyun ki Sehri mein barkat hai. ||Hadiyat ush Shia, p27|| __________❤_________________ 💐Imam Aliع💐 Maah e Ramzan mein bila-zarurat safar na karo. ||Hadiyat ush Shia, p592|| _____❤___________❤________ • • • • • • • • • • • 👉 LIKE°SHARE°FOLLOW°REPOST & Remember Every LOVER of AHLULBAYTع in ur DUAS❤ .. ______________________________ #follow 👉@hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ _______________________________ • • • • • • • #love #yahussain #labbaikyahussain #imamhussain #shia #shiafollowers #shiamuslim #yaalimadad #yazahra #313 #karbala #shiaofali #ahlulbayt #azadari #muslimas #islamicpics #instadaily #instafamous #beautiful #travel #mecca #iran #iraq #asia #dailyquotes #keepfollowing #hazaminkarmehussain #sakinarazvi7862

56728
6 days ago

________💐﷽💐__________ ' • • • • Aamad'e💓 ` ♥MAAH'E RAMZAN♥ ____RASOOL'E KHUDAص____ ' (Sirf) Ramzan NA kaho kyun ki ye ALLAHج Ta'ala ke naamo'n mein se ek naam hai, balke Maah e Ramzan kaha karo!❤ ❤ ||Meezan ul Hikmah, Vol 2|| ______________________________ ' ____Imam Razaع____ ' Roze sirf Maah e Ramzan me waajib hai aur dusre mahino'n me nahi, is liye ke ALLAHج ne QURAN is mahine me naazil kiya , ||www.imamreza.net|| • • • • • • • • • 👉 LIKE°SHARE°FOLLOW°REPOST & Remember Every LOVER of AHLULBAYTع in ur DUAS❤ .. ______________________________ #follow 👉@hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ _______________________________ • • • • • • • #love #yahussain #labbaikyahussain #imamhussain #shia #shiafollowers #shiamuslim #yaalimadad #yazahra #313 #karbala #shiaofali #ahlulbayt #azadari #muslimas #islamicpics #instadaily #instafamous #beautiful #travel #mecca #iran #iraq #asia #dailyquotes #keepfollowing #hazaminkarmehussain #sakinarazvi7862

41735
1 week ago

________💐﷽💐__________ ' • • • • ___💐Imam Sadiqع💐___ Hamari Wilayat hi Allahجki Wilayat hai ke Allahج ne kisi Nabiص ko uske baghair maboos nahi kiya! 🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃 ||Basaair ud Darajaat, v1, p214|| _______________________________ __💐Imam Sadiqع💐__ Rasule Khudaص ne jis tarah Ummat ke liye ahsan andaaz mein Khudaج se darkhwast ki hai oos andaaz se kisi Nabiص ne apni Ummat ke liye darkhwast pesh nahi ki thi. 🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃 ||Tafseer Noor us Saqlain, v1, p591|| _________________________________ • • • • • • • • • 👉 LIKE°SHARE°FOLLOW°REPOST & Remember Every LOVER of AHLULBAYTع in ur DUAS❤ .. ______________________________ #follow 👉@hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ _______________________________ • • • • • • • #love #yahussain #labbaikyahussain #imamhussain #shia #shiafollowers #shiamuslim #yaalimadad #yazahra #313 #karbala #shiaofali #ahlulbayt #azadari #muslimas #islamicpics #instadaily #instafamous #beautiful #travel #mecca #iran #iraq #asia #dailyquotes #keepfollowing #hazaminkarmehussain #sakinarazvi7862

35235
1 week ago

________💐﷽💐__________ ' • • • • ____________Kamsin ko Mile Walwala'e Aun o Muhammadع Har ek Jawaan ko Ali Akbarع ka jigar de💓😍 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 27 Shaban Wiladath Ba' Sadath Hz Aunع pisaran'e Shehzadi Zainabس Sabhi shia'ne Haidere karrarع ko Mubarak❤💐___________________ Salaam Shehzadoñ par🙏🌹 • • • • • • 👉 LIKE°SHARE°FOLLOW°REPOST & Remember Every LOVER of AHLULBAYTع in ur DUAS❤ .. ______________________________ #follow 👉@hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ _______________________________ • • • • • • • #love #yahussain #labbaikyahussain #imamhussain #shia #shiafollowers #shiamuslim #yaalimadad #yazahra #313 #karbala #shiaofali #ahlulbayt #azadari #muslimas #islamicpics #instadaily #instafamous #beautiful #travel #mecca #iran #iraq #asia #dailyquotes #keepfollowing #hazaminkarmehussain #sakinarazvi7862

42542
1 week ago

________💐﷽💐__________ ' • • • • Beshak💝😇 • • • • • • • 👉 LIKE°SHARE°FOLLOW°REPOST & Remember Every LOVER of AHLULBAYTع in ur DUAS❤ .. ______________________________ #follow 👉@hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ _______________________________ • • • • • • • #love #yahussain #labbaikyahussain #imamhussain #shia #shiafollowers #shiamuslim #yaalimadad #yazahra #313 #karbala #shiaofali #ahlulbayt #azadari #muslimas #islamicpics #instadaily #instafamous #beautiful #travel #mecca #iran #iraq #asia #dailyquotes #keepfollowing #hazaminkarmehussain #sakinarazvi7862

40946
1 week ago

________💐﷽💐__________ ' • • • • 👉M a a Sabki Jagah Le sakti hai lekin is poori Duniya mein M a a ki Jagah Koi nahi Le Sakta hai!💓👑💐😊. " ____ 💓H a p p y•M o t h e r ' s D a y ____ To All W o n d e r F u l M o t h e r s👑😊😍 • • • • • • • • • 👉 LIKE°SHARE°FOLLOW°REPOST & Remember Every LOVER of AHLULBAYTع in ur DUAS❤ .. ______________________________ #follow 👉@hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ _______________________________ • • • • • • • #love #yahussain #labbaikyahussain #imamhussain #shia #shiafollowers #shiamuslim #yaalimadad #yazahra #313 #karbala #shiaofali #ahlulbayt #azadari #muslimas #islamicpics #instadaily #instafamous #beautiful #travel #mecca #iran #iraq #asia #dailyquotes #keepfollowing #hazaminkarmehussain #sakinarazvi7862

27918
1 week ago

________💐﷽💐__________ ' • • • • Is Zulm ki Duniya mein faqat Pyaar Meri Maa,, , Hai mere liye saya-e-deewar meri Maa,, , Nafrat k jazeeron se mohabbat ki hadon tak,, , Bas pyaar hai han pyar hai bas pyaar Meri MAA🌹💯👏👌👑❤ 💐 ____ #happymothersday ____ To All W o n d e r F u l M o t h e r s👑😊😍 • • • • • • • 👉 LIKE°SHARE°FOLLOW°REPOST & Remember Every LOVER of AHLULBAYTع in ur DUAS❤ .. ______________________________ #follow 👉@hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ _______________________________ • • • • • • • #love #yahussain #labbaikyahussain #imamhussain #shia #shiafollowers #shiamuslim #yaalimadad #yazahra #313 #karbala #shiaofali #ahlulbayt #azadari #muslimas #islamicpics #instadaily #instafamous #beautiful #travel #mecca #iran #iraq #asia #dailyquotes #keepfollowing #hazaminkarmehussain #sakinarazvi7862

30228
1 week ago

_________💐﷽💐_________ • • • • • Jab bhi☝ Koi Gham💔 ka Ehsaas Paao,, Aao A L A M ke Saaye Mein Aao🙏❤ 💗___MyFavnoha___💗 • • • • 👉 LIKE°SHARE°FOLLOW°REPOST & Remember Every LOVER of AHLULBAYTع in ur DUAS❤ .. ______________________________ #follow 👉@hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ _______________________________ • • • • • • • • #yahussain #labbaikyahussain #imamhussain #shia #shiafollowers #shiamuslim #yaalimadad #yazahra #313 #karbala #shiaofali #ahlulbayt #azadari #islamicpics #instadaily #instafamous #beauty #travel #keepfollowing #instavideos #instaview #hazaminkarmehussain #sakinarazvi7862

19818
1 week ago

________💐﷽💐__________ ' • • • • 🌹Rasule Khudaص🌹 Nek Biwi insaan ke liye ek sa'adat (khushi / happiness) hai. ` ||Meezan ul Hikmah, v4, p512|| _______________________________ 💓Imam Rezaع💓 Khushi ke zamane ka intezaar karna bhi maujoob e khushi (khushi ka kaarann) hota hai. ` ||Irshadaat e Masumeen (as), p83|| _________________________________ • • • • • • • 👉 LIKE°SHARE°FOLLOW°REPOST & Remember Every LOVER of AHLULBAYTع in ur DUAS❤ .. ______________________________ #follow 👉@hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ _______________________________ • • • • • • • #love #yahussain #labbaikyahussain #imamhussain #shia #shiafollowers #shiamuslim #yaalimadad #yazahra #313 #karbala #shiaofali #ahlulbayt #azadari #muslimas #islamicpics #instadaily #instafamous #beautiful #travel #mecca #iran #iraq #asia #dailyquotes #keepfollowing #hazaminkarmehussain #sakinarazvi7862

33229
1 week ago

_________💐﷽💐_________ • • • • • ❤Assalam Hussainع ya Hussaina❤ Ibne Rasoolص Ya Hussainaa❤ ❤Assalam Hussainع Ya Hussainaaa❤ ❤Ibne Zahraس Ya Hussainaa❤🙏 • • • • • 👉 LIKE°SHARE°FOLLOW°REPOST & Remember Every LOVER of AHLULBAYTع in ur DUAS❤ .. ______________________________ #follow 👉@hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ _______________________________ • • • • • • • • #yahussain #labbaikyahussain #imamhussain #shia #shiafollowers #shiamuslim #yaalimadad #yazahra #313 #karbala #shiaofali #ahlulbayt #azadari #islamicpics #instadaily #instafamous #beauty #travel #keepfollowing #instavideos #instaview #hazaminkarmehussain #sakinarazvi7862

27227
1 week ago

________💐﷽💐__________ ' • • • • ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ Alam,, Abbasع Ka Jis Din Se Rakha Hai Ghar Mein,, ❤ Khud Hi Karbala Se Hoke Hawa Aati Hai,, ❤ Na Mumkin Hai Mujhe Choolay Koi Beemari,, ❤ Mere Ghar Lay Ke Hawa "Khak-e-Shifa" Aati Hai🙌 ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 💫Anaâ Majñôôñ Al ABBÂSع💫 🙏💝 Salaam ABBASع YA MAULA!💗 • • • • • • • • • 👉 LIKE°SHARE°FOLLOW°REPOST & Remember Every LOVER of AHLULBAYTع in ur DUAS❤ .. ______________________________ #follow 👉@hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ _______________________________ • • • • • • • #love #yahussain #labbaikyahussain #imamhussain #shia #shiafollowers #shiamuslim #yaalimadad #yazahra #313 #karbala #shiaofali #ahlulbayt #azadari #muslimas #islamicpics #instadaily #instafamous #beautiful #travel #mecca #iran #iraq #asia #dailyquotes #keepfollowing #hazaminkarmehussain #sakinarazvi7862

44155
1 week ago

________💐﷽💐__________ ' • • • • 🙌ALIع Haq.............♥ • • • • • • • • • 👉 LIKE°SHARE°FOLLOW°REPOST & Remember Every LOVER of AHLULBAYTع in ur DUAS❤ .. ______________________________ #follow 👉@hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ @hazaminkarmehussain ❤ _______________________________ • • • • • • • #love #yahussain #labbaikyahussain #imamhussain #shia #shiafollowers #shiamuslim #yaalimadad #yazahra #313 #karbala #shiaofali #ahlulbayt #azadari #muslimas #islamicpics #instadaily #instafamous #beautiful #travel #mecca #iran #iraq #asia #dailyquotes #keepfollowing #hazaminkarmehussain #sakinarazvi7862

54738