staronenail Photos & Videos

1 week ago

感謝愛我既客戶🥰五年裏面嘅支持❤️ å¾žä¸­éƒ½æœ‰é«˜ä½Žèµ·è·ŒğŸ˜— 多謝一直堅持可以行到呢一步🌼 公司決定要喬遷 ğŸŽ€åŒå•†å ´åœ°ä¸‹36號舖 由裝修到差不多完成🙏🏻🙏🏻 得來不易 å¤šè¬æ‰€æœ‰å¹«åŠ©éŽæˆ‘å˜…äººğŸ’ğŸ¼â€â™€ï¸ğŸ’ğŸ¼â€â™€ï¸ğŸ’ğŸ¼â€â™€ï¸ 真係有啲唔捨得🧒🏻面對新挑戰 只有繼續努力💪🏻💪🏻💪🏻 將最好嘅服務俾你地🤗🤗🤗 26/5 🤩🤩🤩會做儀式正式開張 但現階段繼續投入服務接受WhatsApp 預約🤝 Tel: 5463 8411 👑 📍地址:屯門啟豐商場地下36號舖 #gel #soakoffgel #gelnails #manicuie #Gel #staronenail #fashion #nailart #美甲 #hardgel #wedding #屯門 #元朗 #nailshop #一手 #二手 #香港美甲 #光療 #屯門gel甲 #屯門整甲 #屯門美甲用品 #3D #hkgirls #hkstore #美甲店 #beauty #修甲 #屯門美甲 #屯門美甲店 #新年美甲

414
3 weeks ago

☎️歡迎whatsapp💅🏻🌈🥳 預約:5463 8411 (1人工作) 地址:屯門啓豐商場1樓16b4c號舖 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #gel #soakoffgel #gelnails #manicuie #Gel #staronenail #fashion #nailart #美甲 #hardgel #wedding #屯門 #元朗 #nailshop #一手 #二手 #香港美甲 #光療 #屯門gel甲 #屯門整甲 #屯門美甲用品 #3D #hkgirls #hkstore #美甲店 #beauty #修甲 #屯門美甲 #屯門美甲店 #新年美甲

142
3 weeks ago

☎️歡迎whatsapp💅🏻🌈🥳 預約:5463 8411 (1人工作) 地址:屯門啓豐商場1樓16b4c號舖 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #gel #soakoffgel #gelnails #manicuie #Gel #staronenail #fashion #nailart #美甲 #hardgel #wedding #屯門 #元朗 #nailshop #一手 #二手 #香港美甲 #光療 #屯門gel甲 #屯門整甲 #屯門美甲用品 #3D #hkgirls #hkstore #美甲店 #beauty #修甲 #屯門

140
3 weeks ago

☎️歡迎whatsapp💅🏻🌈🥳 預約:5463 8411 (1人工作) 地址:屯門啓豐商場1樓16b4c號舖 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #gel #soakoffgel #gelnails #manicuie #Gel #staronenail #fashion #nailart #美甲 #hardgel #wedding #屯門 #元朗 #nailshop #一手 #二手 #香港美甲 #光療 #屯門gel甲 #屯門整甲 #屯門美甲用品 #3D #hkgirls #hkstore #美甲店 #beauty #修甲 #屯門美甲 #屯門美甲店 #新年美甲

130
4 weeks ago

☎️歡迎whatsapp💅🏻🌈🥳 預約:5463 8411 (1人工作) 地址:屯門啓豐商場1樓16b4c號舖 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #gel #soakoffgel #gelnails #manicuie #Gel #staronenail #fashion #nailart #美甲 #hardgel #wedding #屯門 #元朗 #nailshop #一手 #二手 #香港美甲 #光療 #屯門gel甲 #屯門整甲 #屯門美甲用品 #3D #hkgirls #hkstore #美甲店 #beauty #修甲 #屯門美甲 #屯門美甲店 #新年美甲

130
4 weeks ago

☎️歡迎whatsapp💅🏻🌈🥳 預約:5463 8411 (1人工作) 地址:屯門啓豐商場1樓16b4c號舖 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #gel #soakoffgel #gelnails #manicuie #Gel #staronenail #fashion #nailart #美甲 #hardgel #wedding #屯門 #元朗 #nailshop #一手 #二手 #香港美甲 #光療 #屯門gel甲 #屯門整甲 #屯門美甲用品 #3D #hkgirls #hkstore #美甲店 #beauty #修甲 #屯門美甲 #屯門美甲店 #新年美甲

190
1 month ago

☎️歡迎whatsapp💅🏻🌈🥳 預約:5463 8411 (1人工作) 地址:屯門啓豐商場1樓16b4c號舖 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #gel #soakoffgel #gelnails #manicuie #Gel #staronenail #fashion #nailart #美甲 #hardgel #wedding #屯門 #元朗 #nailshop #一手 #二手 #香港美甲 #光療 #屯門gel甲 #屯門整甲 #屯門美甲用品 #3D #hkgirls #hkstore #美甲店 #beauty #修甲 #屯門美甲 #屯門美甲店 #新年美甲

100
1 month ago

☎️歡迎whatsapp💅🏻🌈🥳 預約:5463 8411 (1人工作) 地址:屯門啓豐商場1樓16b4c號舖 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #gel #soakoffgel #gelnails #manicuie #Gel #staronenail #fashion #nailart #美甲 #hardgel #wedding #屯門 #元朗 #nailshop #一手 #二手 #香港美甲 #光療 #屯門gel甲 #屯門整甲 #屯門美甲用品 #3D #hkgirls #hkstore #美甲店 #beauty #修甲 #屯門美甲 #屯門美甲店 #新年美甲

100
1 month ago

☎️歡迎whatsapp💅🏻🌈🥳 預約:5463 8411 (1人工作) 地址:屯門啓豐商場1樓16b4c號舖 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #gel #soakoffgel #gelnails #manicuie #Gel #staronenail #fashion #nailart #美甲 #hardgel #wedding #屯門 #元朗 #nailshop #一手 #二手 #香港美甲 #光療 #屯門gel甲 #屯門整甲 #屯門美甲用品 #3D #hkgirls #hkstore #美甲店 #beauty #修甲 #屯門美甲 #屯門美甲店 #新年美甲

100
1 month ago

☎️歡迎whatsapp💅🏻🌈🥳 預約:5463 8411 (1人工作) 地址:屯門啓豐商場1樓16b4c號舖 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #gel #soakoffgel #gelnails #manicuie #Gel #staronenail #fashion #nailart #美甲 #hardgel #wedding #屯門 #元朗 #nailshop #一手 #二手 #香港美甲 #光療 #屯門gel甲 #屯門整甲 #屯門美甲用品 #3D #hkgirls #hkstore #美甲店 #beauty #修甲 #屯門美甲 #屯門美甲店 #新年美甲

110
1 month ago

☎️歡迎whatsapp💅🏻🌈🥳 預約:5463 8411 (1人工作) 地址:屯門啓豐商場1樓16b4c號舖 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #gel #soakoffgel #gelnails #manicuie #Gel #staronenail #fashion #nailart #美甲 #hardgel #wedding #屯門 #元朗 #nailshop #一手 #二手 #香港美甲 #光療 #屯門gel甲 #屯門整甲 #屯門美甲用品 #3D #hkgirls #hkstore #美甲店 #beauty #修甲 #屯門美甲 #屯門美甲店 #新年美甲

140
1 month ago

☎️歡迎whatsapp💅🏻🌈🥳 預約:5463 8411 (1人工作) 地址:屯門啓豐商場1樓16b4c號舖 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #gel #soakoffgel #gelnails #manicuie #Gel #staronenail #fashion #nailart #美甲 #hardgel #wedding #屯門 #元朗 #nailshop #一手 #二手 #香港美甲 #光療 #屯門gel甲 #屯門整甲 #屯門美甲用品 #3D #hkgirls #hkstore #美甲店 #beauty #修甲 #屯門美甲 #屯門美甲店 #新年美甲

120
1 month ago

☎️歡迎whatsapp💅🏻🌈🥳 預約:5463 8411 (1人工作) 地址:屯門啓豐商場1樓16b4c號舖 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #gel #soakoffgel #gelnails #manicuie #Gel #staronenail #fashion #nailart #美甲 #hardgel #wedding #屯門 #元朗 #nailshop #一手 #二手 #香港美甲 #光療 #屯門gel甲 #屯門整甲 #屯門美甲用品 #3D #hkgirls #hkstore #美甲店 #beauty #修甲 #屯門美甲 #屯門美甲店 #新年美甲

180
1 month ago

☎️歡迎whatsapp💅🏻🌈🥳 預約:5463 8411 (1人工作) 地址:屯門啓豐商場1樓16b4c號舖 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #gel #soakoffgel #gelnails #manicuie #Gel #staronenail #fashion #nailart #美甲 #hardgel #wedding #屯門 #元朗 #nailshop #一手 #二手 #香港美甲 #光療 #屯門gel甲 #屯門整甲 #屯門美甲用品 #3D #hkgirls #hkstore #美甲店 #beauty #修甲 #屯門美甲 #屯門美甲店 #新年美甲

100
1 month ago

☎️歡迎whatsapp💅🏻🌈🥳 預約:5463 8411 (1人工作) 地址:屯門啓豐商場1樓16b4c號舖 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #gel #soakoffgel #gelnails #manicuie #Gel #staronenail #fashion #nailart #美甲 #hardgel #wedding #屯門 #元朗 #nailshop #一手 #二手 #香港美甲 #光療 #屯門gel甲 #屯門整甲 #屯門美甲用品 #3D #hkgirls #hkstore #美甲店 #beauty #修甲 #屯門美甲 #屯門美甲店 #新年美甲

240
1 month ago

☎️歡迎whatsapp💅🏻🌈🥳 預約:5463 8411 (1人工作) 地址:屯門啓豐商場1樓16b4c號舖 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #gel #soakoffgel #gelnails #manicuie #Gel #staronenail #fashion #nailart #美甲 #hardgel #wedding #屯門 #元朗 #nailshop #一手 #二手 #香港美甲 #光療 #屯門gel甲 #屯門整甲 #屯門美甲用品 #3D #hkgirls #hkstore #美甲店 #beauty #修甲 #屯門美甲 #屯門美甲店 #新年美甲

100
1 month ago

☎️歡迎whatsapp💅🏻🌈🥳 預約:5463 8411 (1人工作) 地址:屯門啓豐商場1樓16b4c號舖 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #gel #soakoffgel #gelnails #manicuie #Gel #staronenail #fashion #nailart #美甲 #hardgel #wedding #屯門 #元朗 #nailshop #一手 #二手 #香港美甲 #光療 #屯門gel甲 #屯門整甲 #屯門美甲用品 #3D #hkgirls #hkstore #美甲店 #beauty #修甲 #屯門美甲 #屯門美甲店 #新年美甲

110
1 month ago

☎️歡迎whatsapp💅🏻🌈🥳 預約:5463 8411 (1人工作) 地址:屯門啓豐商場1樓16b4c號舖 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #gel #soakoffgel #gelnails #manicuie #Gel #staronenail #fashion #nailart #美甲 #hardgel #wedding #屯門 #元朗 #nailshop #一手 #二手 #香港美甲 #光療 #屯門gel甲 #屯門整甲 #屯門美甲用品 #3D #hkgirls #hkstore #美甲店 #beauty #修甲 #屯門美甲 #屯門美甲店 #新年美甲

151
1 month ago

泰國 JAPARA香水👸 一共八種香味,只需一滴, 香味持久成dayğŸŒ¹ï¼æ“¦ä¸Šé¦™æ°´å¾Œå¦‚æžœå¿ƒéˆå¹³éœï¼Œ 會散發使人放鬆的淡淡清香;若是感到興奮🌸, 精油會因身體熱度🌴散發出特有香味, å¸å¼•æŽ¥è¿‘ä½ çš„äººğŸŒ»ã€‚ 此香水可吸引異性🌱,有促進感情作用🍒! 預訂歡迎inbox/直接落店現埸試味(有開sample,可現場試味)! ☎️歡迎whatsapp💅🏻🌈🥳 預約:5463 8411 (1人工作) 地址:屯門啓豐商場1樓16b4c號舖 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #gel #soakoffgel #gelnails #manicuie #Gel #staronenail #fashion #nailart #美甲 #hardgel #wedding #屯門 #元朗 #nailshop #一手 #二手 #香港美甲 #光療 #屯門gel甲 #屯門整甲 #屯門美甲用品 #3D #hkgirls #hkstore #美甲店 #beauty #修甲 #屯門美甲 #屯門美甲店 #新年美甲

150
2 months ago

持久是必需👋🏻👋🏻👋🏻👀👀 除咗選擇近自己屋企甲店👩🏻 甲型整得靚 🤩適當價格外 面Top一定要keep四個星期光潔如新 重點就係keep得耐唔好爆裂🤯 師傅好唔好🙌🏻就當然要睇手勢 æ­¡è¿Žæ‰€æœ‰æ–°å®¢åšŸæˆ‘å“‹ç”²åº—ğŸŒ¸ 首次試做 單色💋💋💋218 Ps:四月會改傳單價錢會調動 所以勿失良機🥰🥰🥰 ☎️歡迎whatsapp💅🏻🌈 預約:5463 8411 (1人工作) 地址:屯門啓豐商場1樓16b4c號舖 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #gel #soakoffgel #gelnails #manicuie #Gel #staronenail #fashion #nailart #美甲 #hardgel #wedding #屯門 #元朗 #nailshop #一手 #二手 #香港美甲 #光療 #屯門gel甲 #屯門整甲 #屯門美甲用品 #3D #hkgirls #hkstore #美甲店 #beauty #修甲 #屯門美甲 #屯門美甲店 #新年美甲

151