pokemonredyellowgreenblue Photos & Videos

5 days ago

🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” Κ€α΄ΚŸα΄‡α΄˜ΚŸα΄€Κ : αŽ‘αŽ¬α”α†NᎠ 5 YᎬαŽͺ᎑Ꮪ ᏴαŽͺᏟK ⏎ The young brunette arrived in Cerulean City, and once she set foot into this large city, it struck the little girl in awe. Cerulean City was an average sized city which was located near a beautiful seaside. There were many attractions, including the Bike Shop! Leaf let her beloved Bulbasaur out to walk with her, it never seemed to like staying put. Her Bulbasaur was extremely energetic and loved the fresh air. The young child took the spherical object out of her yellow bag and thrusted it up in the air. β€œCome outside, Bulby!” The little creature began to form shape as it came out of its ball, and it cried with joy. β€œBulbasaur!” Bulby jumped with joy and was extremely excited to be out on such a nice day. The adolescent Leaf giggled and let her hand rest on top of her Bulby’s soft head. It hasn’t been long since they’ve started on their journey, but these two partners have grown a very significant and strong bond in such a brief period of time. β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” {Credit to : @/unknown} β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” 🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E α–΄Oα–‡ α—°Oα–‡E! οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

956
1 week ago

🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” ➺ ac : aka_affection ➺ dt : kantoschosen ➺ song : playinwitme - kyle ft. kehlani β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” Happy Valentine’s (Free Chocolates) Day everyone! I decided for my Valentine’s Day special, I’d try something new. I made a photo edit and a video edit at the same time based on my favorite Manga/In~Game ship Oldrivalshipping and Conflictingshipping. Comment if you guys like it! β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” {Sorry if I didn’t tag you, I can only tag 20 people!} β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” 🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ πŸ’–αŽ»αŽͺᏒᏒY ᏙαŽͺᏞᎬNαŽ’α†NαŽ¬β€™αš ᎠαŽͺY!πŸ’– α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E α–΄Oα–‡ α—°Oα–‡E! οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

7827
2 weeks ago

🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” {EPILEPSY/FLASH WARNING} ➺ ib : truthofpokespe ➺ song : memories - levianth & denis elezi β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” 🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E α–΄Oα–‡ α—°Oα–‡E! οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

638
2 weeks ago

🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” Κ€α΄ΚŸα΄‡α΄˜ΚŸα΄€Κ :The young dark~haired girl absolutely ~loved~ to shop. β€œThere are new sales everywhere, you know what that means! Shopping spree!” Leaf runs into the store enthusiastically, and giggles a bit. After a few hours, she walks out the shop with two massive bags hanging from her arms. β€œDoo doo~doo” The Young Leaf hums a tune while she takes the route back to her home in Pallet Town. β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” 🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E α–΄Oα–‡ α—°Oα–‡E! οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

860
3 weeks ago

🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” Κ€α΄ΚŸα΄‡α΄˜ΚŸα΄€Κ : Leaf, Green and young Elaine adored Red. Red was bold and strong, he was topped the number one fighter in all of Kanto, AND he had silky raven hair. Leaf turns her head to find Red walking down the sidewalk. β€œHe’s coming!” The three strike a pose in a hope this would get their idol’s attention. The raven~haired trainer passed by, mumbling to himself. Leaf, Green, and Elaine all begin to screech, as they were all starstruck. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ {Credit : New3DsSuchti on YouTube}β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” 🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E α–΄Oα–‡ α—°Oα–‡E! οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

1039
3 weeks ago

🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” Κ€α΄ΚŸα΄‡α΄˜ΚŸα΄€Κ : Little Leaf was walking out of Viridian Forest, and was on the route that leads to the Viridian City. All of a sudden, she saw a bright pink flash. β€œHuh?” A gasp escaped her lips as she turned in all different places. There it was again! The young girl felt a fluffy sensation that was gently stroking her arm. Leaf turned around and had found a mythical friend of hers, Mew. β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” 🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E α–΄Oα–‡ α—°Oα–‡E! οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

9511
3 weeks ago

🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” Κ€α΄ΚŸα΄‡α΄˜ΚŸα΄€Κ : The young brunette was walking around and looking for her PokΓ©mon. She was afraid, lost, and anxious. Leaf appeared to be far away from her home in Pallet Town and couldn’t find her PokΓ©mon to get back. She begins to breathe faster anxiously and starts to panic. β€œPikachu? Butterfree? Where are you guys?” Leaf shouted in worry and drops to her knees. The young girl cried, as it seems there wasn’t any hope left for her now. How will she ever get home, more importantly find her beloved PokΓ©mon?β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” 🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E α–΄Oα–‡ α—°Oα–‡E! οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

10110
3 weeks ago

🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” Κ€α΄ΚŸα΄‡α΄˜ΚŸα΄€Κ : The little girl seemed to have an amazing day so far. She was surrounded by rich golden sunflowers that seemed to be matching the shining sun. Little Leaf blushed in excitement and revealed a huge smile on her face. She seemed calm, and she was happy on this serene field of flowers. πŸŒΌβ€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” 🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ (NOTE : Sorry I haven’t posted much, I’ve gotten really stressed and upset. Hopefully I’ll be more active now that my tests are over. I love you!) ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E α–΄Oα–‡ α—°Oα–‡E! οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

790
1 month ago

🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” ➺ ac : savioraudios ➺ dt : leaf fans (like myself) ➺ song : ready or not - bridgit mendler β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” 🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E α–΄Oα–‡ α—°Oα–‡E! οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

669
1 month ago

🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” ᴅᴇsα΄„Κ€Ιͺα΄˜α΄›Ιͺᴏɴ : Agh, sorry I haven’t been posting! I’ve been working on this little bab right here~ I was so bored in class, so I finished my work within 5 minutes and I used the rest of my boring class to doodle. Comment what you think! β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” 🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ ~> Song : Starships - Nicki Minaj ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E α–΄Oα–‡ α—°Oα–‡E! οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

530
1 month ago

🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” Did anyone else get this message? I heard Lucario was alarmed by it... I definitely didn’t steal anything... ~nom nom~ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” 🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E α–΄Oα–‡ α—°Oα–‡E! οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

7439
1 month ago

🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” Κ€α΄ΚŸα΄‡α΄˜ΚŸα΄€Κ : Leaf and Red decide to pull a prank on Green when he arrived at Yellow’s hangout. The two mischievous pranksters β€œborrowed” one of Yellow’s homemade pies and slammed it in Green’s face once he entered the front door. β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” 🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ (NOTE : Sorry for not posting yesterday, I was up studying for a midterm. Please forgive me if I forget to post, I’ve got so many tests coming up. Love ya xx!) ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E α–΄Oα–‡ α—°Oα–‡E! οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

6915
1 month ago

🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” Κ€α΄ΚŸα΄‡α΄˜ΚŸα΄€Κ : β€œI wonder what awaits us beyond Kanto...” Leaf looks through the portal of one of her mythical friends. β€œIt looks so beautiful out there...If only I had a chance to view this for myself...” Leaf sighs and looks out the portal in wonder, with Mew leaning against her and holding her hat. β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” 🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E α–΄Oα–‡ α—°Oα–‡E! οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

788
1 month ago

🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” Κ€α΄ΚŸα΄‡α΄˜ΚŸα΄€Κ : Leaf watches her Jigglypuff and Pikachu run and play. It was getting dark, but Leaf decided to stay and watch the beautiful sunset with her beloved PokΓ©mon. β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” 🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E α–΄Oα–‡ α—°Oα–‡E! οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

744
1 month ago

🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” ᴅᴇsα΄„Κ€Ιͺα΄˜α΄›Ιͺᴏɴ : I love how this drawing turned out! I still think I need to improve a lot, though haha. I’ll post a roleplay tomorrow. Comment what you think! β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” 🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E α–΄Oα–‡ α—°Oα–‡E! οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

593
1 month ago

🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” Κ€α΄ΚŸα΄‡α΄˜ΚŸα΄€Κ : I’ve got to get ready for that night out with my friends...” Leaf was getting ready to go out to a late night party with her best friends. She jiggles her blazing blue earring in place, which matches perfectly with her bright ocean eyes. β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” 🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E α–΄Oα–‡ α—°Oα–‡E! οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

9521
1 month ago

🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” Κ€α΄ΚŸα΄‡α΄˜ΚŸα΄€Κ : Leaf turns to Red and Green, with an unsure look on her face. β€œAren’t we forgetting something...?” Leaf doesn’t realize they’ve left all four of their other friends behind. β€œI’m probably just being paranoid.” Leaf laughs nervously and keeps walking along. β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” 🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E α–΄Oα–‡ α—°Oα–‡E! οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

7315
1 month ago

🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” Κ€α΄ΚŸα΄‡α΄˜ΚŸα΄€Κ : Leaf and Yellow are both dressed into play costumes Leaf found in her old playroom. β€œAgh, little sister you look so cute!!!” Leaf tackles and hugs her little sister, the both of them laughing happily as they play around. β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” 🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E α–΄Oα–‡ α—°Oα–‡E! οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

703
1 month ago

The PokΓ©mon Ship MEP is complete! I’m so happy with how this turned out! I got a few people telling me they’ve always wanted to be in a MEP but never got the chance to. Since this turned out extremely well, I might try it again sometime! Thank you all who participated in this project, every single one of you did extremely well! 🌸❀️ πŸŒ·αŽ¬αŽ α†αŽ’αŽΎαŽ‘αšπŸŒ· @rockets.heir PreciousMetalShipping @gladixn Contestshipping @kantoschosen OldRivalShipping @dawn_pokegirl Pearlshipping @leaf.kanto PokΓ©shipping @k.etchum Amourshipping @kantoshira Specialshipping @kalos.hero GeekChicShipping ac : me Song : Umbrella - Rihanna ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E α–΄Oα–‡ α—°Oα–‡E! οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

7315
1 month ago

🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” Κ€α΄ΚŸα΄‡α΄˜ΚŸα΄€Κ : Leaf gets tired and slowly begins to doze off. She gently rests her head on Green’s shoulder, unaware that he’s busy reading a note. β€œZzz...”~😴✨ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” ɴᴏᴛᴇ : Agh, guys! I’m hella tired, and I’ve got so many midterms coming up. I’m trying to organize my bag, and it’s a disaster. (My binder is worse. πŸ˜‚) Anyway, the MEP should be up by tomorrow. Love y’all! Xx β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” 🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E α–΄Oα–‡ α—°Oα–‡E! οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

696
1 month ago

MEP PARTS! This will be my first MEP hosting, so if this goes well I might do this again. The theme is choose your favorite PokΓ©mon ship from the anime! Here are the parts. Intro 1 - @rockets.heir PreciousMetalShipping βœ”οΈ Intro 2 - @gladixn Contestshipping βœ”οΈ Intro 3 - @kantoschosen OldRivalShipping βœ”οΈ Intro 4 - @dawn_pokegirl Pearlshipping Part 1 - @leaf.kanto PokΓ©shipping Part 2 - @k.etchum Amourshipping βœ”οΈ Part 3 - @kantoshira Specialshipping βœ”οΈ Part 4 - @kalos.hero GeekChicShipping βœ”οΈ ac : me Song : Umbrella - Rihanna ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E α–΄Oα–‡ α—°Oα–‡E! οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

5847
1 month ago

{Open RP} 🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸 β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” Κ€α΄ΚŸα΄‡α΄˜ΚŸα΄€Κ : Leaf gets back home from the PokΓ©Mart, and walks into the door. She puts the bags down and says β€œI’m home~” She turns her attention to Green, who seemed erm... perfectly fine. β€œI JUST confiscated your broom, and your mannequin! When will you learn?” Leaf starts to laugh. β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” ɴᴏᴛᴇ : I didn’t have anything to post haha, so here ya go. Man, so many emotions at once in that video. I’ll be posting MEP parts later today or tomorrow. Love y’all! xx β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” {Credit : New3DSSuchti on YouTube} β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” 🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E α–΄Oα–‡ α—°Oα–‡E! οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

10529
1 month ago

πŸŒΌπŸ’›πŸŒΌπŸ’›πŸŒΌπŸ’›πŸŒΌπŸ’›πŸŒΌπŸ’› β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” Happy birthday, Yellow! I made you a birthday edit! πŸŒΌπŸ’›πŸŒΌπŸ’›πŸŒΌπŸ’›πŸŒΌπŸ’›πŸŒΌπŸ’›πŸŒΌπŸ’›πŸŒΌπŸ’› β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” ➺ ac : truthofpokespe ➺ ib : truthofpokespe ➺ dt : yellow stans and kantoshira ➺ song : in the name of love (d-block & s-te-fan remix) β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” πŸŒΌπŸ’›πŸŒΌπŸ’›πŸŒΌπŸ’›πŸŒΌπŸ’›πŸŒΌπŸ’›πŸŒΌπŸ’›πŸŒΌπŸ’› β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E α–΄Oα–‡ α—°Oα–‡E! οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

6415
1 month ago

🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” β€œSorry Green, but it seems like I’m winning again. Mario Kart isn’t so hard you know...” Leaf has a confident look on her face and glances at Green teasingly. β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” (Let me know who the artist is!) β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” 🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

7926
1 month ago

🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” My new icon for the next holiday! I’m actually really proud of this! πŸ’•πŸ’•πŸ’• β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” 🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ β€’ β€’ β€’ ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

594
1 month ago

🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” β€œHm? Butterfree, are you enjoying the view?” Leaf smiles as her beloved Butterfree grasps on her hat. The petals of the flowers around her float away into the breezy sunrise. β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” ❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸❀️🌸 πŸŽ†αŽ»αŽͺᏒᏒY NαŽ¬α” YᎬαŽͺ᎑!πŸŽ†2019 α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

770
1 month ago

ᎻαŽͺᏒᏒY NαŽ¬α” YᎬαŽͺ᎑'Ꮪ αŽ¬α™αŽ¬ πŸŽ† β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” Surprise! This is Marina Niles! She is a 15 year old Gym Leader in Kanto. Her specialty consists of water types. She is a Cancer (July 3rd). (ᎠᎾN'᎒ ᎑ᎬᏒᎾᏚ᎒ α”α†αŽ’αŽ»αŽΎαŒαŽ’ αŸαŽ‘αŽ¬αŽ α†αŽ’!) //Song : Heaven - Elektronomia// β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

382
1 month ago

ᎻαŽͺᏒᏒY NαŽ¬α” YᎬαŽͺ᎑'Ꮪ αŽ¬α™αŽ¬! πŸŽ† β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” I’ve got a surprise for y’all later, I’m so excited to present it to y’all! I can’t believe we’ve come this far into 2018, it was a crappy ride. New Year, New Start. β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” {Art by Marutoko45 on Twitter} ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

7614
1 month ago

Fire and Leaf actually look like siblings... πŸ€” Brother and Sister? 😁 ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

12215
1 month ago

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” Seeing as Green is the only other one awake, Leaf starts talking with him about what they want to do the next day. Red and little Yellow are dozing next to each other peacefully. Although Green seems unamused, Leaf ignores his expressions and continues to speak. β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

656
1 month ago

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” ~sᴏᴍᴇᴛΙͺᴍᴇs Ιͺα΄›'s Κœα΄€Κ€α΄… ᴛᴏ “ΙͺΙ΄α΄… sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ᴑʜᴏ α΄œΙ΄α΄…α΄‡Κ€sα΄›α΄€Ι΄α΄…s~ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

877
1 month ago

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” Leaf walks into the room to find Red holding her camera and Green... eh Green seems normal. β€œGive my camera back, Red!!! I paid so much for that!” Leaf tackles Red to get her camera back. β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” {Credit to New3DsSuchti on YouTube} ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

10137
1 month ago

Leaf fiddles around with her nails, in her warm winter sweater in her yard. She hears footsteps and turns her head slightly towards you. β€œOh! Heh, I didn’t see you there! What brings you here?” ⛄️ᏔᏆN᎒Ꭼ᎑ ᏚᎬαŽͺᏚᎾN⛄️ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

642
1 month ago

α΄‡Ι΄α΄Šα΄Κ Κα΄α΄œΚ€ α΄„ΚœΚ€Ιͺsᴛᴍᴀs! ----------------------- sᴏɴɒ : "α΄œΙ΄α΄…α΄‡Κ€Ι΄α΄‡α΄€α΄›Κœ α΄›Κœα΄‡ ᴛʀᴇᴇ" - α΄‹α΄‡ΚŸΚŸΚ α΄„ΚŸα΄€Κ€α΄‹sᴏɴ (ᴍʏ α΄€α΄œα΄…Ιͺᴏ) ----------------------- πŸŽ„αŽ·αŽ¬αŽ‘αŽ‘Y αŸαŽ»αŽ‘α†αšαŽ’αŽ·αŽͺᏚ!πŸŽ„ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

628
1 month ago

Then and After! Which one do you like better? Have I improved? (Hopefully, Christmas edit will be up today) πŸŽ„αŽ·αŽ¬αŽ‘αŽ‘Y αŸαŽ»αŽ‘α†αšαŽ’αŽ·αŽͺᏚ!πŸŽ„ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

353
1 month ago

Leaf is starting to enjoy her new Santa suit. Yellow, her reindeer companion is grasping onto her hand. Red and Green are minding their own business, as the two sisterly friends cosplay. (Tagging a number of amazing people in the corner, both my best friends and loyal followers.) β€”β€”β€”β€”β€” Note : Thank you so much, @_james.adamo_ , @gabbyagatina , @dawn.sinnoh.hikari , @peter.astarbi and @bluebubbleowo . Without you, I wouldn’t have been able to make it out of this hell of a year. 2018 was a tough ride, everyone. I wish you all a Merry Christmas, and a safe, happy New Year. β€”β€”β€”β€”β€” πŸŽ„αŽ·αŽ¬αŽ‘αŽ‘Y αŸαŽ»αŽ‘α†αšαŽ’αŽ·αŽͺᏚ!πŸŽ„ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

9626
1 month ago

It’s beginning to look a lot like Christmas... but Leaf doesn’t seem so jolly. β€œYou’ve got to be kidding me, I don’t want to have to be in this dumb Santa suit!” Yellow made her wear this Santa outfit, but seeing as Yellow wore all those dresses Leaf β€œasked her” to wear, this seemed like payback. ... ... ... (Uβ„™β……αŽ―α†β„° : I’m working on some requested drawings and edits ( @__.heartofgold.__ ), and a 1K edit to post as well. There is also an animation in progress so I probably won’t have the chance to post quick video memes. Thank you for your patience.) α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

8128
2 months ago

Leaf is in wonder. β€œWow... look at all of those beautiful leaves... each one has a different color!” She tries to amuse Green, but it doesn’t seem like it’s working. (Credit to Artist) α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

785
2 months ago

~α΄›ΚœΙͺs ΙͺsΙ΄'α΄› Κ€α΄‡ΚŸα΄€α΄›α΄‡α΄… ᴛᴏ α΄˜α΄α΄‹Γ©α΄α΄Ι΄ α΄€α΄› α΄€ΚŸΚŸ, Κ™α΄œα΄› ᴍʏ sΙͺsᴛᴇʀ α΄‘α΄€s α΄‘α΄€α΄›α΄„ΚœΙͺΙ΄Ι’ α΄˜α΄‡α΄˜α΄˜α΄€ ᴘΙͺΙ’, α΄€Ι΄α΄… Ιͺ ᴅᴇᴄΙͺᴅᴇᴅ ᴛᴏ ᴍᴀᴋᴇ α΄€ ᴍᴇᴍᴇ α΄α΄œα΄› ᴏ“ Ιͺα΄›.~ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

4711
2 months ago

YᎾᏌ᎑ ᎠαŽͺα†αžY ᎠᎾᏚᎬ ᎾF ᎷᎬᎷᎬᏚ ᏴY уσυяѕ тяυℓу. ,’) α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

5911
2 months ago

Finally, now that school isn’t kicking me from behind, I was able to find some time to finish this edit for @pokemon_trainer_tarun ! I hope you enjoy! β€’^^β€’ 🌸❀️ (Song : Shut Up And Drive - Rihanna) α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

448
2 months ago

I’d just like to use this 100th post to appreciate the new voice of Trainer Leaf! I’m so happy! β€’^^β€’ I will be posting another award today, and I promised someone a Mallow edit, so I’ll try to post those today. I have a voice!~ β€’^^β€’ α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

547
2 months ago

Okay, so explain me this. Leaf and Green are 20 years old, yet Ash and the PokΓ©girls have been 10 for as long as half of the time Green and I have been on this world... huh?! (Credit to : RYG_O) α–΄Oα’ͺα’ͺOα—― α—°E οΌ―(≧▽≦)οΌ― . . . #pokemon #pocketmonsters #pocketmonster #pokemonfrlg #pokemonrby #pokemonrbgy #rby #frlg #rbgy #pokemonred #pokemonyellow #pokemongreen #pokemonblue #pokemonredyellowgreenblue #evolverleaf #trainergreen #fighterred #healeryellow #pokΓ©mon #oldrival #oldrivals #oldrivalship #oldrivalshipper #oldrivalshipping #leafxgreen #specialship #specialshipper #specialshipping #redxyellow #kanto

837