mytamsinger Photos & Videos

2 hours ago

Có đọc một bài cũng khá lâu Chị có chia sẻ như này: "Sẽ không ai có thể bắt chúng ta quên khi trong lòng còn muốn nhớ. Lí lẽ của trái tim là chẳng có lí lẽ gì cả. Chưa muốn quên thì đừng quên, rồi một ngày, một tháng, một năm nào đó trong tương lai, thứ ngỡ sẽ không bao giờ quên kia sẽ tan biến như gió. Đến lúc đó có muốn cố nhớ ra có khi cũng không thể nào, hoặc nhớ thì miệng thanh thản với nụ cười..." ____________ #mytam #mytamsinger #singervietnam #vietnam #hoamitocnau #intagram

120
2 hours ago

Có đọc một bài cũng khá lâu Chị có chia sẻ như này: "Sẽ không ai có thể bắt chúng ta quên khi trong lòng còn muốn nhớ. Lí lẽ của trái tim là chẳng có lí lẽ gì cả. Chưa muốn quên thì đừng quên, rồi một ngày, một tháng, một năm nào đó trong tương lai, thứ ngỡ sẽ không bao giờ quên kia sẽ tan biến như gió. Đến lúc đó có muốn cố nhớ ra có khi cũng không thể nào, hoặc nhớ thì miệng thanh thản với nụ cười..." ____________ #mytam #mytamsinger #singervietnam #vietnam #hoamitocnau #intagram

130
2 hours ago

Có đọc một bài cũng khá lâu Chị có chia sẻ như này: "Sẽ không ai có thể bắt chúng ta quên khi trong lòng còn muốn nhớ. Lí lẽ của trái tim là chẳng có lí lẽ gì cả. Chưa muốn quên thì đừng quên, rồi một ngày, một tháng, một năm nào đó trong tương lai, thứ ngỡ sẽ không bao giờ quên kia sẽ tan biến như gió. Đến lúc đó có muốn cố nhớ ra có khi cũng không thể nào, hoặc nhớ thì miệng thanh thản với nụ cười..." ____________ #mytam #mytamsinger #singervietnam #vietnam #hoamitocnau #intagram

70
1 day ago

"Cuộc sống cho đi là nhận lại, ta nhận được ta lại cho đi, để tiếp tục nhận những điều khác, vì vậy mà ta phải biết cuộc sống, hạnh phúc như thế nào là đủ. Điều đó không có nghĩa là ta cố gắng để có nhiều hơn nữa, mà ta biết ta đang sống để làm gì. " ___________ #mytam #mytamsinger #singervietnam #vietnam #intagram | 22.09.19 |

290
5 days ago

@mytam_singer nếu Tâm già đi bạn có còn yêu Tâm?

2599