lu_na Photos & Videos

1 week ago

📚 . . Кичинекей "мекенимде" жашап кеткен, жашап жаткан жана жашай тургандар тууралуу "тарых" жазуудамын! #lu_na #11819

70
1 week ago

🥀 Турмуштун оор туйшугу... Акылым жетип турсада, адашууга Адам болгонум учун акым бар! #lu_na

100