lensonstreets Photos & Videos

4 minutes ago

. . . . . . لاستیک چرخ دوچرخه ام که باد نداشت، تلمبه را برمی داشتم و بادش می کردم، گاهی باز کج و کوله می شد، خالی می شد. می فهمیدم خاری، میخی، تیغی چیزی فرو رفته و تایر را سوراخ کرده، دل و روده ی لاستیک را می ریختم بیرون، توی تشت آب بالا و پایین اش می کردم تا آن حباب های ریز پیدا شود و سوراخ را پیدا کنم. توی جعبه ابزار بابا همه چیز پیدا می شد، از شیر مرغ تا جان آدم. اول از یک چسب مایع استفاده می کردم، بعد آن یکی که شبیه چسب زخم بود، پروسه ی عجیبی داشت این پنچرگیری، من خوب بلدش بودم. در واقع اول که بلد نبودم، نیاز باعث شد یادش بگیرم، نمی شد هر بار که دوچرخه پنچر می شد منتظر بمانم بابا دوچرخه را پشت ماشین بار بزند و ببرد پنچرگیری کند و به خانه برگرداند، صبرش را نداشتم، همین شد آستین بالا زدم و به هر جان کندنی بود یادش گرفتم. زندگی هم گاهی چرخش پنچر می شود، یکهو توی وجودت چیزی خالی می شود، مثل موبایل که شارژ خالی می کند، یک روزهایی پُر می شوی از غصه، بی انگیزگی، فکر های مزخرف. سخت است همت کردن، آستین بالا زدن و آن سوراخ را پیدا کردن، اما شدنی است. . . . #مریم_سمیع_زادگان . . . #everydayiran #roozdaily #1415iran #gettyimages #lensculture #gettyreportage. #jamkaran #akasimagazine #uspiran #hikaricreative #iran #worldseries #spi_light #streetphotogeraphy #qom #kurdestan #medailylife #friendsinperson #friendsinshadowandlight #myspc17 #lensonstreets #routinism #qom #qomiha

120
8 minutes ago

Carrera 13 Chapinero Bogotá, Colombia 2018

81
9 minutes ago

Lookin’ for guinea pigs. Inca Village on the Lares Trek, peru. 6/24/18.

21
9 minutes ago

A TOO SHORT MEETING - SPECIAL WOMEN |💋 📷💄| . 🖋« Tu ne vaux que ce que valent tes rencontres, le seul luxe est celui des relations humaines » - Antoine de Saint-Exupéry . 🎞 : 15 photographies numériques noir & blanc - Panasonic Lumix GX8 ⏰ Publication : Juillet 2018 📍🇫🇷FRANCE - 🇺🇸U.S.A - 🇲🇦MAROC - 🇩🇪ALLEMAGNE - 🇳🇱 PAYS-BAS - 🇨🇳 CHINE| . 🏷 : #streets_storytelling #dreaminstreets #35mmstreetphotography #life_is_street #lensonstreets #myspc #thestreetphotographyhub #spjstreets #mydaidia #sweet_street_beat #the_raw_society #wanderlustfilms #dpsp_street #streetscape #streetoptimist (15) #eyeshot_magazine #outofthephone #photoobserve (3) #capturabnw #bnw_planet #bnw_greatshots #perfecktturk_bw #rawstreetphotogallery #bnw_artistic #streetphotographersmagazine #bnw_legit #bnw_greatshots #bnw_society #bnw_magazine . ©️Nicolas Duflos - #degrainsdepixels

520
10 minutes ago

A TOO SHORT MEETING - SPECIAL WOMEN |💋 📷💄| . 🖋« Tu ne vaux que ce que valent tes rencontres, le seul luxe est celui des relations humaines » - Antoine de Saint-Exupéry . 🎞 : 15 photographies numériques noir & blanc - Panasonic Lumix GX8 ⏰ Publication : Juillet 2018 📍🇫🇷FRANCE - 🇺🇸U.S.A - 🇲🇦MAROC - 🇩🇪ALLEMAGNE - 🇳🇱 PAYS-BAS - 🇨🇳 CHINE| . 🏷 : #streets_storytelling #dreaminstreets #35mmstreetphotography #life_is_street #lensonstreets #myspc #thestreetphotographyhub #spjstreets #mydaidia #sweet_street_beat #the_raw_society #wanderlustfilms #dpsp_street #streetscape #streetoptimist (15) #eyeshot_magazine #outofthephone #photoobserve (3) #capturabnw #bnw_planet #bnw_greatshots #perfecktturk_bw #rawstreetphotogallery #bnw_artistic #streetphotographersmagazine #bnw_legit #bnw_greatshots #bnw_society #bnw_magazine . ©️Nicolas Duflos - #degrainsdepixels

560
10 minutes ago

a.m. 6:29

171
16 minutes ago

Summer days

232
21 minutes ago

. میبرم لذت من از آب و هوای روستا/کوه و دشت و چشمه و بانگ ونوای روستا صبحدم بیدار میگردم من از بانگ خروس/تا کنم رو سوی درگاه خدای روستا میبرم لذت من از آواز چوپانش ولی/لذتی بس بیشتر از کدخدای روستا گله می آید ز دشت و کوچه ها پر می شود/از صدای بع بع بزغاله های روستا گاو با گوساله و بزغاله و مرغ و خروس/پرسه هر یک میزنند در لابلای روستا جای بنز و پاترول و پیکان بود اسب و الاغ/مرکب رهوار بی چون و چرای روستا . . . . . . . . . . . . ، . . #photography #photographyislife #harfeaks #roozdaily #everydayiran #ir_photographers_club #baartarinha #lensculture #documentary #instagram #akasimagazine #everydaymiddleeast #gettyreportage #gettyimages #reportagespotlight #everydayeverywhere #GettyImages #lensonstreets #myfeatureshoot #bnw_demand #bnw_legit #streetphotographyinternational #streetphotography #everydayesfahan

370
22 minutes ago

Beijing, 2018

221
27 minutes ago

一个风和日丽的一天. (Props to my improvement in Chinese) A young boy helping his father to prepare the ingredients for the pancakes. And this photo tells a part of my experiences in Taiwan as I walked down the streets. During my Taiwan trip, I have observed that there are kids helping out in their parents' food stalls.  These kids that I've seen, definitely stands out from your usual school kids in Singapore. For most kids in SG, times spent after school are usually by tuitions, co-curriculum activities or most of the time, I call it the "go home club". It's only a handful that i've seen in SG, that kids are helping out in their parents' businesses. Even for me, I belong to the norms. These kids are different because they've learnt skills needed at a very young age, which is communication. And as they grow up, it becomes very natural for them and they are able to communicate well with people. Although they may not have the luxury or the privileges of having the lifestyle of well-to-do kids, their situation can spur them forward if they can make the best out of it.

583
29 minutes ago

⬇️ STREET PHOTOGRAPHY MAGAZINE This photo is by Ivan Margot @ivan.margot Editor Marco Savarese @marcosavarese_photo . Read more about this story and the photographer on our website: eyeshotmag.com. . When you give a comment, it means you offer a helpful response to someone's work or idea! . We want to see your best street photography, Just tag your photos with #eyeshotmag hashtag and follow @eyeshot_magazine for your chance to be featured. . . Affiliations @myspc ( #myspc ) @life_is_street ( #life_is_street ) @streets_storytelling ( #streets_storytelling ) @storyofthestreet ( #storyofthestreet ) . Our Friends @zonestreet ( #zonestreet ) @friendsinperson ( #friendsinperson ) @capturestreets ( #capturestreets ) . #streetphotography #streetphoto #streetphotographer #lensculture #magnumphotos #spicollective #dreaminstreets #photoobserve #ourstreets #wearethestreet #lensonstreets #thestreetphotographyhub #lensculturestreet #fromstreetswithlove #streetphotographyinternational #everybodystreet #streetsgrammer #myfeatureshoot #streetphotographerscommunity #bnw_demand #hikaricreative #ig_street

920
30 minutes ago

102
33 minutes ago

.. سِر باتِّجاه الضَّوء ..

162
40 minutes ago

#raw_street • . ✨✨Featured Artist: @gil_shoot ✨✨ . . ________________________________________________ ✨✨Congratulations! ✨✨ ________________________________________________ Selected by: @borb_tammy. . Cc: RAW_Community_Owners . • @chefjane @kristina_nicolina @tsphotography95 • . Join us in our fresh, creative new movement. . Please check out @raw_kingdom for more of our RAW_community pages. • #raw_community . #urbancreativity #streetart #street_photo #street_life #street_bw #lensculturestreet #streetlife_mag #in_public_sp #lensonstreets #raw_featured. . #raw_street_gil_shoot

230
40 minutes ago

Réseaux.🕸

191
40 minutes ago

71
42 minutes ago

111
42 minutes ago

#raw_street • . ✨✨Featured Artist: @citylifeadventures ✨✨ . . ________________________________________________ ✨✨Congratulations! ✨✨ ________________________________________________ Selected by: @borb_tammy. . Cc: RAW_Community_Owners . • @chefjane @kristina_nicolina @tsphotography95 • . Join us in our fresh, creative new movement. . Please check out @raw_kingdom for more of our RAW_community pages. • #raw_community . #urbancreativity #streetart #street_photo #street_life #street_bw #lensculturestreet #streetlife_mag #in_public_sp #lensonstreets #raw_featured . #raw_street_citylifeadventures

191
58 minutes ago

Umbrella season

203
58 minutes ago

I finished my class and walked out to find the hilltop blanketed in thick fog. Without bothering to change out of my shirt and dress shoes, I grabbed my camera and went for a walk! Ha! I got this picture but missed the football game. Worth it I think. 😉 Comment your best football/soccer based caption below. Winner gets a shoutout in my stories. 🤗

367