koreannail Photos & Videos

9 minutes ago

♥️프롬젤 런칭기념 행사♥️ 👉옆으로 넘겨주세요 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 프롬젤 출시!! . .✔4+2 5+3 30+30 .3만원이상 무료배송 카드결제가능 .구매문의는 댓글 또는 메세지 보내주세요^^ .📱010-7115-6828 .🤡카톡 Arbre6828 #네일 #젤네일 #젤브랜드 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #신상젤 #Fromgel #koreanailbrand #sunnail_ansan #태양네일센타 #태양네일안산 #태양네일안양 #태양네일시흥 #태양네일의왕 #태양네일군포

20
10 minutes ago

안녕하세요:). Xin chào. こんにちは。 . 한국보다 더 한국 같은 여기는 #블루밍네일. . - 쨍한 컬러감 - 최신 유행의 다양한 아트 재료 - 철저한 위생관리 - 블루밍만의 편안함 - 시원한 커피 서비스 . #시닉밸리1 I(i)동 0.05호 #ScenicValley1 Block I(i) 0.05

11
10 minutes ago

안녕하세요:). Xin chào. こんにちは。 . 한국보다 더 한국 같은 여기는 #블루밍네일. . - 쨍한 컬러감 - 최신 유행의 다양한 아트 재료 - 철저한 위생관리 - 블루밍만의 편안함 - 시원한 커피 서비스 . #시닉밸리1 I(i)동 0.05호 #ScenicValley1 Block I(i) 0.05

11
11 minutes ago

안녕하세요:). Xin chào. こんにちは。 . 한국보다 더 한국 같은 여기는 #블루밍네일. . - 쨍한 컬러감 - 최신 유행의 다양한 아트 재료 - 철저한 위생관리 - 블루밍만의 편안함 - 시원한 커피 서비스 . #시닉밸리1 I(i)동 0.05호 #ScenicValley1 Block I(i) 0.05

11
12 minutes ago

울 연주쌤 @bysoan_yj 이달의아트 6만원🐳 너무 고퀄리티네 예쁘네 ☁️ ☁️ ☁️ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ 귀여운 동글동글이들은 👇🏻 @blanc8888 #블랑블랑 👌🏻⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ 모든 이미지의 저작권은 바이소안에 있으며 출처 표기하셔도 재업로드 허용하지 않습니다. Copyright ⓒ 2019 by_soan All Rights Reserved #바이소안 #홍대바이소안 #소안네일 #홍대입구 #홍대네일 #연남동네일 #합정네일 #상수네일 #망원네일 #신촌네일 #셀프네일 #네일아트 #패디큐어 #데일리 #일상 #연남동 #홍대 #젤네일 #홍대젤네일 #ネイル #nail #beauty #notd #nails #gelnail #nailart #hongdae #koreannail #by_soan

331
12 minutes ago

안녕하세요:). Xin chào. こんにちは。 . 한국보다 더 한국 같은 여기는 #블루밍네일. . - 쨍한 컬러감 - 최신 유행의 다양한 아트 재료 - 철저한 위생관리 - 블루밍만의 편안함 - 시원한 커피 서비스 . #시닉밸리1 I(i)동 0.05호 #ScenicValley1 Block I(i) 0.05

11
12 minutes ago

안녕하세요:). Xin chào. こんにちは。 . 한국보다 더 한국 같은 여기는 #블루밍네일. . - 쨍한 컬러감 - 최신 유행의 다양한 아트 재료 - 철저한 위생관리 - 블루밍만의 편안함 - 시원한 커피 서비스 . #시닉밸리1 I(i)동 0.05호 #ScenicValley1 Block I(i) 0.05

11
13 minutes ago

#바이소안_연주쌤 ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ 모든 이미지의 저작권은 바이소안에 있으며 출처 표기하셔도 재업로드 허용하지 않습니다. Copyright ⓒ 2019 by_soan All Rights Reserved #바이소안 #홍대바이소안 #소안네일 #홍대입구 #홍대네일 #연남동네일 #합정네일 #상수네일 #망원네일 #신촌네일 #셀프네일 #네일아트 #패디큐어 #데일리 #일상 #연남동 #홍대 #젤네일 #홍대젤네일 #ネイル #nail #beauty #notd #nails #gelnail #nailart #hongdae #koreannail #by_soan

80
14 minutes ago

🌷 ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ 모든 이미지의 저작권은 바이소안에 있으며 출처 표기하셔도 재업로드 허용하지 않습니다. Copyright ⓒ 2019 by_soan All Rights Reserved #바이소안 #홍대바이소안 #소안네일 #홍대입구 #홍대네일 #연남동네일 #합정네일 #상수네일 #망원네일 #신촌네일 #셀프네일 #네일아트 #패디큐어 #데일리 #일상 #연남동 #홍대 #젤네일 #홍대젤네일 #ネイル #nail #beauty #notd #nails #gelnail #nailart #hongdae #koreannail #by_soan

350
15 minutes ago

💚 ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ 모든 이미지의 저작권은 바이소안에 있으며 출처 표기하셔도 재업로드 허용하지 않습니다. Copyright ⓒ 2019 by_soan All Rights Reserved #바이소안 #홍대바이소안 #소안네일 #홍대입구 #홍대네일 #연남동네일 #합정네일 #상수네일 #망원네일 #신촌네일 #셀프네일 #네일아트 #패디큐어 #데일리 #일상 #연남동 #홍대 #젤네일 #홍대젤네일 #ネイル #nail #beauty #notd #nails #gelnail #nailart #hongdae #koreannail #by_soan

282
58 minutes ago

#Repost @gemini.fromthenail ( @get_repost ) ・・・ Reposted from @from_the_nail_korea - .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ Spring collection promotion🌸 6+4 colors . 서울지사에서 만나볼수 있습니다♡ . . #네일 #젤네일 #젤브랜드 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일 #부천네일

10
1 hour ago

#Repost @from_the_nail_korea ( @get_repost ) ・・・ .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 소듕한 후기 감사드려요 예쁜아트 기다릴게요٩(ˊᗜˋ*)و . 전국지사에서 만나볼수 있습니다♡ . 프롬젤본사 010 - 5332 - 3751 . 네일상회➡️ 서울강북, 경기북부, 강원도 010 - 5308 - 3862 . 태양네일➡️ 경기남부지사 010 - 4305 - 9299 . 네일제로➡️ 부천지사 010 - 7299 - 9445 . 네일퍼니➡️ 인천, 김포지사 010 - 9861 - 0319 . 네일존➡️ 충청도, 평택, 안성지사 010 - 5466 - 4484 . 광뷰티➡️ 전라도지사 010 - 3822 - 1080 . 더뷰티➡️ 부산 경남지사 .010 - 7907 - 0539 . #네일 #젤네일 #젤브랜드 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일 #부천네일

40
1 hour ago

Nàng có đang hạnh phúc không??? Với em! Thì em rất hạnh phúc, hạnh phúc đơn giản chỉ là em đc theo đuổi niềm đam mê, hạnh phúc chỉ đơn giản là tạo ra những sp đẹp cho các chị em! Yêu thương❤️❤️❤️ #ngaỳhạnhphúc #ngàyyêuthương #ngàytoảsáng Chúc các ty luôn luôn hạnh phúc nhé💃💃💃 💙Hà Anh NAILS & EYELASHES STUDIO - BUSY BEING YOUR FAVOURITE NAILS ARTIST. 🏚Add: P311, C1, Tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội (Ngõ 25 Hồ Đắc Di đi vào) 📲Tel: +84985024814 for booking 📸Instagram: haanh_nails #ネイル #メイク #손스타그램 #eyelashextensions #noimiclassic #naildesign #nailsoftheday #nailaddict #eyelashes #eyelashextensions #nails 💅 #nailsofinstagram #nails #koreannail #japanesenails #네일 #네일아트 #젤네일 #네일스타그램 #손스타그램 #봄네일 #프렌치네일 #넬스타그램 #꽃네일 #봄네일아트 #아름다운방 #붙이는속눈썹 #스킨케어

120
1 hour ago

#Repost @from_the_nail_korea ( @get_repost ) ・・・ .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 소듕한 후기 감사드려요 예쁜아트 기다릴게요٩(ˊᗜˋ*)و . 전국지사에서 만나볼수 있습니다♡ . 프롬젤본사 010 - 5332 - 3751 . 네일상회➡️ 서울강북, 경기북부, 강원도 010 - 5308 - 3862 . 태양네일➡️ 경기남부지사 010 - 4305 - 9299 . 네일제로➡️ 부천지사 010 - 7299 - 9445 . 네일퍼니➡️ 인천, 김포지사 010 - 9861 - 0319 . 네일존➡️ 충청도, 평택, 안성지사 010 - 5466 - 4484 . 광뷰티➡️ 전라도지사 010 - 3822 - 1080 . 더뷰티➡️ 부산 경남지사 .010 - 7907 - 0539 . #네일 #젤네일 #젤브랜드 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일 #부천네일

51
2 hours ago

#Repost @gemini_bawool ( @get_repost ) ・・・ Repost @from_the_nail_korea by @media.repost : .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 프롬젤 60종 출시!! . 전국지사에서 만나볼수 있습니다♡ . 프롬젤본사 010 - 5332 - 3751 . 젬인아이➡️ 서울지사 010 -7170 -1152 . 네일상회➡️ 경기북부, 강원도, 일산, 파주지사 010 - 5308 - 3862 . 태양네일➡️ 경기남부지사 010 - 4305 - 9299 . 네일제로➡️ 부천지사 010 - 7299 - 9445 . 네일퍼니➡️ 인천, 김포지사 010 - 9861 - 0319 . 네일존➡️ 충청도, 평택, 안성지사 010 - 5466 - 4484 . 광뷰티➡️ 전라도지사 010 - 3822 - 1080 . 더뷰티➡️ 부산 경남지사 .010 - 7907 - 0539 . #네일 #젤네일 #젤브랜드 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일 #부천네일

32
2 hours ago

#Repost @gemini.fromthenail ( @get_repost ) ・・・ Reposted from @from_the_nail_korea - .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ Spring collection promotion🌸 6+4 colors . 서울지사에서 만나볼수 있습니다♡ . . #네일 #젤네일 #젤브랜드 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일 #부천네일

100
2 hours ago

#Repost @gemini.fromthenail ( @get_repost ) ・・・ Reposted from @from_the_nail_korea - .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ Spring collection promotion🌸 6+4 colors . 서울지사에서 만나볼수 있습니다♡ . . #네일 #젤네일 #젤브랜드 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일 #부천네일

80
2 hours ago

#Repost @gemini.fromthenail ( @get_repost ) ・・・ Reposted from @from_the_nail_korea - .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ Spring collection promotion🌸 6+4 colors . 서울지사에서 만나볼수 있습니다♡ . . #네일 #젤네일 #젤브랜드 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일 #부천네일

90
2 hours ago

#Repost @gemini.fromthenail ( @get_repost ) ・・・ Reposted from @from_the_nail_korea - .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ Spring collection promotion🌸 6+4 colors . 서울지사에서 만나볼수 있습니다♡ . . #네일 #젤네일 #젤브랜드 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일 #부천네일

40
2 hours ago

#Repost @gemini.fromthenail ( @get_repost ) ・・・ Reposted from @from_the_nail_korea - .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ Spring collection promotion🌸 6+4 colors . 서울지사에서 만나볼수 있습니다♡ . . #네일 #젤네일 #젤브랜드 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일 #부천네일

50
2 hours ago

#Repost @gemini.fromthenail ( @get_repost ) ・・・ Reposted from @from_the_nail_korea - .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ Spring collection promotion🌸 6+4 colors . 서울지사에서 만나볼수 있습니다♡ . . #네일 #젤네일 #젤브랜드 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일 #부천네일

50
2 hours ago

#Repost @from_the_nail_korea ( @get_repost ) ・・・ .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 소듕한 후기 감사드려요 예쁜아트 기다릴게요٩(ˊᗜˋ*)و . 전국지사에서 만나볼수 있습니다♡ . 프롬젤본사 010 - 5332 - 3751 . 네일상회➡️ 서울강북, 경기북부, 강원도 010 - 5308 - 3862 . 태양네일➡️ 경기남부지사 010 - 4305 - 9299 . 네일제로➡️ 부천지사 010 - 7299 - 9445 . 네일퍼니➡️ 인천, 김포지사 010 - 9861 - 0319 . 네일존➡️ 충청도, 평택, 안성지사 010 - 5466 - 4484 . 광뷰티➡️ 전라도지사 010 - 3822 - 1080 . 더뷰티➡️ 부산 경남지사 .010 - 7907 - 0539 . #네일 #젤네일 #젤브랜드 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일 #부천네일

80
2 hours ago

#Repost @from_the_nail_korea ( @get_repost ) ・・・ .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 소듕한 후기 감사드려요 예쁜아트 기다릴게요٩(ˊᗜˋ*)و . 전국지사에서 만나볼수 있습니다♡ . 프롬젤본사 010 - 5332 - 3751 . 네일상회➡️ 서울강북, 경기북부, 강원도 010 - 5308 - 3862 . 태양네일➡️ 경기남부지사 010 - 4305 - 9299 . 네일제로➡️ 부천지사 010 - 7299 - 9445 . 네일퍼니➡️ 인천, 김포지사 010 - 9861 - 0319 . 네일존➡️ 충청도, 평택, 안성지사 010 - 5466 - 4484 . 광뷰티➡️ 전라도지사 010 - 3822 - 1080 . 더뷰티➡️ 부산 경남지사 .010 - 7907 - 0539 . #네일 #젤네일 #젤브랜드 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일 #부천네일

80
2 hours ago

#Repost @from_the_nail_korea ( @get_repost ) ・・・ .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 소듕한 후기 감사드려요 예쁜아트 기다릴게요٩(ˊᗜˋ*)و . 전국지사에서 만나볼수 있습니다♡ . 프롬젤본사 010 - 5332 - 3751 . 네일상회➡️ 서울강북, 경기북부, 강원도 010 - 5308 - 3862 . 태양네일➡️ 경기남부지사 010 - 4305 - 9299 . 네일제로➡️ 부천지사 010 - 7299 - 9445 . 네일퍼니➡️ 인천, 김포지사 010 - 9861 - 0319 . 네일존➡️ 충청도, 평택, 안성지사 010 - 5466 - 4484 . 광뷰티➡️ 전라도지사 010 - 3822 - 1080 . 더뷰티➡️ 부산 경남지사 .010 - 7907 - 0539 . #네일 #젤네일 #젤브랜드 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일 #부천네일

80
2 hours ago

#Repost @gemini_bawool ( @get_repost ) ・・・ Repost @from_the_nail_korea by @media.repost : .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 프롬젤 60종 출시!! . 전국지사에서 만나볼수 있습니다♡ . 프롬젤본사 010 - 5332 - 3751 . 젬인아이➡️ 서울지사 010 -7170 -1152 . 네일상회➡️ 경기북부, 강원도, 일산, 파주지사 010 - 5308 - 3862 . 태양네일➡️ 경기남부지사 010 - 4305 - 9299 . 네일제로➡️ 부천지사 010 - 7299 - 9445 . 네일퍼니➡️ 인천, 김포지사 010 - 9861 - 0319 . 네일존➡️ 충청도, 평택, 안성지사 010 - 5466 - 4484 . 광뷰티➡️ 전라도지사 010 - 3822 - 1080 . 더뷰티➡️ 부산 경남지사 .010 - 7907 - 0539 . #네일 #젤네일 #젤브랜드 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일 #부천네일

30
2 hours ago

#Repost @gemini_bawool ( @get_repost ) ・・・ Repost @from_the_nail_korea by @media.repost : .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ . 전국지사에서 만나볼수 있습니다♡ . 프롬젤본사 010 - 5332 - 3751 . 젬인아이➡️ 서울 전체 010 - 7410 - 1152 010 - 7170 - 1152 . 네일상회➡️ 일산, 파주, 강원도 010 - 5308 - 3862 . 태양네일➡️ 경기남부지사 010 - 4305 - 9299 . 네일제로➡️ 부천지사 010 - 7299 - 9445 . 네일퍼니➡️ 인천, 김포지사 010 - 9861 - 0319 . 네일존➡️ 충청도, 평택, 안성지사 010 - 5466 - 4484 . 광뷰티➡️ 전라도지사 010 - 3822 - 1080 . 더뷰티➡️ 부산 경남지사 .010 - 7907 - 0539 . #네일 #젤네일 #젤브랜드 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일 #부천네일

81
2 hours ago

. $105———>$89. ᴅᴏɴᴇ ʙʏ ᴀsʜʟᴇy🙋🏻‍♀️ . ...............<🅽🅰🅸🅻&🅶🅴🅻 🅾🅵🅵🅴🆁>............... . ▪️15%ᴏғғ ғᴏʀ ʏᴏᴜʀ 1sᴛ ᴠɪsɪᴛ ➖첫방문손님 15%할인 . ▪️ᴍᴀɴɪ+ᴘᴇᴅɪ=15%ᴏғғ ➖손발 예약시 15%할인 . ▪️ʙᴏᴏᴋ 2ᴘᴇᴏᴘʟᴇs ʙᴏᴛʜ ɢᴇᴛ 15%ᴏғғ ➖두분예약시 두분다 15%할인 . ▪️2ᴡᴇᴇᴋs ғʀᴇᴇ ʀᴇᴘᴀɪʀ sᴇʀᴠɪᴄᴇ ➖2주무료보수 . ......................<🆂🅲🅷🅴🅳🆄🅻🅴>........................ ғᴜʟʟʏ ʙᴏᴏᴋᴇᴅ ᴛɪʟʟ 23ʀᴅ🙅🏻‍♀️ ☑️25ᴛʜ(ᴍᴏɴ)-10ᴀᴍ,12ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ,4:20ᴘᴍ ☑️26ᴛʜ(ᴛᴜᴇ)-10ᴀᴍ,10:40ᴀᴍ,11:20ᴀᴍ,12ᴘᴍ,1ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ,3:40ᴘᴍ,4:20ᴘᴍ,5:30ᴘᴍ ☑️27ᴛʜ(ᴡᴇᴅ)-10ᴀᴍ,10:40ᴀᴍ,11:20ᴀᴍ,12ᴘᴍ,1ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ,3:40ᴘᴍ ☑️28ᴛʜ(ᴛʜᴜ)-10ᴀᴍ,11:20ᴀᴍ,12ᴘᴍ,1ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ,3:40ᴘᴍ,4:20ᴘᴍ,5:30ᴘᴍ ☑️29ᴛʜ(ғʀɪ)-10ᴀᴍ,10:40ᴀᴍ,11:20ᴀᴍ,12ᴘᴍ,1ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ,3:40ᴘᴍ,5:30ᴘᴍ ☑️30ᴛʜ(sᴀᴛ)-12ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ .....................<🅷🅾🆆 🆃🅾 🅱🅾🅾🅺>..................... . ▪️Hi is this Nail&gel??❌ ➖이번주에 언제 예약되요? . ▪️Can I make a booking for next Saturday at 10am?my name is ᴏᴏᴏ⭕️ ➖X일 X시에 손 or 패디 예약되나요?이름은 ᴏᴏᴏ입니다 . 🚫NO insta direct message🚫 . ......................<🅼🆄🆂🆃 🆁🅴🅰🅳>........................ . ▪️If you make a booking at 5:30pm, your nails will be done by jenny ➖평일 마지막예약타임은 서진쌤이 시술합니다 . ▪️Offer are not combinable with other offer,not applicable to monthly event arts ➖할인옵션은 중복될수 없고 이달의네일에는 적용되지 않습니다 . ▪️It usually takes 60min~80min to be done.12slots available a day ➖시술시간은 60분~80분 하루에 12자리 예약받습니다 . ▪️If you guys are two or want to to book mani+pedi together, you need to book 2slots ➖두분이 같이 오시거나 손발예약 같이 하시려면 연속으로 붙어 있는 두자리 예약잡으셔야 합니다 . ▪️You must mention if you need extensions ➖연장 하실분은 꼭 말씀해주세요 . 🚫No SNS removal, SNS제거 안합니다 🚫인스타 메세지로 예약 안받아요 🚫NO insta direct message . ......................<🅿🆁🅸🅲🅴 🅻🅸🆂🆃>..................... . ▪️ʙᴀsɪᴄ ɢᴇʟ ᴍᴀɴɪᴄᴜʀᴇ $50 ▪️ʙᴀsɪᴄ ɢᴇʟ ᴘᴇᴅɪᴄᴜʀᴇ $60 ▪️ᴇxᴛᴇɴsɪᴏɴs ᴇxᴛʀᴀ +$40 . ............................................................................ #멜번 #멜번네일 #멜버른 #멜버른네일 #멜번네일샵 #멜번네일아트 #멜번젤네일 #墨尔本 #墨尔本美甲 #墨尔本美甲工作室 #墨尔本韩式美甲 #墨尔本光疗甲 #melbournenails #melbourne #melbournegelnails #koreannail #melbournenailart #nailswag #like4like #melbournebeauty #풀스톤네일 #이달의아트 #네일스타그램 #젤라또

310
3 hours ago

#Repost @from_the_nail_korea ( @get_repost ) ・・・ .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 프롬젤 60종 출시!! . 전국지사에서 만나볼수 있습니다♡ . 프롬젤본사 010 - 5332 - 3751 . 네일상회➡️ 서울강북, 경기북부, 강원도, 일산, 파주지사 010 - 5308 - 3862 . 태양네일➡️ 경기남부지사 010 - 4305 - 9299 . 네일제로➡️ 부천지사 010 - 7299 - 9445 . 네일퍼니➡️ 인천, 김포지사 010 - 9861 - 0319 . 네일존➡️ 충청도, 평택, 안성지사 010 - 5466 - 4484 . 광뷰티➡️ 전라도지사 010 - 3822 - 1080 . 더뷰티➡️ 부산 경남지사 .010 - 7907 - 0539 . #네일 #젤네일 #젤브랜드 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일 #부천네일

150
3 hours ago

#Repost @gemini_bawool ( @get_repost ) ・・・ Repost @from_the_nail_korea by @media.repost : .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 프롬젤 60종 출시!! . 전국지사에서 만나볼수 있습니다♡ . 프롬젤본사 010 - 5332 - 3751 . 젬인아이➡️ 서울지사 010 -7170 -1152 . 네일상회➡️ 경기북부, 강원도, 일산, 파주지사 010 - 5308 - 3862 . 태양네일➡️ 경기남부지사 010 - 4305 - 9299 . 네일제로➡️ 부천지사 010 - 7299 - 9445 . 네일퍼니➡️ 인천, 김포지사 010 - 9861 - 0319 . 네일존➡️ 충청도, 평택, 안성지사 010 - 5466 - 4484 . 광뷰티➡️ 전라도지사 010 - 3822 - 1080 . 더뷰티➡️ 부산 경남지사 .010 - 7907 - 0539 . #네일 #젤네일 #젤브랜드 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일 #부천네일

90
3 hours ago

#Repost @from_the_nail_korea ( @get_repost ) ・・・ .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 정말 많은 문의를 주셨던 베이스, 매트, 탑젤이 곧 출시 됩니다! . I know, you waited alredy long time Finally, comming soon Top , Base coat, Matte top coat! . Send me Direct message📩 . 전국지사에서 만나볼수 있습니다♡ . 프롬젤본사 010 - 5332 - 3751 . 젬인아이➡️ 서울 전체 010 - 7410 - 1152 010 - 7170 - 1152 . 네일상회➡️ 일산, 파주, 강원도 010 - 5308 - 3862 . 태양네일➡️ 경기남부지사 010 - 4305 - 9299 . 네일제로➡️ 부천지사 010 - 7299 - 9445 . 네일퍼니➡️ 인천, 김포지사 010 - 9861 - 0319 . 네일존➡️ 충청도, 평택, 안성지사 010 - 5466 - 4484 . 광뷰티➡️ 전라도지사 010 - 3822 - 1080 . 더뷰티➡️ 부산 경남지사 .010 - 7907 - 0539 . #네일 #젤네일 #젤브랜드 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일 #부천네일

100
3 hours ago

#Repost @from_the_nail_korea ( @get_repost ) ・・・ .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 정말 많은 문의를 주셨던 베이스, 매트, 탑젤이 곧 출시 됩니다! . I know, you waited alredy long time Finally, comming soon Top , Base coat, Matte top coat! . Send me Direct message📩 . 전국지사에서 만나볼수 있습니다♡ . 프롬젤본사 010 - 5332 - 3751 . 젬인아이➡️ 서울 전체 010 - 7410 - 1152 010 - 7170 - 1152 . 네일상회➡️ 일산, 파주, 강원도 010 - 5308 - 3862 . 태양네일➡️ 경기남부지사 010 - 4305 - 9299 . 네일제로➡️ 부천지사 010 - 7299 - 9445 . 네일퍼니➡️ 인천, 김포지사 010 - 9861 - 0319 . 네일존➡️ 충청도, 평택, 안성지사 010 - 5466 - 4484 . 광뷰티➡️ 전라도지사 010 - 3822 - 1080 . 더뷰티➡️ 부산 경남지사 .010 - 7907 - 0539 . #네일 #젤네일 #젤브랜드 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일 #부천네일

80
3 hours ago

#Repost @from_the_nail_korea ( @get_repost ) ・・・ .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 정말 많은 문의를 주셨던 베이스, 매트, 탑젤이 곧 출시 됩니다! . I know, you waited alredy long time Finally, comming soon Top , Base coat, Matte top coat! . Send me Direct message📩 . 전국지사에서 만나볼수 있습니다♡ . 프롬젤본사 010 - 5332 - 3751 . 젬인아이➡️ 서울 전체 010 - 7410 - 1152 010 - 7170 - 1152 . 네일상회➡️ 일산, 파주, 강원도 010 - 5308 - 3862 . 태양네일➡️ 경기남부지사 010 - 4305 - 9299 . 네일제로➡️ 부천지사 010 - 7299 - 9445 . 네일퍼니➡️ 인천, 김포지사 010 - 9861 - 0319 . 네일존➡️ 충청도, 평택, 안성지사 010 - 5466 - 4484 . 광뷰티➡️ 전라도지사 010 - 3822 - 1080 . 더뷰티➡️ 부산 경남지사 .010 - 7907 - 0539 . #네일 #젤네일 #젤브랜드 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일 #부천네일

80
3 hours ago

안녕하세요:). Xin chào. こんにちは。 . 한국보다 더 한국 같은 여기는 #블루밍네일. . - 쨍한 컬러감 - 최신 유행의 다양한 아트 재료 - 철저한 위생관리 - 블루밍만의 편안함 - 시원한 커피 서비스 . #시닉밸리1 I(i)동 0.05호 #ScenicValley1 Block I(i) 0.05

21
3 hours ago

#Repost @gemini_bawool ( @get_repost ) ・・・ Repost @from_the_nail_korea by @media.repost : .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 프롬젤 60종 출시!! . 전국지사에서 만나볼수 있습니다♡ . 프롬젤본사 010 - 5332 - 3751 . 젬인아이➡️ 서울지사 010 -7170 -1152 . 네일상회➡️ 경기북부, 강원도, 일산, 파주지사 010 - 5308 - 3862 . 태양네일➡️ 경기남부지사 010 - 4305 - 9299 . 네일제로➡️ 부천지사 010 - 7299 - 9445 . 네일퍼니➡️ 인천, 김포지사 010 - 9861 - 0319 . 네일존➡️ 충청도, 평택, 안성지사 010 - 5466 - 4484 . 광뷰티➡️ 전라도지사 010 - 3822 - 1080 . 더뷰티➡️ 부산 경남지사 .010 - 7907 - 0539 . #네일 #젤네일 #젤브랜드 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일 #부천네일

30
4 hours ago

Màu sơn mới của YooHee các nàng đã thử chưa ạ 🎀🎀🎀 Quá xinh lun thế này mà không thử là phí lắm nhaaaa 🎈 ______________________ YooHee Nail and Skincare 🕯Let Her Make Over 🕯 📍Số 2 lô 14a, Trung Yên 3, Trung Hoà (cạnh 55 Trung Hoà ) 📞 0944 66 2228 🕰 9am -8:30pm 🎐 Instagram: yoohee.nailskincare 🎗 Kakao Talk: yooheespa #Nail #koreannail #skincare #yooheebeauty #yoohee #eyeslash #skincare #koreanskincare #followme #nailgel #koreanface #ontop #koreanstyle #nailsart #nail2019 #nailhanoi #trunghoa #caugiay #nailsumer #spaHan #nailHan #VietNam #HaNoi #DaNang #HoChiMinh #네일 #네일아트 #네일샵 #네일디자인

140
4 hours ago

#Repost @gemini_bawool ( @get_repost ) ・・・ Repost @from_the_nail_korea by @media.repost : .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ . 전국지사에서 만나볼수 있습니다♡ . 프롬젤본사 010 - 5332 - 3751 . 젬인아이➡️ 서울 전체 010 - 7410 - 1152 010 - 7170 - 1152 . 네일상회➡️ 일산, 파주, 강원도 010 - 5308 - 3862 . 태양네일➡️ 경기남부지사 010 - 4305 - 9299 . 네일제로➡️ 부천지사 010 - 7299 - 9445 . 네일퍼니➡️ 인천, 김포지사 010 - 9861 - 0319 . 네일존➡️ 충청도, 평택, 안성지사 010 - 5466 - 4484 . 광뷰티➡️ 전라도지사 010 - 3822 - 1080 . 더뷰티➡️ 부산 경남지사 .010 - 7907 - 0539 . #네일 #젤네일 #젤브랜드 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일 #부천네일

50
4 hours ago

#Repost @gemini_bawool ( @get_repost ) ・・・ Repost @from_the_nail_korea by @media.repost : .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ . 전국지사에서 만나볼수 있습니다♡ . 프롬젤본사 010 - 5332 - 3751 . 젬인아이➡️ 서울 전체 010 - 7410 - 1152 010 - 7170 - 1152 . 네일상회➡️ 일산, 파주, 강원도 010 - 5308 - 3862 . 태양네일➡️ 경기남부지사 010 - 4305 - 9299 . 네일제로➡️ 부천지사 010 - 7299 - 9445 . 네일퍼니➡️ 인천, 김포지사 010 - 9861 - 0319 . 네일존➡️ 충청도, 평택, 안성지사 010 - 5466 - 4484 . 광뷰티➡️ 전라도지사 010 - 3822 - 1080 . 더뷰티➡️ 부산 경남지사 .010 - 7907 - 0539 . #네일 #젤네일 #젤브랜드 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일 #부천네일

60
4 hours ago

#Repost @gemini_bawool ( @get_repost ) ・・・ Repost @from_the_nail_korea by @media.repost : .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 프롬젤 60종 출시!! . 전국지사에서 만나볼수 있습니다♡ . 프롬젤본사 010 - 5332 - 3751 . 젬인아이➡️ 서울지사 010 -7170 -1152 . 네일상회➡️ 경기북부, 강원도, 일산, 파주지사 010 - 5308 - 3862 . 태양네일➡️ 경기남부지사 010 - 4305 - 9299 . 네일제로➡️ 부천지사 010 - 7299 - 9445 . 네일퍼니➡️ 인천, 김포지사 010 - 9861 - 0319 . 네일존➡️ 충청도, 평택, 안성지사 010 - 5466 - 4484 . 광뷰티➡️ 전라도지사 010 - 3822 - 1080 . 더뷰티➡️ 부산 경남지사 .010 - 7907 - 0539 . #네일 #젤네일 #젤브랜드 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일 #부천네일

40
4 hours ago

안녕하세요:). Xin chào. こんにちは。 . 한국보다 더 한국 같은 여기는 #블루밍네일. . - 쨍한 컬러감 - 최신 유행의 다양한 아트 재료 - 철저한 위생관리 - 블루밍만의 편안함 - 시원한 커피 서비스 . #시닉밸리1 I(i)동 0.05호 #ScenicValley1 Block I(i) 0.05

71
6 hours ago

Posted @withrepost @gemini.fromthenail Reposted from @from_the_nail_korea - ▶️▶️▶️next colors ➡️➡️➡️ .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 nσ. f008, f009, f010 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ Coming soon . Please wait for new brand . Korea gel brand . . #네일 #네일아트 #젤네일 #컬러젤 #젤브랜드 #런칭 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #form_the_nail_korea #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #nail #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일

103
6 hours ago

Posted @withrepost @gemini.fromthenail Reposted from @from_the_nail_korea - ▶️▶️▶️next colors ➡️➡️➡️ .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 nσ. f008, f009, f010 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ Coming soon . Please wait for new brand . Korea gel brand . . #네일 #네일아트 #젤네일 #컬러젤 #젤브랜드 #런칭 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #form_the_nail_korea #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #nail #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일

112
6 hours ago

Posted @withrepost @gemini.fromthenail Reposted from @from_the_nail_korea - ▶️▶️▶️next colors ➡️➡️➡️ .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 nσ. f005, f006, f007 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ Coming soon . Please wait for new brand . Korea gel brand . . #네일 #네일아트 #젤네일 #컬러젤 #젤브랜드 #런칭 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #form_the_nail_korea #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #nail #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일

120
6 hours ago

Posted @withrepost @gemini.fromthenail Reposted from @from_the_nail_korea - ▶️▶️▶️next colors ➡️➡️➡️ .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 nσ. f005, f006, f007 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ Coming soon . Please wait for new brand . Korea gel brand . . #네일 #네일아트 #젤네일 #컬러젤 #젤브랜드 #런칭 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #form_the_nail_korea #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #nail #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일

71
6 hours ago

Posted @withrepost @gemini.fromthenail Reposted from @from_the_nail_korea - ▶️▶️▶️next colors ➡️➡️➡️ .ʟᴜxᴜʀʏ ɴᴀɪʟ ʙʀᴀɴᴅ. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🅵🆁🅾🅼 🅶🅴🅻 nσ. f005, f006, f007 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ Coming soon . Please wait for new brand . Korea gel brand . . #네일 #네일아트 #젤네일 #컬러젤 #젤브랜드 #런칭 #Nail #nailart #gelnail #colorgel #gelcolor #gelbrand #koreannail #프롬젤 #프롬더네일 #fromgel #fromthenail #form_the_nail_korea #신상젤 #서울네일 #인천네일 #부산네일 #광주네일 #대구네일 #대전네일 #청주네일 #경기도네일 #nail #Fromgel #koreanailbrand #강원도네일 #일산네일

60
7 hours ago

#nailbytiem22 🧡 --------------------- Tiệm 22 Giờ làm việc: 9h-21h ( làm xuyên trưa, nhận lịch trước 20h) 💅🏻Nail 💆🏻‍♀️💆🏻‍♂️Spa 👁 Eyelashes 💇🏻‍♀️ Gội đầu 📱Hotline: 0919754934 🏠 Địa chỉ: số 1 ngõ cạnh 103 Nguyễn Thị Minh Khai, tp Vinh (cạnh toà án, số 103 Minh Khai mặt đường rẽ vào ) 💎 Fb : TIỆM 22 💎Instagram : tiem.22 #nails #koreannail #nailart #naildesigns #prettynails #spa #skincare #skincareroutine #cosmetics #eyelashes . . . . . #tiem22 #vinh #lozivinh #foodyvinh #nghean

222
7 hours ago

Our No.1 design so popular 😎 오늘도 깔별로 쭉쭉 나가는 우리 네일엔젤 시그니 . $110———>$94(offer price) ᴅᴏɴᴇ ʙʏ ᴀsʜʟᴇy🙋🏻‍♀️ . ...............<🅽🅰🅸🅻&🅶🅴🅻 🅾🅵🅵🅴🆁>............... . ▪️15%ᴏғғ ғᴏʀ ʏᴏᴜʀ 1sᴛ ᴠɪsɪᴛ ➖첫방문손님 15%할인 . ▪️ᴍᴀɴɪ+ᴘᴇᴅɪ=15%ᴏғғ ➖손발 예약시 15%할인 . ▪️ʙᴏᴏᴋ 2ᴘᴇᴏᴘʟᴇs ʙᴏᴛʜ ɢᴇᴛ 15%ᴏғғ ➖두분예약시 두분다 15%할인 . ▪️2ᴡᴇᴇᴋs ғʀᴇᴇ ʀᴇᴘᴀɪʀ sᴇʀᴠɪᴄᴇ ➖2주무료보수 . ......................<🆂🅲🅷🅴🅳🆄🅻🅴>........................ ғᴜʟʟʏ ʙᴏᴏᴋᴇᴅ ᴛɪʟʟ 23ʀᴅ🙅🏻‍♀️ ☑️25ᴛʜ(ᴍᴏɴ)-10ᴀᴍ,12ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ,4:20ᴘᴍ ☑️26ᴛʜ(ᴛᴜᴇ)-10ᴀᴍ,10:40ᴀᴍ,11:20ᴀᴍ,12ᴘᴍ,1ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ,3:40ᴘᴍ,4:20ᴘᴍ,5:30ᴘᴍ ☑️27ᴛʜ(ᴡᴇᴅ)-10ᴀᴍ,10:40ᴀᴍ,11:20ᴀᴍ,12ᴘᴍ,1ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ,3:40ᴘᴍ ☑️28ᴛʜ(ᴛʜᴜ)-10ᴀᴍ,11:20ᴀᴍ,12ᴘᴍ,1ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ,3:40ᴘᴍ,4:20ᴘᴍ,5:30ᴘᴍ ☑️29ᴛʜ(ғʀɪ)-10ᴀᴍ,10:40ᴀᴍ,11:20ᴀᴍ,12ᴘᴍ,1ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ,3:40ᴘᴍ,5:30ᴘᴍ ☑️30ᴛʜ(sᴀᴛ)-12ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ .....................<🅷🅾🆆 🆃🅾 🅱🅾🅾🅺>..................... . ▪️Hi is this Nail&gel??❌ ➖이번주에 언제 예약되요? . ▪️Can I make a booking for next Saturday at 10am?my name is ᴏᴏᴏ⭕️ ➖X일 X시에 손 or 패디 예약되나요?이름은 ᴏᴏᴏ입니다 . 🚫NO insta direct message🚫 . ......................<🅼🆄🆂🆃 🆁🅴🅰🅳>........................ . ▪️If you make a booking at 5:30pm, your nails will be done by jenny ➖평일 마지막예약타임은 서진쌤이 시술합니다 . ▪️Offer are not combinable with other offer,not applicable to monthly event arts ➖할인옵션은 중복될수 없고 이달의네일에는 적용되지 않습니다 . ▪️It usually takes 60min~80min to be done.12slots available a day ➖시술시간은 60분~80분 하루에 12자리 예약받습니다 . ▪️If you guys are two or want to to book mani+pedi together, you need to book 2slots ➖두분이 같이 오시거나 손발예약 같이 하시려면 연속으로 붙어 있는 두자리 예약잡으셔야 합니다 . ▪️You must mention if you need extensions ➖연장 하실분은 꼭 말씀해주세요 . 🚫No SNS removal, SNS제거 안합니다 🚫인스타 메세지로 예약 안받아요 🚫NO insta direct message . ......................<🅿🆁🅸🅲🅴 🅻🅸🆂🆃>..................... . ▪️ʙᴀsɪᴄ ɢᴇʟ ᴍᴀɴɪᴄᴜʀᴇ $50 ▪️ʙᴀsɪᴄ ɢᴇʟ ᴘᴇᴅɪᴄᴜʀᴇ $60 ▪️ᴇxᴛᴇɴsɪᴏɴs ᴇxᴛʀᴀ +$40 . ............................................................................ #멜번 #멜번네일 #멜버른 #멜버른네일 #멜번네일샵 #멜번네일아트 #멜번젤네일 #墨尔本 #墨尔本美甲 #墨尔本美甲工作室 #墨尔本韩式美甲 #墨尔本光疗甲 #melbournenails #melbourne #melbournegelnails #koreannail #melbournenailart #nailswag #like4like #melbournebeauty #풀스톤네일 #이달의아트 #네일스타그램 #젤라또

410
8 hours ago

WELCOME SPRING 🌸 Matte flower nail art 💕 핑크와 꽃의 계절인 봄이 오고 있어요 #매트 에도 잘 어울리는 #드로잉 네일아트 입니다 ☺️ ✔️ We shine with enlightenment to those who choose us as their preferred Nail Salon - - - #nailcounty #nailcountysg #nailcounty_sg #nails #nailart #gelnails #gelnail #singaporenail #sgnails #nailsingapore #nailsg #singapore #koreanstyle #koreannail #korea #manicure #pedicure #nailsalon #네일카운티 #네일아트 #젤아트 #젤네일 #싱가폴 #싱가폴일상 #wedding #웨딩네일

681
9 hours ago

. $100———>$85(offer price) ᴅᴏɴᴇ ʙʏ ᴀsʜʟᴇy🙋🏻‍♀️ . ...............<🅽🅰🅸🅻&🅶🅴🅻 🅾🅵🅵🅴🆁>............... . ▪️15%ᴏғғ ғᴏʀ ʏᴏᴜʀ 1sᴛ ᴠɪsɪᴛ ➖첫방문손님 15%할인 . ▪️ᴍᴀɴɪ+ᴘᴇᴅɪ=15%ᴏғғ ➖손발 예약시 15%할인 . ▪️ʙᴏᴏᴋ 2ᴘᴇᴏᴘʟᴇs ʙᴏᴛʜ ɢᴇᴛ 15%ᴏғғ ➖두분예약시 두분다 15%할인 . ▪️2ᴡᴇᴇᴋs ғʀᴇᴇ ʀᴇᴘᴀɪʀ sᴇʀᴠɪᴄᴇ ➖2주무료보수 . ......................<🆂🅲🅷🅴🅳🆄🅻🅴>........................ ғᴜʟʟʏ ʙᴏᴏᴋᴇᴅ ᴛɪʟʟ 23ʀᴅ🙅🏻‍♀️ ☑️25ᴛʜ(ᴍᴏɴ)-10ᴀᴍ,10:40ᴀᴍ,12ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ,4:20ᴘᴍ ☑️26ᴛʜ(ᴛᴜᴇ)-10ᴀᴍ,10:40ᴀᴍ,11:20ᴀᴍ,12ᴘᴍ,1ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ,3:40ᴘᴍ,4:20ᴘᴍ,5:30ᴘᴍ ☑️27ᴛʜ(ᴡᴇᴅ)-10ᴀᴍ,10:40ᴀᴍ,11:20ᴀᴍ,12ᴘᴍ,1ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ,3:40ᴘᴍ ☑️28ᴛʜ(ᴛʜᴜ)-10ᴀᴍ,11:20ᴀᴍ,12ᴘᴍ,1ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ,3:40ᴘᴍ,4:20ᴘᴍ,5:30ᴘᴍ ☑️29ᴛʜ(ғʀɪ)-10ᴀᴍ,10:40ᴀᴍ,11:20ᴀᴍ,12ᴘᴍ,1ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ,3:40ᴘᴍ,5:30ᴘᴍ ☑️30ᴛʜ(sᴀᴛ)-,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ .....................<🅷🅾🆆 🆃🅾 🅱🅾🅾🅺>..................... . ▪️Hi is this Nail&gel??❌ ➖이번주에 언제 예약되요? . ▪️Can I make a booking for next Saturday at 10am?my name is ᴏᴏᴏ⭕️ ➖X일 X시에 손 or 패디 예약되나요?이름은 ᴏᴏᴏ입니다 . 🚫NO insta direct message🚫 . ......................<🅼🆄🆂🆃 🆁🅴🅰🅳>........................ . ▪️If you make a booking at 5:30pm, your nails will be done by jenny ➖평일 마지막예약타임은 서진쌤이 시술합니다 . ▪️Offer are not combinable with other offer,not applicable to monthly event arts ➖할인옵션은 중복될수 없고 이달의네일에는 적용되지 않습니다 . ▪️It usually takes 60min~80min to be done.12slots available a day ➖시술시간은 60분~80분 하루에 12자리 예약받습니다 . ▪️If you guys are two or want to to book mani+pedi together, you need to book 2slots ➖두분이 같이 오시거나 손발예약 같이 하시려면 연속으로 붙어 있는 두자리 예약잡으셔야 합니다 . ▪️You must mention if you need extensions ➖연장 하실분은 꼭 말씀해주세요 . 🚫No SNS removal, SNS제거 안합니다 🚫인스타 메세지로 예약 안받아요 🚫NO insta direct message . ......................<🅿🆁🅸🅲🅴 🅻🅸🆂🆃>..................... . ▪️ʙᴀsɪᴄ ɢᴇʟ ᴍᴀɴɪᴄᴜʀᴇ $50 ▪️ʙᴀsɪᴄ ɢᴇʟ ᴘᴇᴅɪᴄᴜʀᴇ $60 ▪️ᴇxᴛᴇɴsɪᴏɴs ᴇxᴛʀᴀ +$40 . ............................................................................ #멜번 #멜번네일 #멜버른 #멜버른네일 #멜번네일샵 #멜번네일아트 #멜번젤네일 #墨尔本 #墨尔本美甲 #墨尔本美甲工作室 #墨尔本韩式美甲 #墨尔本光疗甲 #melbournenails #melbourne #melbournegelnails #koreannail #melbournenailart #nailswag #like4like #melbournebeauty #풀스톤네일 #이달의아트 #네일스타그램 #젤라또

401
9 hours ago

. ▪️sᴘᴇᴄɪᴀʟ ᴘʀɪᴄᴇ ᴅᴇsɪɢɴ ᴏғ ᴍᴀʀᴄʜ▪️ $120———>$102 ᴅᴏɴᴇ ʙʏ ᴀsʜʟᴇy🙋🏻‍♀️ . ...............<🅽🅰🅸🅻&🅶🅴🅻 🅾🅵🅵🅴🆁>............... . ▪️15%ᴏғғ ғᴏʀ ʏᴏᴜʀ 1sᴛ ᴠɪsɪᴛ ➖첫방문손님 15%할인 . ▪️ᴍᴀɴɪ+ᴘᴇᴅɪ=15%ᴏғғ ➖손발 예약시 15%할인 . ▪️ʙᴏᴏᴋ 2ᴘᴇᴏᴘʟᴇs ʙᴏᴛʜ ɢᴇᴛ 15%ᴏғғ ➖두분예약시 두분다 15%할인 . ▪️2ᴡᴇᴇᴋs ғʀᴇᴇ ʀᴇᴘᴀɪʀ sᴇʀᴠɪᴄᴇ ➖2주무료보수 . ......................<🆂🅲🅷🅴🅳🆄🅻🅴>........................ ғᴜʟʟʏ ʙᴏᴏᴋᴇᴅ ᴛɪʟʟ 23ʀᴅ🙅🏻‍♀️ ☑️25ᴛʜ(ᴍᴏɴ)-10ᴀᴍ,10:40ᴀᴍ,12ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ,4:20ᴘᴍ ☑️26ᴛʜ(ᴛᴜᴇ)-10ᴀᴍ,10:40ᴀᴍ,11:20ᴀᴍ,12ᴘᴍ,1ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ,3:40ᴘᴍ,4:20ᴘᴍ,5:30ᴘᴍ ☑️27ᴛʜ(ᴡᴇᴅ)-10ᴀᴍ,10:40ᴀᴍ,11:20ᴀᴍ,12ᴘᴍ,1ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ,3:40ᴘᴍ ☑️28ᴛʜ(ᴛʜᴜ)-10ᴀᴍ,11:20ᴀᴍ,12ᴘᴍ,1ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ,3:40ᴘᴍ,4:20ᴘᴍ,5:30ᴘᴍ ☑️29ᴛʜ(ғʀɪ)-10ᴀᴍ,10:40ᴀᴍ,11:20ᴀᴍ,12ᴘᴍ,1ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ,3:40ᴘᴍ,5:30ᴘᴍ ☑️30ᴛʜ(sᴀᴛ)-,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ .....................<🅷🅾🆆 🆃🅾 🅱🅾🅾🅺>..................... . ▪️Hi is this Nail&gel??❌ ➖이번주에 언제 예약되요? . ▪️Can I make a booking for next Saturday at 10am?my name is ᴏᴏᴏ⭕️ ➖X일 X시에 손 or 패디 예약되나요?이름은 ᴏᴏᴏ입니다 . 🚫NO insta direct message🚫 . ......................<🅼🆄🆂🆃 🆁🅴🅰🅳>........................ . ▪️If you make a booking at 5:30pm, your nails will be done by jenny ➖평일 마지막예약타임은 서진쌤이 시술합니다 . ▪️Offer are not combinable with other offer,not applicable to monthly event arts ➖할인옵션은 중복될수 없고 이달의네일에는 적용되지 않습니다 . ▪️It usually takes 60min~80min to be done.12slots available a day ➖시술시간은 60분~80분 하루에 12자리 예약받습니다 . ▪️If you guys are two or want to to book mani+pedi together, you need to book 2slots ➖두분이 같이 오시거나 손발예약 같이 하시려면 연속으로 붙어 있는 두자리 예약잡으셔야 합니다 . ▪️You must mention if you need extensions ➖연장 하실분은 꼭 말씀해주세요 . 🚫No SNS removal, SNS제거 안합니다 🚫인스타 메세지로 예약 안받아요 🚫NO insta direct message . ......................<🅿🆁🅸🅲🅴 🅻🅸🆂🆃>..................... . ▪️ʙᴀsɪᴄ ɢᴇʟ ᴍᴀɴɪᴄᴜʀᴇ $50 ▪️ʙᴀsɪᴄ ɢᴇʟ ᴘᴇᴅɪᴄᴜʀᴇ $60 ▪️ᴇxᴛᴇɴsɪᴏɴs ᴇxᴛʀᴀ +$40 . ............................................................................ #멜번 #멜번네일 #멜버른 #멜버른네일 #멜번네일샵 #멜번네일아트 #멜번젤네일 #墨尔本 #墨尔本美甲 #墨尔本美甲工作室 #墨尔本韩式美甲 #墨尔本光疗甲 #melbournenails #melbourne #melbournegelnails #koreannail #melbournenailart #nailswag #like4like #melbournebeauty #풀스톤네일 #이달의아트 #네일스타그램 #젤라또

400
9 hours ago

. $80———>$68(offer price) ᴅᴏɴᴇ ʙʏ ᴀsʜʟᴇy🙋🏻‍♀️ . ...............<🅽🅰🅸🅻&🅶🅴🅻 🅾🅵🅵🅴🆁>............... . ▪️15%ᴏғғ ғᴏʀ ʏᴏᴜʀ 1sᴛ ᴠɪsɪᴛ ➖첫방문손님 15%할인 . ▪️ᴍᴀɴɪ+ᴘᴇᴅɪ=15%ᴏғғ ➖손발 예약시 15%할인 . ▪️ʙᴏᴏᴋ 2ᴘᴇᴏᴘʟᴇs ʙᴏᴛʜ ɢᴇᴛ 15%ᴏғғ ➖두분예약시 두분다 15%할인 . ▪️2ᴡᴇᴇᴋs ғʀᴇᴇ ʀᴇᴘᴀɪʀ sᴇʀᴠɪᴄᴇ ➖2주무료보수 . ......................<🆂🅲🅷🅴🅳🆄🅻🅴>........................ ғᴜʟʟʏ ʙᴏᴏᴋᴇᴅ ᴛɪʟʟ 23ʀᴅ🙅🏻‍♀️ ☑️25ᴛʜ(ᴍᴏɴ)-10ᴀᴍ,10:40ᴀᴍ,12ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ,4:20ᴘᴍ ☑️26ᴛʜ(ᴛᴜᴇ)-10ᴀᴍ,10:40ᴀᴍ,11:20ᴀᴍ,12ᴘᴍ,1ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ,3:40ᴘᴍ,4:20ᴘᴍ,5:30ᴘᴍ ☑️27ᴛʜ(ᴡᴇᴅ)-10ᴀᴍ,10:40ᴀᴍ,11:20ᴀᴍ,12ᴘᴍ,1ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ,3:40ᴘᴍ ☑️28ᴛʜ(ᴛʜᴜ)-10ᴀᴍ,11:20ᴀᴍ,12ᴘᴍ,1ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ,3:40ᴘᴍ,4:20ᴘᴍ,5:30ᴘᴍ ☑️29ᴛʜ(ғʀɪ)-10ᴀᴍ,10:40ᴀᴍ,11:20ᴀᴍ,12ᴘᴍ,1ᴘᴍ,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ,3:40ᴘᴍ,5:30ᴘᴍ ☑️30ᴛʜ(sᴀᴛ)-,1:40ᴘᴍ,2:20ᴘᴍ,3ᴘᴍ .....................<🅷🅾🆆 🆃🅾 🅱🅾🅾🅺>..................... . ▪️Hi is this Nail&gel??❌ ➖이번주에 언제 예약되요? . ▪️Can I make a booking for next Saturday at 10am?my name is ᴏᴏᴏ⭕️ ➖X일 X시에 손 or 패디 예약되나요?이름은 ᴏᴏᴏ입니다 . 🚫NO insta direct message🚫 . ......................<🅼🆄🆂🆃 🆁🅴🅰🅳>........................ . ▪️If you make a booking at 5:30pm, your nails will be done by jenny ➖평일 마지막예약타임은 서진쌤이 시술합니다 . ▪️Offer are not combinable with other offer,not applicable to monthly event arts ➖할인옵션은 중복될수 없고 이달의네일에는 적용되지 않습니다 . ▪️It usually takes 60min~80min to be done.12slots available a day ➖시술시간은 60분~80분 하루에 12자리 예약받습니다 . ▪️If you guys are two or want to to book mani+pedi together, you need to book 2slots ➖두분이 같이 오시거나 손발예약 같이 하시려면 연속으로 붙어 있는 두자리 예약잡으셔야 합니다 . ▪️You must mention if you need extensions ➖연장 하실분은 꼭 말씀해주세요 . 🚫No SNS removal, SNS제거 안합니다 🚫인스타 메세지로 예약 안받아요 🚫NO insta direct message . ......................<🅿🆁🅸🅲🅴 🅻🅸🆂🆃>..................... . ▪️ʙᴀsɪᴄ ɢᴇʟ ᴍᴀɴɪᴄᴜʀᴇ $50 ▪️ʙᴀsɪᴄ ɢᴇʟ ᴘᴇᴅɪᴄᴜʀᴇ $60 ▪️ᴇxᴛᴇɴsɪᴏɴs ᴇxᴛʀᴀ +$40 . ............................................................................ #멜번 #멜번네일 #멜버른 #멜버른네일 #멜번네일샵 #멜번네일아트 #멜번젤네일 #墨尔本 #墨尔本美甲 #墨尔本美甲工作室 #墨尔本韩式美甲 #墨尔本光疗甲 #melbournenails #melbourne #melbournegelnails #koreannail #melbournenailart #nailswag #like4like #melbournebeauty #풀스톤네일 #이달의아트 #네일스타그램 #젤라또

390
9 hours ago

영롱영롱한 #모스티브 #씨오브펄 6종!!🎥🐚 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 빛 받을 때마다 오묘한 파란빛으로 발색되는게 완벽한 머메이드 컬러인데 영상에 잘 안담겨서 속상... ㅠㅜㅜ😭😭 바틀 여는 순간부터 혼이 빼앗기는 소장각 컬러젤입니다!!! 머메이드 파우더 이제 빠빠잉👋✋👋✋👋✋ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📌 mostive 젤폴리시 SP-01~06 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 제품문의는 👉 @mostive ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #mostive #모스티브네일 #셀프네일 #네일아트 #젤네일아트 #nailcolors #네일컬러 #봄네일컬러 #데일리 #gelnails #nailart #nails #美甲 #ネイル #ネイルアート #gelnail #naildesigns #네일스타그램 #손스타그램 #nailstagram #nailstyle #nailswag #koreatrend #koreannail #셀프네일러 #모스티버3기 #코덕 #네일블로거

6712
9 hours ago

💫🌟✨⭐️ ---------------------------------------- B l i N G N A I L S T U D I O Nail hiện đại Korean Style 🦄 Insta: blingnailstudio.bd ☎️ 0274 3820844 📞 HOTLINE 0906 885 887 📍 20 Tú Xương, phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương ( gần dốc cầu ông Đành - Thành Công Binh) #nailbinhduong #nailthudaumot #binhduongnailsalon #nailhan #nailhanquoc #koreannail #nailsbyvietnamese #trendynails #koreannailstyle #nailart #nail2019 #gelnails #gelcolour #nailoftheday #lovenails #nailxinh #lovemynails #nails #nailvietnam #nailhanoi #nailsaigon #blingnailstudiobd #nailhiendai #opi #cnd #verygoodnail #yuki #thegel #nailhcm

100
9 hours ago

🍈 #메로나네일 🍈 너무예쁘네<3 #에스떼미오 봄 신상 컬러에요💚 구입은 👉🏻 @estemio_nail ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ 모든 이미지의 저작권은 바이소안에 있으며 출처 표기하셔도 재업로드 허용하지 않습니다. Copyright ⓒ 2019 by_soan All Rights Reserved #바이소안 #홍대바이소안 #소안네일 #홍대입구 #홍대네일 #연남동네일 #합정네일 #상수네일 #망원네일 #신촌네일 #셀프네일 #네일아트 #패디큐어 #데일리 #일상 #연남동 #홍대 #젤네일 #ネイル #nail #beauty #notd #nails #gelnail #nailart #hongdae #koreannail #by_soan

1592
9 hours ago

✨✨✨✨✨ Nối và uốn mi tại Em:mer The beauty Room chưa bao giờ làm thất vọng với bất cứ nàng nào - cực phẩm luôn 😘 MẮT XINH LUNG LINH ✨✨✨✨ —————————————————————————— ❤️ EM:MER- THE BEAUTY ROOM NỐI VÀ UỐN MI TỰ TIN LÀ XUẤT SẮC LUÔN NHA —————————————————————————— 🌈Bảng giá dịch vụ Nối- Uốn mi siêu cấp tại Em:mer nha các chị em: —————————————————————————— 🎈Uốn mi Collagen: 150k 🎈Phủ mi đen: 100k 🎈Uốn mi Collagen + phủ mi đen : 220k 🎈Nối mi Natural Classic: 180k 🎈Nối mi V- Classic : 200k_(sợi mi tự nhiên đan chéo) 🎈Nối mi Nâu: 240k_(ra nắng, sợi mi ánh nâu rất xinh) 🎈Nối mi Volume (vừa-dày): 200-250k 🎈Nối mi Kylie: 240k_(mi sợi ngắn, sợi dài xen kẽ nhau) 🎈Nối mi Angel: 250k_(nối dài và cong nhiều phía đuôi) 🎈Nối mi tóc: 300k_(đanh cho mi cực yếu, rụng nhiều) 🎈Dặm mi: 50-100k_(kiểm tra và báo giá trước khi dặm ) 🎈Tháo mi không cay + vệ sinh mắt: 30k ——————————————————————————— 📲 BOOK LỊCH #nốimi tại Em:mer và nhận ngay lược chải mi chuyên dụng sau khi sử dụng dịch vụ 😘 **************************************** 💚 Đặt lịch: 📸Instagram: emmer.thebeautyroom 💿Page: www.facebook.com/emmerthebeautyroom ☎️Liên hệ tư vấn, book : 0787.263636 💒 Địa chỉ: 102 Vũ Trọng Phụng- Thanh Xuân -HN #eyelashextensions #noimiclassic #nốimi #naildesign #nailsoftheday #nailaddict #eyelashes #eyelashextensions #nails 💅 #nailsofinstagram #nails #koreannail #japanesenails #네일 #네일아트 #젤네일 #네일스타그램 #손스타그램 #봄네일 #프렌치네일 #넬스타그램 #꽃네일 #봄네일아트 #아름다운방 #붙이는속눈썹 #스킨케어 #nốimi #hanoinail #hanoi #làmmóng #làmnail

60
10 hours ago

🔥 Các nàng có thích những mẫu nail xinh xắn nhà Em:mer không ạ??✨✨ __________________________________________________________ ❤️ Hãy đến với Em:mer -102 Vũ Trọng Phụng để trải nghiệm nail xinh nào ❤️ __________________________________________ 💲BẢNG GIÁ SIÊU MỀM ĐÂY 👍🏻👍🏻 Combo cơ bản Em:mer cắt móng+ nhặt da+ sơn dưỡng + bôi kem massage : 50.000 Sơn gel :80.000 Sơn gel 2 màu trở lên:100.000 Combo cơ bản + Sơn gel 1 màu: 120.000-130.000 Phá gel cứng, bột 50.000- 65.000 Nối móng ốp 50.000 Nối móng, đắp gel 180.000 Vẽ 5-20.000/ngón Đắp nhũ, thuỷ tinh, dán line 5-7k/ ngón Hoa khô, xà cừ 15-25k/ ngón(đã bao gồm lớp gel đắp ) Nail Stickers 5.000/ngón Hạt trang trí, đá viên nhỏ 3-5000/viên Charm nail 10-25.000/charm Mắt mèo, ombre 130.000- 180.000/bộ ( đã bao gồm sơn) . Tráng gương 180.000/bộ ( đã bao gồm sơn ) Gel lông 130.000/bộ Gel thạch 130.000/bộ ___________________________________________ 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻💲DỊCH VỤ CHĂM SÓC : - Massage tay / chân 100.000 - Ngâm chân muối - Chà gót dịu êm 90.000 - Ngâm chân muối - Chà gót dịu êm - Massage chân 150.000 __________________________________________ 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🎁 Giảm ngay 5% khi feedback và checkin sau dịch vụ tại Em:mer ***************************************** 💚 Đặt lịch: 📍Instagram: emmer.thebeautyroom 📍Page : www.facebook.com/emmerthebeautyroom 📍Liên hệ tư vấn, book : 0787.263636 📍 Địa chỉ: 102 Vũ Trọng Phụng- Thanh Xuân -HN #eyelashextensions #noimiclassic #nốimi #naildesign #nailsoftheday #nailaddict #eyelashes #eyelashextensions #nails 💅 #nailsofinstagram #nails #koreannail #japanesenails #네일 #네일아트 #젤네일 #네일스타그램 #손스타그램 #봄네일 #프렌치네일 #넬스타그램 #꽃네일 #봄네일아트 #아름다운방 #붙이는속눈썹 #스킨케어 #hanoinail #làmmóng #hanoinail #nốimi #hanoi

100
10 hours ago

#모스티브 #씨오브펄 6종 모아보기!!💅🏻🐚 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 봄인데 벌써 시원하자냐~~~😘😘💕 그라데이션 바틀도 너무너무 이쁘죵!! 무엇보다 번거롭게 파우더 바를 필요 없이 머메이드 느낌이 나서 최고최고👍👍 조만간 캐릭터네일 해보겠습니당!!!🐻🎀💖 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📌 mostive 젤폴리시 SP-01~06 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 제품문의는 👉 @mostive ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #mostive #모스티브네일 #셀프네일 #네일아트 #젤네일아트 #nailcolors #네일컬러 #봄네일컬러 #데일리 #gelnails #nailart #nails #美甲 #ネイル #ネイルアート #gelnail #naildesigns #네일스타그램 #손스타그램 #nailstagram #nailstyle #nailswag #koreatrend #koreannail #셀프네일러 #모스티버3기 #코덕 #네일블로거

699
10 hours ago

바다바다한 #모스티브 #씨오브펄 6종!!🐚 (((👉👉넘겨서 상세발색💅🏻 봐주세용!!))) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 머메이드 느낌의 파스텔 컬러젤 입니다!! 색 증말 곱다고와 ㅜㅠㅜ 봄에 하면 좋을 컬러인데 바다느낌이 나서 여름까지 유용하게 사용할 수 있을 것 같아요!!😘😘😘 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📌 mostive 젤폴리시 SP-01~06 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 제품문의는 👉 @mostive ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #mostive #모스티브네일 #셀프네일 #네일아트 #젤네일아트 #nailcolors #네일컬러 #봄네일컬러 #데일리 #gelnails #nailart #nails #美甲 #ネイル #ネイルアート #gelnail #naildesigns #네일스타그램 #손스타그램 #nailstagram #nailstyle #nailswag #koreatrend #koreannail #셀프네일러 #모스티버3기 #코덕 #네일블로거

560
10 hours ago

Nhẹ nhàng kiểu cổ trang Trung Hoa thế này có được k ạ 🙈🙈🙈🏮 ______________________ YooHee Nail and Skincare 🕯Let Her Make Over 🕯 📍Số 2 lô 14a, Trung Yên 3, Trung Hoà (cạnh 55 Trung Hoà ) 📞 0944 66 2228 🕰 9am -8:30pm 🎐 Instagram: yoohee.nailskincare 🎗 Kakao Talk: yooheespa #Nail #koreannail #skincare #yooheebeauty #yoohee #eyeslash #skincare #koreanskincare #followme #nailgel #koreanface #ontop #koreanstyle #nailsart #nail2019 #nailhanoi #trunghoa #caugiay #nailsumer #spaHan #nailHan #VietNam #HaNoi #DaNang #HoChiMinh

160
10 hours ago

Nhẹ nhàng cho mùa nắng Nhấn nhá cho tay thêm xinh 🥰 ——————————— Dịch vụ làm móng 💅🏻 Masssage và Chà gót chân 🦶🏻Nhận đào tạo học viên Nail Facebook: https://www.facebook.com/MinHy-Nail-180983582761324/ Instagram: https://www.instagram.com/MinhyNails 🏘: 59 Phan Bội Châu, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng (ngã ba phan bội châu và lý tự trọng) 🕗: 8h30 - 20h 📳 0️⃣9️⃣7️⃣2️⃣3️⃣3️⃣3️⃣5️⃣6️⃣7️⃣( liên hệ hotline để đặt lịch nhé ) 📌: Để tránh nhầm lẫn, MinHy Nails chỉ nhận Reservations qua điện thoại. Không nhận lịch qua cmt, sms, inbox. Xin cám ơn 🙇‍♀️ ============ BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MASSAGE VÀ CHÀ GÓT CHÂN 🌻 Massage chân và ngâm chân thuốc bắc 90k (45p) 🌻 Chà gót chân + tẩy tế bào chết + bôi kem dưỡng 100k 🌻 Combo massage và chà gót chân 170k BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NAILS 🌸 Sửa móng nhặt da: 30k 🌸 Sơn gel: 70k 🌸 Nối móng đắp gel: 150k/ bộ 🌸 Fill móng gel: 100k/ bộ 🌸 Gắn móng giả: 45k/ bộ 🌸 Mắt mèo, nhũ : 5 - 20k/ ngón 🌸 Nhũ khổng tước: 7k/ngón 🌸 Tráng gương, ombre, vân đá: 10k/ngón 🌸 Ẩn xà cừ, ẩn thuỷ tinh, ẩn nhũ: 10-20k/ngón 🌸 Vẽ nail art: 5 - 25k/ ngón tuỳ độ khó dễ 🌸 Gắn đá, hạt trang trí nhỏ: 1 - 7k/ viên 🌸 Gắn đá charm, hoa: 7 - 30k/ hình 🌸 Phá sơn gel: 10/kbộ 🌸 Phá móng gel, móng giả: 10k - 30k/bộ . . . #gel #gelnail #gelart #nail #nails #nailart #naildesign #naildesigns #koreannail #koreanstyle #danang #네일하우스 #nailinstagram #likeforlike #likeforfollow #f4l #l4l #minhynail #danangnail #danangtravel #minhynails #네일 #네일아트 #네일스타그램 #59phanboichau #manicure

110