caricature Photos & Videos

3 minutes ago

I say it often enough, but i love caricature! For me, it's the joy of an artform that lets me meet so many people, and spend my days in the bustle of cities, and not least I get to leave my mark as an artist in a really direct and personal way. Maybe caricature isn't considered meaningful in the way "fine art" is, but to me, attempting to convey warmth and joy in line is the meaning 🐦 🦕 🐤 #squashua #art #caricature #sketch #sketchbook #draw #drawing #artist #artwork #illustration #portrait #character #ink #line #busker #dailypic #streetart #artoftheday #instagood #420 #fineart #caricaturas #karikatur #style #visualart #cartoon #oxford #speeddrawing #artistsofinstagram #comic

60
12 minutes ago

Kenny Moore from the Indianapolis Colts.

931
25 minutes ago

Be sure to follow @christine.pocahontas - like everyone of her picture she’s so beautiful in🤗😱😍 TAG someone who would like to be a cartoon! 😱💥🤓😍😍😍🔥🔥🔥🔥Hey everyone! I’ve decided to make all who follow me into a cartoon! If you have taken the time to follow me, in appreciation I will take the time to draw you! Life is to short not to obsess over what you love to do most, and if I can create a few smiles along the way then I’m on my way to fulfilling my dream of making the world a better place! I’m going down my follow list and cartooning each and everyone of you - so I you wanna be drawn then be sure to follow! Also tips are greatly appreciated but not necessary - I just want to cartoon the world! Thanks for the support! You’re all wonderful people! - This is automated message because it would be a nightmare to write it every time! Haha! #caricatures #caricature #art #illustration #cartoon #caricaturas #drawing #caricatura #caricaturist #draw #artist #instaart #portrait #caricatureartist #caricatureart #r #caricatureresolution #arte #artwork #cartoons #funny #sketch #painting #drawings #comic #karikat #sketches #costarica #karikatur #ninjadragoon

250
29 minutes ago

Displays de mesa com Caricatura para Formandos!!! Além de formaturas, os displays e as caricaturas que também podem ser aplicadas em outros materiais são muito utilizados em Casamentos, Aniversários e eventos em geral! Faça a sua cotação! 😉✍🎨🖼 #formatura #formaturas #eventos #debutantes #casamentos #noivos #eventoscorporativos #caricatura #caricaturaaovivo #ilustração #illustration #caricature #display #displaydemesa #displaydechao #mascote #personagem #realismo #desenhorealista #charge #chargista #ilustrador #cartunista #cartoon #cartoonist #caricaturist #decoraçãodefesta #lembrançadecasamento #lembrançadeformatura #presentescriativos

180
34 minutes ago

Avropa Birliyinin sifarişi ilә Avropa İnsan Araşdırmaları Agentliyi "Qoca qitә"nin dövlәtlәrindә yaşayan insanların rifah halı, davranış psixikası ilә bağlı 2015-2018-ci illәrdә böyük bir araşdırma aparmış vә nәticәni 41 sәhifәlik hesabat yazısı ilә Avropaya yayımlamışdır. Yayımlanan hesabatda 48 dövlәtin әhalisinin xoşbәxtlik vә rifah sәviyyәsi, maddi gәlirlәri vә digәr statistik nәticәlәr tәhlil olunmuşdur. Avropa ölkәlәri içәrisindә Azәrbaycanımız bütün bu indekslәrin cәminә görә 39-cu yerdәdir. Hesabatın bu hissәsi maraqlı bir faktı diqqәtә çatdırsa da, daha maraqlı olan şey yekunda qeyd olunur. "Maddi gәlirin azlığı birbaşa insan psixikasına mәnfi tәsir göstәrir vә bu hәtta millәt olaraq kütlәnin genefondona nüfuz edir. Toplumsal әsәbiyyәt, xoşbәxt olmamaq hissi, maddiyata varlı cәmiyyәtlәrdәn daha çox hәrisliyin yaranması, acgözlük, cinayәt sәviyyәsinin yüksәlmәsi vә s. ilә müşahidә olunur" Mәqalәni vә bütün bu elmi araşdırmaları filan bir kәnara qoyub, sadәcә ictimai nәqliyyatda insanlarımızın simasına baxın! Hamıda әsәb, hamıda harasa çox vacib işә kütlәvi tәlәskәnlik, hamıda qәrәz vә gülümsәyәn insanlara, qucaqlaşan, xoşbәxt görünәn sevgililәrә әsәbi baxış... xeyr, bu son sadalanan mentalitetimizdәdir deyә belә davranmırıq, hәmişә kasıb cәmiyyәt olduğumuzçün, bu bizim mental dәyәrlәrin içinә kök salıb. Sözüm ona ki, maddiyatı dәrd etdikcә, biz daha da çox çökәcәyik, övladımız bizdәn dә çox vә onun da övladı ondan çox vә varlılarla kasıblar arasındakı uçurum biraz da böyüyәcәk. Odur ki, gülümsәyin! Bilirәm, çox çәtindir 150 manat maaşla gülümsәmәk, amma sınayın! Heçnә yoluna girmәsә dә, әn azından gülümsәdiyiniz saatların sayı gülümsәmәdiyiniz saatların sayına nisbәtәn artacaq. Ona görә yox ki, biz sıralamada daha әvvәllәrә keçәk, ona görә ki, hәyata yalnız bir dәfә gәlirik Karikatura @huseynlicartoon #huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book

322
37 minutes ago

Minha canequita! 😍😍😍

131
40 minutes ago

Avropa Birliyinin sifarişi ilә Avropa İnsan Araşdırmaları Agentliyi "Qoca qitә"nin dövlәtlәrindә yaşayan insanların rifah halı, davranış psixikası ilә bağlı 2015-2018-ci illәrdә böyük bir araşdırma aparmış vә nәticәni 41 sәhifәlik hesabat yazısı ilә Avropaya yayımlamışdır. Yayımlanan hesabatda 48 dövlәtin әhalisinin xoşbәxtlik vә rifah sәviyyәsi, maddi gәlirlәri vә digәr statistik nәticәlәr tәhlil olunmuşdur. Avropa ölkәlәri içәrisindә Azәrbaycanımız bütün bu indekslәrin cәminә görә 39-cu yerdәdir. Hesabatın bu hissәsi maraqlı bir faktı diqqәtә çatdırsa da, daha maraqlı olan şey yekunda qeyd olunur. "Maddi gәlirin azlığı birbaşa insan psixikasına mәnfi tәsir göstәrir vә bu hәtta millәt olaraq kütlәnin genefondona nüfuz edir. Toplumsal әsәbiyyәt, xoşbәxt olmamaq hissi, maddiyata varlı cәmiyyәtlәrdәn daha çox hәrisliyin yaranması, acgözlük, cinayәt sәviyyәsinin yüksәlmәsi vә s. ilә müşahidә olunur" Mәqalәni vә bütün bu elmi araşdırmaları filan bir kәnara qoyub, sadәcә ictimai nәqliyyatda insanlarımızın simasına baxın! Hamıda әsәb, hamıda harasa çox vacib işә kütlәvi tәlәskәnlik, hamıda qәrәz vә gülümsәyәn insanlara, qucaqlaşan, xoşbәxt görünәn sevgililәrә әsәbi baxış... xeyr, bu son sadalanan mentalitetimizdәdir deyә belә davranmırıq, hәmişә kasıb cәmiyyәt olduğumuzçün, bu bizim mental dәyәrlәrin içinә kök salıb. Sözüm ona ki, maddiyatı dәrd etdikcә, biz daha da çox çökәcәyik, övladımız bizdәn dә çox vә onun da övladı ondan çox vә varlılarla kasıblar arasındakı uçurum biraz da böyüyәcәk. Odur ki, gülümsәyin! Bilirәm, çox çәtindir 150 manat maaşla gülümsәmәk, amma sınayın! Heçnә yoluna girmәsә dә, әn azından gülümsәdiyiniz saatların sayı gülümsәmәdiyiniz saatların sayına nisbәtәn artacaq. Ona görә yox ki, biz sıralamada daha әvvәllәrә keçәk, ona görә ki, hәyata yalnız bir dәfә gәlirik Mətn @symr_rc Karikatura @huseynlicartoon Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. #huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration

3724
41 minutes ago

my new challenged!! Finally it's done😴 日々夜なべして作ったニードル作品が仕上がりました!手探りでしたが、なんとか出来た!パーカーよりトートバッグやセーターのが似合う気がしてきたw見せ方って難しい😭 今月、ngkを離れるので感謝を込めて吉本座長を!!辻本さん、内場さん勇退したけどー! もっと、ニードルカリカチュア作っていきます! #ニードルパンチ #knit #knitting #caricaturejapan #caricature #cartoon #sketch #drawing #落書き #イラスト #doodle #似顔絵 #大阪似顔絵 #character #characterdesign #picturebook #ucchiart #ipadpro #procreate #可愛い #お洒落 #イラスト #art #illustration #character #characterdesign #キャラクター #キャラクターデザイン #アニメ #いらすとぐらむ

281