Bandpey_Sharghi Photos & Videos

3 days ago

‌ ‌هزار ماهی تنها،‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌فدای آبی دریا... هزار بسته مسکن،‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌فدای این غم برنا... هزار گله ی درنا،‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌فدای وسعت آبی...‌ ‌ گلایه از شب کوچک،‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌و نغ به شیوه ی کودک.. پس از حزن مبارک،‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌شبت بلند غمت نیز... ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌غمت بخیر، شبت نیز... ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #Anzhdan #Anijdan #mazandaran #bandpey #Iran #photography #bandpey_sharghi #bandpey_gharbi #photo #babol #alborz #flower #leti #vesyeh #leti #انیجدان #انژدان #مازندران #ایران #بندپی #عکاسی #بندپی_شرقی #بابل #بندپی_غربی #عکس #لتی #کوه #البرز #وسیه #دریوکی #سنگچال

857
1 week ago

‌ ‌غروب که میشود، خواهش من جان تازه میگیرد، ‌ از آسمان دلهای تنگ، از لبهای دوخته بر هم، و نگاههای اشک آلود..‌ ‌ ای صحنه غم انگیز غروب خورشید... ما را به دست تاریکی تنهایی، نس‍‍‍‍پار ...‌ ‌ ‌( محمد صفا ) ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #Anzhdan #Anijdan #mazandaran #bandpey #Iran #photography #bandpey_sharghi #bandpey_gharbi #photo #babol #alborz #flower #leti #vesyeh #leti #انیجدان #انژدان #مازندران #ایران #بندپی #عکاسی #بندپی_شرقی #بابل #بندپی_غربی #عکس #لتی #کوه #البرز #وسیه #دریوکی #سنگچال

812
1 week ago

‌ ‌ ‌چه فکر می‌کنی؟؟؟‌ ‌ جهان چه آبگینه شکسته‌ای‌ست..‌ ‌که سرو  راست هم در او شکسته می‌نمایدت...‌‌ ‌ ‌چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ، که راه بسته می‌نمایدت...‌ ‌ زمان بی‌کرانه را، تو با شمار گام عمر ما مسنج...‌ ‌به پای او دمی‌ست این درنگ درد و رنج...‌ ‌ به سان رود، که در نشیب دره سر به سنگ می‌زند، رونده باش...‌‌ ‌ ‌امید هیچ معجزه‌ای ز مرده نیست، زنده باش...‌ ‌ ‌ ( هوشنگ ابتهاج ) ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #Anzhdan #Anijdan #mazandaran #bandpey #Iran #photography #bandpey_sharghi #bandpey_gharbi #photo #babol #alborz #flower #leti #vesyeh ‌ ‌ #انیجدان #انژدان #مازندران #ایران #بندپی #عکاسی #بندپی_شرقی #بابل #بندپی_غربی #عکس #لتی #کوه #البرز #وسیه #دریوکی لهه نیراسم شیخ-موسی فیروزجاه پریجا فیلبند #سنگچال

937
1 week ago

‌ ‌چه فکر می کنی؟؟؟‌ ‌ که بادبان شکسته، زورق به گل نشسته ایست زندگی؟‌‌ درین خراب ریخته، که رنگ عافیت ازو گریخته، به بن رسیده راه بسته‌ای‌ست زندگی؟ چه سهمناک بود سیل حادثه، که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان زهم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت...‌‌ ‌ و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد.....‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #Anzhdan #Anijdan #mazandaran #bandpey #Iran #photography #bandpey_sharghi #bandpey_gharbi #photo #babol #alborz #flower #leti #vesyeh ‌ ‌ #انیجدان #انژدان #مازندران #ایران #بندپی #عکاسی #بندپی_شرقی #بابل #بندپی_غربی #عکس #لتی #کوه #البرز #وسیه #دریوکی لهه نیراسم شیخ-موسی فیروزجاه پریجا فیلبند #سنگچال

875
1 week ago

Chelyasar, Mazandaran, Iran‌ ‌ هوا بد است تو با کدام باد میروی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه‌ی تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی‌شود. تو از هزاره‌های دور آمدی در این درازنای خون فشان به هر قدم نشان نقش پای توست، برین درشتناک دیولاخ زهر طرف طنین گام‌های رهگشای توست، بلند و پست این گشاده دامگاه ننگ و نام به خون نوشته نامه‌ی وفای توست، به گوش بیستون هنوز صدای تیشه‌های توست. چه تازیانه ها که با تو تاب عشق آزمود چه دارها که با تو گشت سر بلند زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند.... ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #Anzhdan #Anijdan #mazandaran #bandpey #Iran #photography #bandpey_sharghi #bandpey_gharbi #photo #babol #alborz #flower #leti #vesyeh ‌ #‌چلیاسر #‌دوزاغه-بن‌ #انیجدان #انژدان #مازندران #ایران #بندپی #عکاسی #بندپی_شرقی #بابل #بندپی_غربی #عکس #لتی #کوه #البرز #وسیه #دریوکی لهه نیراسم شیخ-موسی فیروزجاه پریجا فیلبند #سنگچال

923
2 weeks ago

ییلاق زیبای چلیاسر ‌ ‌( مرز بین چلیاسر و دوزاغه بِن ) ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #Anzhdan #Anijdan #mazandaran #bandpey #iran #photography #bandpey_sharghi #bandpey_gharbi #photo #babol #alborz #flower #leti #vesyeh ‌ #‌چلیاسر #‌دوزاغه-بن‌ #انیجدان #انژدان #مازندران #ایران #بندپی #عکاسی #بندپی_شرقی #بابل #بندپی_غربی #عکس #لتی #کوه #البرز #وسیه #دریوکی لهه نیراسم شیخ-موسی فیروزجاه پریجا فیلبند #سنگچال

10318
1 month ago

Chelleh (Night of Forty) or Yalda is "the longest night of the year that Iranians consider it auspicious. We celebrate this night with gathering and dancing at night. We set and design tables and put hearth, scent bottle and a variety of fruits and food such as seasonal food like bread, cookies and pudding on it.” #yalda #colourful #hellowinter ❄️ #byeautumn 🍂🍁 #fruit #cheesecake #pannacotta #dessert #pomegranate #reddish #yaldanight #winter #persian #iran 🇮🇷 #mazandaran #northofiran 🌳 #enjoyinglifetothefullest #healthy #creamy #nofilter #persimmon #yummy #orange #babol #bandpey_sharghi #pashamir #natural #organic #orange #colorofseasons #grandpa

331
3 months ago

‌ سقفش کوتاست، دیوارشم از سنگ، هم بیرون هم داخل، سقفشم همین، چوب و سنگ... از لای سنگا بیرونو میبینی... برق، تلویزیون، بوق ماشین و خیلی چیزا سرسام آورم نداره... ولی بجاش ی بخاری هیزمی عالی داره... دو شب اینجا خوابیدم، توی ی طبیعت بکر، با یه خواب راحت... جاتون خالی..‌ ‌ چپون منزل - پایین کنیون ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #Anzhdan #Anijdan #mazandaran #bandpey #iran #photography #bandpey_sharghi #bandpey_gharbi #photo #babol #alborz #flower #leti #vesyeh #nikon_p500 ‌ ‌ #انیجدان #انژدان #مازندران #ایران #بندپی #عکاسی #بندپی_شرقی #بابل #بندپی_غربی #عکس #لتی #کوه #البرز #وسیه #دریوکی لهه نیراسم شیخ-موسی فیروزجاه پریجا فیلبند سنگچال

10012
3 months ago

‌ ‌نه کسی منتظر است.. ‌نه کسی، چشم به راه..‌ ‌‌ نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه..!!‌ ‌ بین عاشق شدن و مرگ،‌ مگر فرقی هست..‌ ‌ وقتی از عشق،‌ نصیبی نبری ، غیر از آه..!!؟؟ ‌ ‌ #فریدون_مشیری ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #Anzhdan #Anijdan #mazandaran #bandpey #iran #photography #bandpey_sharghi #bandpey_gharbi #photo #babol #alborz #flower #leti #vesyeh ‌ ‌ #انیجدان #انژدان #مازندران #ایران #بندپی #عکاسی #بندپی_شرقی #بابل #بندپی_غربی #عکس #لتی #کوه #البرز

721
3 months ago

‌ ‌گر تو آزاد نباشي، نه همين غمكده، اي مرغك تنها قفس است، گر تو آزاد نباشي همه دنيا قفس است، تا پر و بال تو و راه تماشا بسته است، هر كجا هست، زمين تا به ثريا قفس است... ‌ ‌ تا كه نادان به جهان حكمروايي دارد، همه جا در نظر مردم دانا قفس است...!! ‌ #فریدون_مشیری ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #Anzhdan #Anijdan #mazandaran #bandpey #iran #photography #bandpey_sharghi #bandpey_gharbi #photo #babol #alborz #flower #leti #vesyeh ‌ ‌ #انیجدان #انژدان #مازندران #ایران #بندپی #عکاسی #بندپی_شرقی #بابل #بندپی_غربی #عکس #لتی #کوه #البرز

770
4 months ago

‌ ‌دریاب که از روح جدا خواهی رفت، در پرده اسرار فنا خواهی رفت..‌ ‌ می نوش که ندانی از کجا آمده ای، خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت.!! ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #Anzhdan #Anijdan #mazandaran #bandpey #iran #photography #bandpey_sharghi #bandpey_gharbi #photo #babol #alborz #flower #leti #vesyeh ‌ ‌ #انیجدان #انژدان #مازندران #ایران #بندپی #عکاسی #بندپی_شرقی #بابل #بندپی_غربی #عکس #لتی #کوه #البرز

812
4 months ago

‌ ‌چه خوش است راز گفتن، به حریف نکته سنجی..‌ ‌که سخن نگفته باشی؛ به سخن رسیده باشد..!! ‌ ‌ #بیدل ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #Anzhdan #Anijdan #mazandaran #bandpey #iran #photography #bandpey_sharghi #bandpey_gharbi #photo #babol #alborz #flower #leti #vesyeh ‌ ‌ #انیجدان #انژدان #مازندران #ایران #بندپی #عکاسی #بندپی_شرقی #بابل #بندپی_غربی #عکس #لتی #کوه #البرز

895
4 months ago

‌ ‌ ‌گفتی چه کسی.؟‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌درچه خیالی.؟‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌به کجایی.؟؟ ‌بی تاب توام،‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌محو توام،‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌خانه خرابم..!!‌ ‌ #بیدل_دهلوی ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #Anzhdan #Anijdan #mazandaran #bandpey #iran #photography #bandpey_sharghi #bandpey_gharbi #photo #babol #alborz #flower #leti #vesyeh ‌ ‌ #انیجدان #انژدان #مازندران #ایران #بندپی #عکاسی #بندپی_شرقی #بابل #بندپی_غربی #عکس #لتی #کوه #البرز

902
4 months ago

‌ چو بستی در به روی من، به کوی صبر رو کردم، چو درمانم نبخشیدی، به درد خویش خو کردم؛‌ ‌ چرا رو در تو آرم من که خود را گم کنم درتو، به خود باز آمدم نقش تو در خود جستجو کردم؛‌‌ ‌ خیالت ساده دل تر بود و با ما از تو یک رو تر، من این ها هردو با آیینه ی دل روبرو کردم؛‌‌ ‌ ‌فشردم با همه مستی به دل سنگ صبوری را، ز حال گریه ی پنهان حکایت با سبو کردم.؛‌ ‌ فرود آی ای عزیز دل که من از نقش غیر تو ، سرای دیده با اشک ندامت شستشو کردم؛‌ ‌ صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را، ولی من باز پنهانی ترا هم ، آرزو کردم؛‌‌ ‌ ‌ملول از ناله ی بلبل مباش ای باغبان رفتم، حلالم کن اگر وقتی گلی درغنچه بو کردم؛‌ ‌ تو با اغیار پیش چشم من می در سبو کردی، من از بیم شماتت گریه پنهان در گلو کردم..؛‌ ‌ حراج عشق و تاراج جوانی، وحشت پیری، در این هنگامه من کاری که کردم یاد او کردم.؛‌ ‌ از این پس "شهریارا" ما و از مردم رمیدن ها، که من پیوند خاطر با غزالی مشک مو کردم..!! ‌ #شهریار ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #Anzhdan #Anijdan #mazandaran #bandpey #iran #photography #bandpey_sharghi #bandpey_gharbi #photo #babol #alborz #flower #ninu #vesyeh ‌ ‌ #انیجدان #انژدان #مازندران #ایران #بندپی #عکاسی #بندپی_شرقی #بابل #بندپی_غربی #عکس #نینو #کوه #البرز

10512
4 months ago

‌ ‌من راه تو را بسته ، تو راه مرا بسته، ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌امّید رهایی نیست وقتی همه دیواریم..!!‌ ‌ ‌ #حسین_منزوی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #Anzhdan #Anijdan #mazandaran #bandpey #iran #photography #bandpey_sharghi #bandpey_gharbi #photo #babol #alborz #flower #bee #kateyuk ‌‌ ‌ #انیجدان #انژدان #مازندران #ایران #بندپی #عکاسی #بندپی_شرقی #بابل #بندپی_غربی #عکس #کتیوک #کوه #البرز #گل #زنبور

791
4 months ago

‌ ‌‌از فلک بی‌ناله ‌کام دل نمی‌آید به دست، ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌شهد خواهی آتشی زن خانهٔ زنبور را..!!!‌ ‌ ‌ #بیدل_دهلوی ‌ ‌ ‌ ‌ #Anzhdan #Anijdan #mazandaran #bandpey #iran #photography #bandpey_sharghi #bandpey_gharbi #photo #babol #alborz #flower #انیجدان #انژدان #مازندران #ایران #بندپی #عکاسی #بندپی_شرقی #بابل #بندپی_غربی #عکس #قاصدک #ییلاق #کوه #البرز #گل

11214
4 months ago

‌ ‌ ‌او آن درختِ شاخه بریده ، من شاخه‌ای بریده ز اندامِ آن درخت.؛ ‌ ای آسمان بگو، تنهاییِ کدام یک از ما؛ گل می‌دهد دوباره، در این روزهای سخت..!؟ ‌ ‌ #محمدرضا_روزبه ‌‌ ‌ ‌ ‌ #Anzhdan #Anijdan #mazandaran #bandpey #iran #photography #bandpey_sharghi #photo #babol #vesyey #vesye #alborz #flower #انیجدان #انژدان #مازندران #ایران #بندپی #عکاسی #بندپی_شرقی #بابل #عکس #وسیه #شیخ -موسی #کوه #البرز #گل

854
4 months ago

‌ ‌‌ ‌‌‌حسرت نبر به خواب درختان جنگلی، هر چند مخملی.؛ ‌ ‌ حسرت نبر به خلوت ساحل به خواب کوه، هر چند با شکوه.؛ ‌ ‌ ‌حسرت نبر به خلوت و خاموشی کویر، هر چند دلپذیر.؛ ‌ ‌ گیرم که ما، چون موج و ابر و طوفان، بی آشیانه‌ایم..! ‌ ‌ و در تمام عمر، از غربتی به غربت دیگر روانه‌ایم.؛ ‌ ‌ اما غمت مباد! آنها همیشه‌اند و فراموش می‌شوند.؛‌ ما لحظه‌ایم.. لحظه، ولی جاودانه‌ایم..!! ‌ ‌ ‌ #محمدرضا_روزبه ‌ ‌ ‌ ‌ #Anzhdan #Anijdan #mazandaran #bandpey #iran #photography #bandpey_sharghi #photo #babol #vesyey #vesye #alborz #flower #انیجدان #انژدان #مازندران #ایران #بندپی #عکاسی #بندپی_شرقی #بابل #عکس #وسیه #شیخ -موسی #کوه #البرز #گل

763
4 months ago

‌ ‌‌‌ای آنکه دوست دارمت، اما ندارمت ، بر سینه می فشارمت، اما ندارمت ؛ ای آسمان من که سراسر ستاره ای، تا صبح می شمارمت، اما ندارمت..؛ ‌ ‌ ‌در عالم خیال خودم چون چراغ اشک، بر دیده می گذارمت، اما ندارمت..؛‌ ‌‌ ‌می خواهم ای درخت بهشتی ، درخت جان، در باغ دل بکارمت، اما ندارمت..؛ ‌ ‌ ‌می خواهم ای شکوفه ترین مثل چتر گل، بر سر نگاه دارمت، اما ندارمت..!! ‌ ‌ ‌ #سعید_بیابانکی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #Anzhdan #Anijdan #mazandaran #bandpey #iran #photography #bandpey_sharghi #photo #babol #meydanak #meyonek #alborz #sky #انیجدان #انژدان #مازندران #ایران #بندپی #عکاسی #بندپی_شرقی #بابل #عکس #میدانک #میونک #کوه #البرز #آسمان

760
4 months ago

‌ ‌گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام ،‌ ‌ و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخمدار است..؛ ‌ ‌ ‌‌‌با ریشه چه می کنید..!؟ ‌ ‌ گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده اید، ‌ ‌پرواز را علامت ممنوع می زنید.!! ‌ ‌ ‌‌با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید..!؟ ‌ ‌ گیرم که می کشید..؛ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌گیرم که می برید..؛ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌گیرم که می زنید..؛ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌با رویش ناگزیر جوانه ها چه می کنید..!!؟؟ ‌ ‌ « خسرو گلسرخی » ‌ ‌ ‌ #Anzhdan #Anijdan #mazandaran #bandpey #iran #photography #bandpey_sharghi #photo #babol #laheh #leheh #lehe ‌ ‌ #انیجدان #انژدان #مازندران #ایران #بندپی #عکاسی #بندپی_شرقی #بابل #عکس #لهه

782
11 months ago

☘🌟تصویری زیبا از آب بندان روستای امام زاده عباس واقع در بندپی شرقی .شهرستان بابل🌟☘ 💎تصویر ثبت شده در تابستان سال ۸۵💎 #عکاسی #بابل #مازندران #بندپی_شرقی #بندپی #آب_بندان #دریاچه #آب #منظره #خورشید #طبیعت #آسمان #روستا #بابل_زیبا #بندپی_زیبا #photography #babol #mazandaran #waterside #sun #sunset #landscape #nature #village #sky #water #bandpey_sharghi #bandpey_ziba

532