کاشت_فرمر Photos & Videos

5 hours ago

مراحل کاشت با تیپ🌟 من معمولا ۹۰ درصد از کاشتها رو با فرمر انجام میدم ، ولی یک سری از ناخنها باید با تیپ کاشت شوند بدلیل فرم خاصی که دارند. ناخنکار حرفه ای اونیه که تشخیص بده چه موقع از فرمر یا تیپ استفاده کنه ☺️☺️ #ناخن_کار #ناخنکار_ماهر #ناخنکارحرفه_ای #اهوازيها #آموزشکاشتناخن #کاشت_فرمر #کاشتناخن #ناخن_اهواز #ناخنکده #اهواز_شات #سالنزيبايي #امپراطوری_ناخنکارها #آموزش_کاشت_ناخن

43