چاپ Photos & Videos

4 hours ago

بعضيها وقتى برايت مينويسند خوبى؟؟ آدم، لبخند مهربانشان را بين حروف ميبيند! قدرشان را بدانيد! آنها مهربانى را اعتبارى دوباره ميدهند... 🌸🌸🌸 چاپ تيشرت در طرح دلخواه😍 قيمت٤٥٠٠٠ت #چاپ #chapkhanom #تيشرت_دخترونه #ماگ #متفاوت_بپوشيم

140
4 hours ago

⚜️شرکت ماهوت مفتخر است با تیمی خلاق و حرفه ای همراه با جدیدترین متدهای طراحی و چاپ پارچه شما را برای رسیدن به آنچه در ذهنتان است همراهی کند⚜️ برای اطلاع از قیمت ها و نحوه سفارش از طریق دایرکت و شماره های موجود در صفحه اقدام بفرمایید⚜️ارسال به تمام نقاط کشور⚜️ #چاپ #چاپپارچه #چاپدیجیتالپارچه #پارچه #پارچهفروشی #پارچه_سرا #مانتو #مزون #مد #فشن #روسری #سابلیمیشن #روسری #چاپ #کیف #کفش #کالای_خواب #روتختی #شال

31
4 hours ago

⚜️شرکت ماهوت مفتخر است با تیمی خلاق و حرفه ای همراه با جدیدترین متدهای طراحی و چاپ پارچه شما را برای رسیدن به آنچه در ذهنتان است همراهی کند⚜️ برای اطلاع از قیمت ها و نحوه سفارش از طریق دایرکت و شماره های موجود در صفحه اقدام بفرمایید⚜️ارسال به تمام نقاط کشور⚜️ #چاپ #چاپپارچه #چاپدیجیتالپارچه #پارچه #پارچهفروشی #پارچه_سرا #مانتو #مزون #مد #فشن #روسری #سابلیمیشن #روسری #چاپ #کیف #کفش #کالای_خواب #روتختی #شال

50
4 hours ago

⚜️شرکت ماهوت مفتخر است با تیمی خلاق و حرفه ای همراه با جدیدترین متدهای طراحی و چاپ پارچه شما را برای رسیدن به آنچه در ذهنتان است همراهی کند⚜️ برای اطلاع از قیمت ها و نحوه سفارش از طریق دایرکت و شماره های موجود در صفحه اقدام بفرمایید⚜️ارسال به تمام نقاط کشور⚜️ #چاپ #چاپپارچه #چاپدیجیتالپارچه #پارچه #پارچهفروشی #پارچه_سرا #مانتو #مزون #مد #فشن #روسری #سابلیمیشن #روسری #چاپ #کیف #کفش #کالای_خواب #روتختی #شال

40
4 hours ago

⚜️شرکت ماهوت مفتخر است با تیمی خلاق و حرفه ای همراه با جدیدترین متدهای طراحی و چاپ پارچه شما را برای رسیدن به آنچه در ذهنتان است همراهی کند⚜️ برای اطلاع از قیمت ها و نحوه سفارش از طریق دایرکت و شماره های موجود در صفحه اقدام بفرمایید⚜️ارسال به تمام نقاط کشور⚜️ #چاپ #چاپپارچه #چاپدیجیتالپارچه #پارچه #پارچهفروشی #پارچه_سرا #مانتو #مزون #مد #فشن #روسری #سابلیمیشن #روسری #چاپ #کیف #کفش #کالای_خواب #روتختی #شال

41
4 hours ago

⚜️شرکت ماهوت مفتخر است با تیمی خلاق و حرفه ای همراه با جدیدترین متدهای طراحی و چاپ پارچه شما را برای رسیدن به آنچه در ذهنتان است همراهی کند⚜️ برای اطلاع از قیمت ها و نحوه سفارش از طریق دایرکت و شماره های موجود در صفحه اقدام بفرمایید⚜️ارسال به تمام نقاط کشور⚜️ #چاپ #چاپپارچه #چاپدیجیتالپارچه #پارچه #پارچهفروشی #پارچه_سرا #مانتو #مزون #مد #فشن #روسری #سابلیمیشن #روسری #چاپ #کیف #کفش #کالای_خواب #روتختی #شال

51
4 hours ago

⚜️شرکت ماهوت مفتخر است با تیمی خلاق و حرفه ای همراه با جدیدترین متدهای طراحی و چاپ پارچه شما را برای رسیدن به آنچه در ذهنتان است همراهی کند⚜️ برای اطلاع از قیمت ها و نحوه سفارش از طریق دایرکت و شماره های موجود در صفحه اقدام بفرمایید⚜️ارسال به تمام نقاط کشور⚜️ #چاپ #چاپپارچه #چاپدیجیتالپارچه #پارچه #پارچهفروشی #پارچه_سرا #مانتو #مزون #مد #فشن #روسری #سابلیمیشن #روسری #چاپ #کیف #کفش #کالای_خواب #روتختی #شال

40
4 hours ago

⚜️شرکت ماهوت مفتخر است با تیمی خلاق و حرفه ای همراه با جدیدترین متدهای طراحی و چاپ پارچه شما را برای رسیدن به آنچه در ذهنتان است همراهی کند⚜️ برای اطلاع از قیمت ها و نحوه سفارش از طریق دایرکت و شماره های موجود در صفحه اقدام بفرمایید⚜️ارسال به تمام نقاط کشور⚜️ #چاپ #چاپپارچه #چاپدیجیتالپارچه #پارچه #پارچهفروشی #پارچه_سرا #مانتو #مزون #مد #فشن #روسری #سابلیمیشن #روسری #چاپ #کیف #کفش #کالای_خواب #روتختی #شال

40
4 hours ago

⚜️شرکت ماهوت مفتخر است با تیمی خلاق و حرفه ای همراه با جدیدترین متدهای طراحی و چاپ پارچه شما را برای رسیدن به آنچه در ذهنتان است همراهی کند⚜️ برای اطلاع از قیمت ها و نحوه سفارش از طریق دایرکت و شماره های موجود در صفحه اقدام بفرمایید⚜️ارسال به تمام نقاط کشور⚜️ #چاپ #چاپپارچه #چاپدیجیتالپارچه #پارچه #پارچهفروشی #پارچه_سرا #مانتو #مزون #مد #فشن #روسری #سابلیمیشن #روسری #چاپ #کیف #کفش #کالای_خواب #روتختی #شال

50
4 hours ago

⚜️شرکت ماهوت مفتخر است با تیمی خلاق و حرفه ای همراه با جدیدترین متدهای طراحی و چاپ پارچه شما را برای رسیدن به آنچه در ذهنتان است همراهی کند⚜️ برای اطلاع از قیمت ها و نحوه سفارش از طریق دایرکت و شماره های موجود در صفحه اقدام بفرمایید⚜️ارسال به تمام نقاط کشور⚜️ #چاپ #چاپپارچه #چاپدیجیتالپارچه #پارچه #پارچهفروشی #پارچه_سرا #مانتو #مزون #مد #فشن #روسری #سابلیمیشن #روسری #چاپ #کیف #کفش #کالای_خواب #روتختی #شال

71
4 hours ago

⚜️شرکت ماهوت مفتخر است با تیمی خلاق و حرفه ای همراه با جدیدترین متدهای طراحی و چاپ پارچه شما را برای رسیدن به آنچه در ذهنتان است همراهی کند⚜️ برای اطلاع از قیمت ها و نحوه سفارش از طریق دایرکت و شماره های موجود در صفحه اقدام بفرمایید⚜️ارسال به تمام نقاط کشور⚜️ #چاپ #چاپپارچه #چاپدیجیتالپارچه #پارچه #پارچهفروشی #پارچه_سرا #مانتو #مزون #مد #فشن #روسری #سابلیمیشن #روسری #چاپ #کیف #کفش #کالای_خواب #روتختی #شال

42
4 hours ago

⚜️شرکت ماهوت مفتخر است با تیمی خلاق و حرفه ای همراه با جدیدترین متدهای طراحی و چاپ پارچه شما را برای رسیدن به آنچه در ذهنتان است همراهی کند⚜️ برای اطلاع از قیمت ها و نحوه سفارش از طریق دایرکت و شماره های موجود در صفحه اقدام بفرمایید⚜️ارسال به تمام نقاط کشور⚜️ #چاپ #چاپپارچه #چاپدیجیتالپارچه #پارچه #پارچهفروشی #پارچه_سرا #مانتو #مزون #مد #فشن #روسری #سابلیمیشن #روسری #چاپ #کیف #کفش #کالای_خواب #روتختی #شال

50
4 hours ago

⚜️شرکت ماهوت مفتخر است با تیمی خلاق و حرفه ای همراه با جدیدترین متدهای طراحی و چاپ پارچه شما را برای رسیدن به آنچه در ذهنتان است همراهی کند⚜️ برای اطلاع از قیمت ها و نحوه سفارش از طریق دایرکت و شماره های موجود در صفحه اقدام بفرمایید⚜️ارسال به تمام نقاط کشور⚜️ #چاپ #چاپپارچه #چاپدیجیتالپارچه #پارچه #پارچهفروشی #پارچه_سرا #مانتو #مزون #مد #فشن #روسری #سابلیمیشن #روسری #چاپ #کیف #کفش #کالای_خواب #روتختی #شال

30
4 hours ago

حرفه های اروپا فیلمبرداری و عکسبرداری از مجالس عقد و عروسی و نامزدی Professionelle Hochzeitsvideos und Hochzeitsfotos Hochzeitspaket Hochzeitsfotografen digital Hochzeitsfilme Full HD,Blu-ray TEL.017622707789 www.atvkoln.de ارامش خاطر با شرکت فیلمبرداری و عکاسی کلن تی وی عکاسی و فیلمبرداری از مجالس عقد و عروسی ،نامزادی، تولدت www.atvkoln.de TEL.017622707789 www.atvkoln.de # hochzeitköln #ادیوس #پریمیر #افتر_افکت #تدوینگر #تدوین_فیلم_عروسی #پروژه_آماده_میکس #میکس_و_مونتاژ #تدوین #فتوشاپ #روتوش #مونتاژ #طراحی #چاپ #صحافی #تیزر #کلیپ_عروسی #آتلیه #عکاسی #فیلمبرداری #تصویربرداری #نرم_افزار #تیزر #فیلم #عکس #میکس #نمایشگاه #رادیو

121
4 hours ago

⚜️شرکت ماهوت مفتخر است با تیمی خلاق و حرفه ای همراه با جدیدترین متدهای طراحی و چاپ پارچه شما را برای رسیدن به آنچه در ذهنتان است همراهی کند⚜️ برای اطلاع از قیمت ها و نحوه سفارش از طریق دایرکت و شماره های موجود در صفحه اقدام بفرمایید⚜️ارسال به تمام نقاط کشور⚜️ #چاپ #چاپپارچه #چاپدیجیتالپارچه #پارچه #پارچهفروشی #پارچه_سرا #مانتو #مزون #مد #فشن #روسری #سابلیمیشن #روسری #چاپ #کیف #کفش #کالای_خواب #روتختی #شال

51
4 hours ago

⚜️شرکت ماهوت مفتخر است با تیمی خلاق و حرفه ای همراه با جدیدترین متدهای طراحی و چاپ پارچه شما را برای رسیدن به آنچه در ذهنتان است همراهی کند⚜️ برای اطلاع از قیمت ها و نحوه سفارش از طریق دایرکت و شماره های موجود در صفحه اقدام بفرمایید⚜️ارسال به تمام نقاط کشور⚜️ #چاپ #چاپپارچه #چاپدیجیتالپارچه #پارچه #پارچهفروشی #پارچه_سرا #مانتو #مزون #مد #فشن #روسری #سابلیمیشن #روسری #چاپ #کیف #کفش #کالای_خواب #روتختی #شال

40
4 hours ago

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 ‏DFM: Design For Manufacture & ‏DFA: Design For Assembly در دهه های اخیر شاهد به فعلیت رسیدن پتانسیل های DFM (طراحی برای تولید) بوده ایم. خروجی این روش طراحی محصولی است که تک تک قطعه های آن به بهترین نحو ممکن برای ساخت طراحی شده اند. اما نکته ی قابل تأمل و منفی که این روش دارد این است که توجهی که به طراحی جزئیات تک تک قطعه ها برای تولید به بهترین و راحت ترین و ارزان ترین راه ممکن می شود، به مونتاژ آن ها نمی شود. لذا مسئله ی مونتاژ و پروسه ی خط تولید تحت الشعاع طراحی جزئیات قطعه قرار می گیرد. راه تکمیل DFM ، تمرکز طراح روی ساختار محصول به منظور ساده کردن رابطه ی قطعه ها و کاستن از تعداد آن ها با تلفیقشان با یکدیگر و جایگزین کردن روش های ساده تر برای دستیابی به کارکرد محصول و قطعه می باشد. از این روی در طراحی پیشرو، DFA اولین قدم از DFM می باشد. DFA تیم توسعه ی محصول را در مسیری قرار می دهد که اولا از تعداد قطعات بکاهد؛ یعنی محصول را پیرایش کند (یکی از راه های رسیدن به این هدف تلفیق کارکرد قطعه ها با هم است) و ثانیا زمان و هزینه ی خط تولید و مونتاژ محصول را تا حد ممکن کاهش می دهد. یکی از مهم ترین نقش های DFA ، انتخاب و طراحی مناسب ترین روش برای چفت و بست کردن قطعه ها به یکدیگر می باشد. اهمیت این مسئله از آن جایی مشخص می شود که در خط تولید هنگام مونتاژ کردن محصول، سوار کردن قطعه ها روی یکدیگر و بستن آن ها به یکدیگر بیشترین نفر ساعت را نسبت به بقیه ی فرایند تولید به خود اختصاص می دهد. #DFM #DFA #karapcb #karaelectronic #technology #news #education #tech #future #innovation #information #instatechnology #instatech #instafuture #instainnovation #prototype #enginner #enginnering #diy #design # ‎ #كارا_الكترونيك #كارا #توليد_ملى #مدارچاپى #ساخت_ايران #آلتيوم #چاپ #استاندارد

301
4 hours ago

هر آنچه بخواهید اینجا هست.... طرح و ایده از شما! خلق ایده هایتان باما... ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ چاپ طـــــــــرح و عکس دلخــــــــــواه شمــــــــا روی تیشــرت،ماگ،بشقاب،پــازل،پرچـم،پارچه پدموس،قاب گوشی،سنگ،سرامیک و کاشی و... ارسال به سراسر کشور کانال تلگرام @chape_tshirt شماره تماس ☎0922-130-4610 ☎0910-398-2656 #چاپ #چاپ_تیشرت #چاپ_لیوان #ماگ #چاپ_طرح #چاپ_قاب_موبایل #چاپ_اجسام #چاپ_کوسن #چاپ_بشقاب #کاشی #سرامیک #ساعت #چاپ_کاشی #چاپ_سرامیک #چاپ_ساعت #کیفیت #ماندگاری #زیبایی #جدید #ارسال

40
4 hours ago

طراحی و ساخت تیزر تبلیغاتی اپلیکیشن تاجرانه @davoudshokouhiyan @avin_shokohiyan خدمات طراحی و چاپ 👇👇👇👇👇👇👇👇 دنیای هدف روشن خدمات طراحی گرافیکی خدمات چاپی طراحی و چاپ انواع بسته بندی طراحی وب سایت طراحی اپلیکیشن طراحی. تولید و ساخت انیمیشن ساخت تیزرتبلیغاتی خدمات تبلیغاتی صوتی 09386161730 09361430882 #دنیای_هدف_روشن #طراحی #چاپ #موشن_گرافیک #انیمیشن #طراحی_ست_اداری #طراحی_بنر #طراحی_پوستر # #طراحی_کاتالوگ #طراحی_تراکت #طراحی_کارت_ویزیت_خاص #طراحی_کارت_ویزیت_هنری #طراحی_کارت_ویزیت_مشاغل #طراحی_کارت_ویزیت_اداری #مشاغل_صاحبان_کالا # #کسب_کار_برندینگ # #دیجیتال_مارکتینگ #کو_برندینگ #پرسنال_برندینگ #تجارت_الکترونیک #هنر # #هنر_آگاهی #خلاقیت #رنگ_رنگبازی

1110
5 hours ago

طراحی لوگو سالن زیبایی رزگلد @donyayehadafroshan1 کانال تلگرام👆👆👆👆👆👆👆👆 09386161730 09361430882 خدمات طراحی و چاپ 👇👇👇👇👇👇👇👇 دنیای هدف روشن @drhadafroshan @drhadafroshan @drhadafroshan خدمات طراحی گرافیکی خدمات چاپی طراحی و چاپ انواع بسته بندی طراحی وب سایت طراحی اپلیکیشن طراحی. تولید و ساخت انیمیشن ساخت تیزرتبلیغاتی خدمات تبلیغاتی صوتی 09386161730 09361430882 #دنیای_هدف_روشن #طراحی #چاپ #موشن_گرافیک #انیمیشن #طراحی_ست_اداری #طراحی_بنر #طراحی_پوستر # #طراحی_کاتالوگ #طراحی_تراکت #طراحی_کارت_ویزیت_خاص #طراحی_کارت_ویزیت_هنری #طراحی_کارت_ویزیت_مشاغل #طراحی_کارت_ویزیت_اداری #مشاغل_صاحبان_کالا # #کسب_کار_برندینگ # #دیجیتال_مارکتینگ #کو_برندینگ #پرسنال_برندینگ #تجارت_الکترونیک #هنر # #هنر_آگاهی #خلاقیت #رنگ_رنگبازی

102
5 hours ago

⚜️شرکت ماهوت مفتخر است با تیمی خلاق و حرفه ای همراه با جدیدترین متدهای طراحی و چاپ پارچه شما را برای رسیدن به آنچه در ذهنتان است همراهی کند⚜️ برای اطلاع از قیمت ها و نحوه سفارش از طریق دایرکت و شماره های موجود در صفحه اقدام بفرمایید⚜️ارسال به تمام نقاط کشور⚜️ #چاپ #چاپپارچه #چاپدیجیتالپارچه #پارچه #پارچهفروشی #پارچه_سرا #مانتو #مزون #مد #فشن #روسری #سابلیمیشن #روسری #چاپ #کیف #کفش #کالای_خواب #روتختی #شال

51
5 hours ago

کد ۴۰۵۱ طرح های شیک و فانتزی در تونالیته رنگی صورتی و مشکی بهترین و پرطرفداررررررررررررترین طرح های موجود در بازار چاپ بنر بزرگسال و کودک چاپ بنرهای شخصیت های کارتونی چاپ تخصصی بنر ماااااااااات با بهترین کیفیت درجه یک چاپ بنر در یکساعت #بنر #بنر_تولد #چاپ #چاپ_طراحی #طراحی #لاکچری #لاکچری_دیزاین #کودک #فرزند #هدیه #طرح #دیزاین #مراسم #تشریفات #عروسی #تولد #تولدی #birthday

211
5 hours ago

❤چاپ عكس روي همه چيز!!😜 نمونه چاپ عكس روي لیوان حرارتی آدرس : اهواز-خيابان نادري-پاساژ كارون-طبقه همكف-مجاور آسانسور 📞٠٩١٦٣١٠٤٦٧١☎️٠٩٣٧٦٢٤٧٦٥٠ #print #art #ahwaz #ahvaz #اهواز #چاپ

272
5 hours ago

کتاب مردی به نام اوه نوشته فردریک بکمن، نخستین رمان این نویسنده سوئدی است و با استقبال چشمگیری در جهان رو به رو و به سی زبان ترجمه شد. مجله آلمانی اشپیگل درباره «مردی به نام اُوِه» نوشته است: «کسی که از این رمان خوشش نیاید بهتر است هیچ کتابی نخواند!» این کتاب داستانی تراژیک و طنزآلود دارد که با انگاهی انتقادی به نقد جهان مدرن و روابط انسانی حاکم بر آن می‌پردازد. در بریده‌ای از کتاب می‌خوانیم: مرد فربه پشت پلکسی گلاس موهایش را رو به عقب شانه زده و دست‌هایش از بالا تا پایین خالکوبی دارد. اُوه با خود فکر می‌کند همین که مویشان را جوری درست می‌کنند که انگار یک بسته مارگارین رویش خالی کرده‌اند بس نیست، باید بدنشان را هم از ریخت بیندازند؟ تازه، خالکوبی‌هایش هیچ درون‌مایه‌ای هم ندارند، فقط یک مشت نقش‌ونگارند و آیا یک انسان بالغ و سالم به میل خودش با خودش چنین کاری می‌کند؟ با بازوهایی توی شهر دوره می‌افتد که شبیه آستر کت هستند؟ اُوه توضیح می‌دهد: «دستگاهتون کار نمی‌کنه.» مرد پشت پلکسی گلاس می‌گوید: «نمی‌کنه؟» «چی نمی‌کنه؟» «خب... دستگاه... کار نمی‌کنه.» «اینو که خودم گفتم!» مرد پشت پلکسی گلاس با تردید نگاه می‌کند. می‌پرسد: «کارتتون خراب نشده؟ نوار مغناطیسی‌اش کثیف نیست؟» اُوه قیافه‌ای به خود می‌گیرد که انگار مرد پشت پلکسی گلاس توانایی‌های جنسی‌اش را زیر سؤال برده. مرد پشت پلکسی گلاس ساکت می‌شود. اُوه اشاره‌کنان به مرد می‌گوید: «محض اطلاع بگم که نوار مغناطیسی کارتم هیچم کثیف نیست.» مرد پشت پلکسی گلاس با سر تأیید می‌کند. سپس فکر دیگری به ذهنش می‌رسد و سرش را با تأسف تکان می‌دهد. سعی می‌کند به اُوه توضیح دهد که دستگاه «قبلاً سالم بوده.» از نظر اُوه، این کار بی‌ربط است، چون دستگاه در آن لحظه آشکارا خراب است. مرد پشت پلکسی گلاس از اُوه می‌پرسد پول نقد همراهش است. اُوه پاسخ می‌دهد که این موضوع هیچ ربطی به مرد پشت پلکسی گلاس ندارد. سکوت سنگینی حکم‌فرما می‌شود. قیمت کتاب 33000 تومان، که می توانید با 20% تخفیف به مبلغ 26700 تومان خریداری کنید.برای سفارش پیام در دایرکت بگذارید یا تماس بگیرید 09220476027 #مردی_به_نام_اوه #فردریک_بکمن #نشر_نون #فرناز_تیمورازف #کتاب #چاپ #کتاب_داستان #کتابفروشی #کتابخانه #نشر #ناشران #علم #کتاب_خوب #کتابخونه #کتابخوانی #کتاب_بخوانیم #کتابخوان #کتاب_خوب_بخوانیم #تخفیف #Fredrik_Backman

41
6 hours ago

#اوژنی_گرانده #اونوره_دوبالزاک #ترجمه_عبدالله_توکل #چاپ _۱۳۶۸ خلاصه داستان: خانواده ای به نام گرانده در شهری به نام سومور در فرانسه زندگی می کنند. مسیو و مادام گرانده تنها یک دختر به نام اوژنی دارند.یک کلفت به نام نانون هم در این خانه خدمت می کند که تبدیل به پیر دختری مهربان شده است.مسیو گرانده (باباگرانده) آن قدر شیفته ی پول و به ویژه طلا است که ذره ای عشق و محبت در وجود او یافت نمی شود.او طوری به خانواده خود نشان می دهد که یک فرد عادی و روزمزد است.پسرعموی اوژنی از پاریس به نزد گرانده های سوموری می آید.اوژنی عاشق او می شود.عموی اوژنی به دلیل ورشکستگی پس از فرستادن پسر خود نزد برادرش با شلیک گلوله ای به زندگی خود خاتمه می دهد.بابا گرانده نمی خواهد شارل (پسرعمو) را نزد خود نگاه دارد.از طرفی اوژنی سخت شیفته ی او شده است.... #جهت سفارش دایرکت پیام دهید

690
6 hours ago

ورق بزنید عکاسی صنعتی از محصولات، تولیدات و حرفه های شغلی شما گروه عکاسی صنعتی آرسا توسط تیم حرفه ای عکاسی آماده هرگونه همکاری تبلیغاتی به شکل کاملا تخصصی و حرفه ای با شما عزیزان میباشد جهت هماهنگی،استعلام قیمت و هرگونه سفارش به دایرکت پیام و یا با شماره ۹۳۶۷۰۸۷۴۹۱ تماس حاصل نمایید. #عکاسی_صنعتی #عکاسی #تبلیغات_موثر #عکس #تبلیغ #کاتالوگ #کانن #دوربین #چاپ #چاپ_آرسا #چاپ_تبلیغات_آرسا #عکاسی_آرسا

180
6 hours ago

طراحی تقویم با تم پیشنهادی شما با عکس های و طراحی اختصاصی شامل : تقویم دیواری، تقویم رومیزی ، کارت تبریک سال نو ، پاکت هدیه ، عکس یادگاری ، لوح تقدیر ، تندیس یادمان ،و .... با بهترین کیفیت #پکیج_نوروزی #عید_98 #تقویم #تقویم98 #تقویم_مدارس #مهد_کودک #چاپ #عکس #لوح #تندیس_یادمان #رومیزی #دیواری #تقویم_دیواری_و_رو_میزی_و_مدیریتی #تقویم_98 #طرح_دلخواه_شما #طراحی #نوپرداز #طرح_نو #کیفیت_عالی ✅👌

121
6 hours ago

خامه ایی #تزیینات فوندانت #وانیلی #وزن ۳/۱۵۰ #شیشه مشروب #چاپ خوراکی# سفارش یه خانم مهربون واسه تولد همسر عزیزشون. گلم تولد همسر گرامیتون مبارک باشه همه ساله بشید در کنار هم💟💟❣❣💖💖🙏🙏 97/12/1

1489
6 hours ago

شرکت تولیدی ستاره البرز تولید کننده انواع قاب تابلوفرش، معرق ،تابلوهای قرانی و مذهبی،تابلو های ویژه جهت کادو (برای ارگانها و شرکت ودفاتر) پلی استر، شاسی، تابلو چراغدار ،تابلو بوم، پوستر، چاپ و لیزر،تابلو نقاشی تولید کننده انواع ساعت دیواری و ایستاده ارسال بار مستقیم به سراسر ایران و عراق و کشورهای همسایه برای دیدن همه محصولات به کانال تلگرام و یا سایت ما مراجعه کنید t.me/setarealborz کانال تلگرام Www.setarealborz.com وب سایت Www.setarealborz.ir فروشگاه اینترنتی ستاره البرز(جهت تک فروشی) +982636331912 #کارگاه (company)(المصنع) +989126603364 #مدیریت +989352997221 عظیمی +989359505010 (سهرابی ) +989381600137حسابداری Iran.alborz,valadabad,bahman2,setarealborz الإطار، التابلوه، لوحة، سجادة، معرق، زهرة معدنیة، الشاسیة البولیستر، طباعة، خلفیة، إشارة الضوء، ملصقات، لمحات، صفح وقت، ساعة حاىة، دیني، الهیکل، الرسم، حوامل، الهدایا، the frame ,panel ,carpet ,metal, flover chassis ,polyster ,print ,backlight ,light signaled ,poster ,profil ,pvc ,watch ,clock ,religious, gift , cornice painting vaser #قاب #تابلو #فرش #معرق #الرسم #هنر #شاسی #پلیستر #چاپ #بک_لایت #چراغدار #پوستر #پروفیل #لمینت #ساعت #مذهبی #کادویی #دکوری #watch #painting #mdf #نقاشی #لوحة #بوم #تولیدی #ساعة #freme #الإطار

111
6 hours ago

مزون المان.مانتو عبایی.یک مدل خاص و شیک❣ چاپ سیلک طرح سیمرغ پشت مانتو✔ مدل جیب خاص✔ برش زیبا✔ جنس عالی✔ سفارش پذیرفته می شود✔ #مانتو عبایی #جیب #چاپ سیلک #طرح سیمرغ #برش

41
6 hours ago

شرکت تولیدی ستاره البرز تولید کننده انواع قاب تابلوفرش، معرق ،تابلوهای قرانی و مذهبی،تابلو های ویژه جهت کادو (برای ارگانها و شرکت ودفاتر) پلی استر، شاسی، تابلو چراغدار ،تابلو بوم، پوستر، چاپ و لیزر،تابلو نقاشی تولید کننده انواع ساعت دیواری و ایستاده ارسال بار مستقیم به سراسر ایران و عراق و کشورهای همسایه برای دیدن همه محصولات به کانال تلگرام و یا سایت ما مراجعه کنید t.me/setarealborz کانال تلگرام Www.setarealborz.com وب سایت Www.setarealborz.ir فروشگاه اینترنتی ستاره البرز(جهت تک فروشی) +982636331912 #کارگاه (company)(المصنع) +989126603364 #مدیریت +989352997221 عظیمی +989359505010 (سهرابی ) +989381600137حسابداری Iran.alborz,valadabad,bahman2,setarealborz الإطار، التابلوه، لوحة، سجادة، معرق، زهرة معدنیة، الشاسیة البولیستر، طباعة، خلفیة، إشارة الضوء، ملصقات، لمحات، صفح وقت، ساعة حاىة، دیني، الهیکل، الرسم، حوامل، الهدایا، the frame ,panel ,carpet ,metal, flover chassis ,polyster ,print ,backlight ,light signaled ,poster ,profil ,pvc ,watch ,clock ,religious, gift , cornice painting vaser #قاب #تابلو #فرش #معرق #الرسم #هنر #شاسی #پلیستر #چاپ #بک_لایت #چراغدار #پوستر #پروفیل #لمینت #ساعت #مذهبی #کادویی #دکوری #watch #painting #mdf #نقاشی #لوحة #بوم #تولیدی #ساعة #freme #الإطار

100
6 hours ago

شرکت تولیدی ستاره البرز تولید کننده انواع قاب تابلوفرش، معرق ،تابلوهای قرانی و مذهبی،تابلو های ویژه جهت کادو (برای ارگانها و شرکت ودفاتر) پلی استر، شاسی، تابلو چراغدار ،تابلو بوم، پوستر، چاپ و لیزر،تابلو نقاشی تولید کننده انواع ساعت دیواری و ایستاده ارسال بار مستقیم به سراسر ایران و عراق و کشورهای همسایه برای دیدن همه محصولات به کانال تلگرام و یا سایت ما مراجعه کنید t.me/setarealborz کانال تلگرام Www.setarealborz.com وب سایت Www.setarealborz.ir فروشگاه اینترنتی ستاره البرز(جهت تک فروشی) +982636331912 #کارگاه (company)(المصنع) +989126603364 #مدیریت +989352997221 عظیمی +989359505010 (سهرابی ) +989381600137حسابداری Iran.alborz,valadabad,bahman2,setarealborz الإطار، التابلوه، لوحة، سجادة، معرق، زهرة معدنیة، الشاسیة البولیستر، طباعة، خلفیة، إشارة الضوء، ملصقات، لمحات، صفح وقت، ساعة حاىة، دیني، الهیکل، الرسم، حوامل، الهدایا، the frame ,panel ,carpet ,metal, flover chassis ,polyster ,print ,backlight ,light signaled ,poster ,profil ,pvc ,watch ,clock ,religious, gift , cornice painting vaser #قاب #تابلو #فرش #معرق #الرسم #هنر #شاسی #پلیستر #چاپ #بک_لایت #چراغدار #پوستر #پروفیل #لمینت #ساعت #مذهبی #کادویی #دکوری #watch #painting #mdf #نقاشی #لوحة #بوم #تولیدی #ساعة #freme #الإطار

100
6 hours ago

شرکت تولیدی ستاره البرز تولید کننده انواع قاب تابلوفرش، معرق ،تابلوهای قرانی و مذهبی،تابلو های ویژه جهت کادو (برای ارگانها و شرکت ودفاتر) پلی استر، شاسی، تابلو چراغدار ،تابلو بوم، پوستر، چاپ و لیزر،تابلو نقاشی تولید کننده انواع ساعت دیواری و ایستاده ارسال بار مستقیم به سراسر ایران و عراق و کشورهای همسایه برای دیدن همه محصولات به کانال تلگرام و یا سایت ما مراجعه کنید t.me/setarealborz کانال تلگرام Www.setarealborz.com وب سایت Www.setarealborz.ir فروشگاه اینترنتی ستاره البرز(جهت تک فروشی) +982636331912 #کارگاه (company)(المصنع) +989126603364 #مدیریت +989352997221 عظیمی +989359505010 مدیر فروش(سهرابی ) +989381600137حسابداری (راهی) Iran.alborz,valadabad,bahman2,setarealborz الإطار، التابلوه، لوحة، سجادة، معرق، زهرة معدنیة، الشاسیة البولیستر، طباعة، خلفیة، إشارة الضوء، ملصقات، لمحات، صفح وقت، ساعة حاىة، دیني، الهیکل، الرسم، حوامل، الهدایا، the frame ,panel ,carpet ,metal, flover chassis ,polyster ,print ,backlight ,light signaled ,poster ,profil ,pvc ,watch ,clock ,religious, gift , cornice painting vaser #قاب #تابلو #فرش #معرق #الرسم #هنر #شاسی #پلیستر #چاپ #بک_لایت #چراغدار #پوستر #پروفیل #لمینت #ساعت #مذهبی #کادویی #دکوری #watch #painting #mdf #نقاشی #لوحة #بوم #تولیدی #ساعة #freme #الإطار

120
6 hours ago

شرکت تولیدی ستاره البرز تولید کننده انواع قاب تابلوفرش، معرق ،تابلوهای قرانی و مذهبی،تابلو های ویژه جهت کادو (برای ارگانها و شرکت ودفاتر) پلی استر، شاسی، تابلو چراغدار ،تابلو بوم، پوستر، چاپ و لیزر،تابلو نقاشی تولید کننده انواع ساعت دیواری و ایستاده ارسال بار مستقیم به سراسر ایران و عراق و کشورهای همسایه برای دیدن همه محصولات به کانال تلگرام و یا سایت ما مراجعه کنید t.me/setarealborz کانال تلگرام Www.setarealborz.com وب سایت Www.setarealborz.ir فروشگاه اینترنتی ستاره البرز(جهت تک فروشی) +982636331912 #کارگاه (company)(المصنع) +989126603364 #مدیریت +989352997221 عظیمی +989359505010 (سهرابی ) +989381600137حسابداری Iran.alborz,valadabad,bahman2,setarealborz الإطار، التابلوه، لوحة، سجادة، معرق، زهرة معدنیة، الشاسیة البولیستر، طباعة، خلفیة، إشارة الضوء، ملصقات، لمحات، صفح وقت، ساعة حاىة، دیني، الهیکل، الرسم، حوامل، الهدایا، the frame ,panel ,carpet ,metal, flover chassis ,polyster ,print ,backlight ,light signaled ,poster ,profil ,pvc ,watch ,clock ,religious, gift , cornice painting vaser #قاب #تابلو #فرش #معرق #الرسم #هنر #شاسی #پلیستر #چاپ #بک_لایت #چراغدار #پوستر #پروفیل #لمینت #ساعت #مذهبی #کادویی #دکوری #watch #painting #mdf #نقاشی #لوحة #بوم #تولیدی #ساعة #freme #الإطار

200
6 hours ago

شرکت تولیدی ستاره البرز تولید کننده انواع قاب تابلوفرش، معرق ،تابلوهای قرانی و مذهبی،تابلو های ویژه جهت کادو (برای ارگانها و شرکت ودفاتر) پلی استر، شاسی، تابلو چراغدار ،تابلو بوم، پوستر، چاپ و لیزر،تابلو نقاشی تولید کننده انواع ساعت دیواری و ایستاده ارسال بار مستقیم به سراسر ایران و عراق و کشورهای همسایه برای دیدن همه محصولات به کانال تلگرام و یا سایت ما مراجعه کنید t.me/setarealborz کانال تلگرام Www.setarealborz.com وب سایت Www.setarealborz.ir فروشگاه اینترنتی ستاره البرز(جهت تک فروشی) +982636331912 #کارگاه (company)(المصنع) +989126603364 #مدیریت +989352997221 عظیمی +989359505010 سهرابی ) +989381600137حسابداری Iran.alborz,valadabad,bahman2,setarealborz الإطار، التابلوه، لوحة، سجادة، معرق، زهرة معدنیة، الشاسیة البولیستر، طباعة، خلفیة، إشارة الضوء، ملصقات، لمحات، صفح وقت، ساعة حاىة، دیني، الهیکل، الرسم، حوامل، الهدایا، the frame ,panel ,carpet ,metal, flover chassis ,polyster ,print ,backlight ,light signaled ,poster ,profil ,pvc ,watch ,clock ,religious, gift , cornice painting vaser #قاب #تابلو #فرش #معرق #الرسم #هنر #شاسی #پلیستر #چاپ #بک_لایت #چراغدار #پوستر #پروفیل #لمینت #ساعت #مذهبی #کادویی #دکوری #watch #painting #mdf #نقاشی #لوحة #بوم #تولیدی #ساعة #freme #الإطار

101
6 hours ago

شرکت تولیدی ستاره البرز تولید کننده انواع قاب تابلوفرش، معرق ،تابلوهای قرانی و مذهبی،تابلو های ویژه جهت کادو (برای ارگانها و شرکت ودفاتر) پلی استر، شاسی، تابلو چراغدار ،تابلو بوم، پوستر، چاپ و لیزر،تابلو نقاشی تولید کننده انواع ساعت دیواری و ایستاده ارسال بار مستقیم به سراسر ایران و عراق و کشورهای همسایه برای دیدن همه محصولات به کانال تلگرام و یا سایت ما مراجعه کنید t.me/setarealborz کانال تلگرام Www.setarealborz.com وب سایت Www.setarealborz.ir فروشگاه اینترنتی ستاره البرز(جهت تک فروشی) +982636331912 #کارگاه (company)(المصنع) +989126603364 #مدیریت +989352997221 عظیمی +989359505010 مدیر فروش(سهرابی ) +989381600137حسابداری (راهی) Iran.alborz,valadabad,bahman2,setarealborz الإطار، التابلوه، لوحة، سجادة، معرق، زهرة معدنیة، الشاسیة البولیستر، طباعة، خلفیة، إشارة الضوء، ملصقات، لمحات، صفح وقت، ساعة حاىة، دیني، الهیکل، الرسم، حوامل، الهدایا، the frame ,panel ,carpet ,metal, flover chassis ,polyster ,print ,backlight ,light signaled ,poster ,profil ,pvc ,watch ,clock ,religious, gift , cornice painting vaser #قاب #تابلو #فرش #معرق #الرسم #هنر #شاسی #پلیستر #چاپ #بک_لایت #چراغدار #پوستر #پروفیل #لمینت #ساعت #مذهبی #کادویی #دکوری #watch #painting #mdf #نقاشی #لوحة #بوم #تولیدی #ساعة #freme #الإطار

130
6 hours ago

. . 🛍 %۲۸ تخفیف خرید از وب سایت دهسرا . ➖ ۲ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ . ⭕️ کد تخفیف: 971202 ---------------------------------------- ➖ نماد اعتماد الکترونیکی ➖ ثبت سفارش شبانه‌روزی ➖ ارسال به همه‌ی شهرستان‌ها ---------------------------------------- 📞01333240055-01333260055 . 🍉⚡️ @DEHSARA . 🍉⚡️ @DEHSARA . 🍉⚡️ @A_D_R_E_N_A_L_I_N_E_ . #انتشارات_دهسرا #كانون_تبليغاتي_دهسرا #دهسرا #انتشارات #کانون_تبلیغاتی #DEHSARA #PUBLICATION #ADVERTISING_COMPANY #طراحی #گرافیک #کتاب #چاپ #رنگ #تخفيف #تخفيف_ويژه #تخفيف_ویژه #خريد #خريد_آنلاين #خريد_آسان #خريد_انلاين #خريدآنلاين #خريد_اينترنتي #خريداينترنتي #پيشنهاد #ويژه #درصد #كتابخانه #كتاب_خوب #كتابي

390
6 hours ago

شرکت تولیدی ستاره البرز تولید کننده انواع قاب تابلوفرش، معرق ،تابلوهای قرانی و مذهبی،تابلو های ویژه جهت کادو (برای ارگانها و شرکت ودفاتر) پلی استر، شاسی، تابلو چراغدار ،تابلو بوم، پوستر، چاپ و لیزر،تابلو نقاشی تولید کننده انواع ساعت دیواری و ایستاده ارسال بار مستقیم به سراسر ایران و عراق و کشورهای همسایه برای دیدن همه محصولات به کانال تلگرام و یا سایت ما مراجعه کنید t.me/setarealborz کانال تلگرام Www.setarealborz.com وب سایت Www.setarealborz.ir فروشگاه اینترنتی ستاره البرز(جهت تک فروشی) +982636331912 #کارگاه (company)(المصنع) +989126603364 #مدیریت +989352997221 عظیمی +989359505010 مدیر فروش(سهرابی ) +989381600137حسابداری Iran.alborz,karaj,mohamadshahr,valadabad,bahman2,setarealborz الإطار، التابلوه، لوحة، سجادة، معرق، زهرة معدنیة، الشاسیة البولیستر، طباعة، خلفیة، إشارة الضوء، ملصقات، لمحات، صفح وقت، ساعة حاىة، دیني، الهیکل، الرسم، حوامل، الهدایا، the frame ,panel ,carpet ,metal, flover chassis ,polyster ,print ,backlight ,light signaled ,poster ,profil ,pvc ,watch ,clock ,religious, gift , cornice painting vaser #قاب #تابلو #فرش #معرق #الرسم #هنر #شاسی #پلیستر #چاپ #بک_لایت #چراغدار #پوستر #پروفیل #لمینت #ساعت #مذهبی #کادویی #دکوری #watch #painting #mdf #نقاشی #لوحة #بوم #تولیدی #ساعة #freme #الإطار

121
7 hours ago

شرکت تولیدی ستاره البرز تولید کننده انواع قاب تابلوفرش، معرق ،تابلوهای قرانی و مذهبی،تابلو های ویژه جهت کادو (برای ارگانها و شرکت ودفاتر) پلی استر، شاسی، تابلو چراغدار ،تابلو بوم، پوستر، چاپ و لیزر،تابلو نقاشی تولید کننده انواع ساعت دیواری و ایستاده ارسال بار مستقیم به سراسر ایران و عراق و کشورهای همسایه برای دیدن همه محصولات به کانال تلگرام و یا سایت ما مراجعه کنید t.me/setarealborz کانال تلگرام Www.setarealborz.com وب سایت Www.setarealborz.ir فروشگاه اینترنتی ستاره البرز(جهت تک فروشی) +982636331912 #کارگاه (company)(المصنع) +989126603364 #مدیریت +989352997221 عظیمی +989359505010 (سهرابی ) +989381600137حسابداری Iran.alborz,valadabad,bahman2,setarealborz الإطار، التابلوه، لوحة، سجادة، معرق، زهرة معدنیة، الشاسیة البولیستر، طباعة، خلفیة، إشارة الضوء، ملصقات، لمحات، صفح وقت، ساعة حاىة، دیني، الهیکل، الرسم، حوامل، الهدایا، the frame ,panel ,carpet ,metal, flover chassis ,polyster ,print ,backlight ,light signaled ,poster ,profil ,pvc ,watch ,clock ,religious, gift , cornice painting vaser #قاب #تابلو #فرش #معرق #الرسم #هنر #شاسی #پلیستر #چاپ #بک_لایت #چراغدار #پوستر #پروفیل #لمینت #ساعت #مذهبی #کادویی #دکوری #watch #painting #mdf #نقاشی #لوحة #بوم #تولیدی #ساعة #freme #الإطار

151
7 hours ago

شرکت تولیدی ستاره البرز تولید کننده انواع قاب تابلوفرش، معرق ،تابلوهای قرانی و مذهبی،تابلو های ویژه جهت کادو (برای ارگانها و شرکت ودفاتر) پلی استر، شاسی، تابلو چراغدار ،تابلو بوم، پوستر، چاپ و لیزر،تابلو نقاشی تولید کننده انواع ساعت دیواری و ایستاده ارسال بار مستقیم به سراسر ایران و عراق و کشورهای همسایه برای دیدن همه محصولات به کانال تلگرام و یا سایت ما مراجعه کنید t.me/setarealborz کانال تلگرام Www.setarealborz.com وب سایت Www.setarealborz.ir فروشگاه اینترنتی ستاره البرز(جهت تک فروشی) +982636331912 #کارگاه (company)(المصنع) +989126603364 #مدیریت +989352997221 عظیمی +989359505010 (سهرابی ) +989381600137حسابداری Iran.alborz,valadabad,bahman2,setarealborz الإطار، التابلوه، لوحة، سجادة، معرق، زهرة معدنیة، الشاسیة البولیستر، طباعة، خلفیة، إشارة الضوء، ملصقات، لمحات، صفح وقت، ساعة حاىة، دیني، الهیکل، الرسم، حوامل، الهدایا، the frame ,panel ,carpet ,metal, flover chassis ,polyster ,print ,backlight ,light signaled ,poster ,profil ,pvc ,watch ,clock ,religious, gift , cornice painting vaser #قاب #تابلو #فرش #معرق #الرسم #هنر #شاسی #پلیستر #چاپ #بک_لایت #چراغدار #پوستر #پروفیل #لمینت #ساعت #مذهبی #کادویی #دکوری #watch #painting #mdf #نقاشی #لوحة #بوم #تولیدی #ساعة #freme #الإطار

130
7 hours ago

شرکت تولیدی ستاره البرز تولید کننده انواع قاب تابلوفرش، معرق ،تابلوهای قرانی و مذهبی،تابلو های ویژه جهت کادو (برای ارگانها و شرکت ودفاتر) پلی استر، شاسی، تابلو چراغدار ،تابلو بوم، پوستر، چاپ و لیزر،تابلو نقاشی تولید کننده انواع ساعت دیواری و ایستاده ارسال بار مستقیم به سراسر ایران و عراق و کشورهای همسایه برای دیدن همه محصولات به کانال تلگرام و یا سایت ما مراجعه کنید t.me/setarealborz کانال تلگرام Www.setarealborz.com وب سایت Www.setarealborz.ir فروشگاه اینترنتی ستاره البرز(جهت تک فروشی) +982636331912 #کارگاه (company)(المصنع) +989126603364 #مدیریت +989352997221 عظیمی +989359505010 (سهرابی ) +989381600137حسابداری Iran.alborz,valadabad,bahman2,setarealborz الإطار، التابلوه، لوحة، سجادة، معرق، زهرة معدنیة، الشاسیة البولیستر، طباعة، خلفیة، إشارة الضوء، ملصقات، لمحات، صفح وقت، ساعة حاىة، دیني، الهیکل، الرسم، حوامل، الهدایا، the frame ,panel ,carpet ,metal, flover chassis ,polyster ,print ,backlight ,light signaled ,poster ,profil ,pvc ,watch ,clock ,religious, gift , cornice painting vaser #قاب #تابلو #فرش #معرق #الرسم #هنر #شاسی #پلیستر #چاپ #بک_لایت #چراغدار #پوستر #پروفیل #لمینت #ساعت #مذهبی #کادویی #دکوری #watch #painting #mdf #نقاشی #لوحة #بوم #تولیدی #ساعة #freme #الإطار

190
9 hours ago

عکاسی محصولات/طراحی محصولات،جلد و صفحات داخلی کاتالوگ تخصصی مربوط به فرآورده‌های گوشتی یلدا دریا #میلادزهتاب 🎯مجری:"کانون آگهی و تبلیغات زهتاب" 🎯مرکز تخصصی طراحی گرافیک و چاپ 🎯مجری کلیه پروژه های تبلیغاتی 🎯با امکان ثبت سفارش وارسال مرسولات چاپی به سایر نقاط #miladzehtab @miladzehtab ☎️01333252621_01333262322 📱09113458990_09118266195 #journal #journalart #catalog #branding #business #advertising #illustration #logodesigner #designer #design #artist #art #artwork #graphicdesigner #graphic #graphicdesign #printing #print #printdesign #رشت #گیلان #تهران #چاپ #طراحی #تبلیغات #کاتالوگ #هنر #عکاسی

301
10 hours ago

عکاسی محصولات/طراحی محصولات،جلد و صفحات داخلی کاتالوگ/چاپ کاتالوگ تخصصی مربوط به فرآورده‌های گوشتی یلدا دریا #میلادزهتاب 🎯مجری:"کانون آگهی و تبلیغات زهتاب" 🎯مرکز تخصصی طراحی گرافیک و چاپ 🎯مجری کلیه پروژه های تبلیغاتی 🎯با امکان ثبت سفارش وارسال مرسولات چاپی به سایر نقاط #miladzehtab @miladzehtab ☎️01333252621 _01333262322 📱09113458990_09118266195 #graphic #graphics #designer #design #art #artist #artists #graphicdesign #graphicdesigner #advertising #catalog #branding #photography #printing #print #fooddesign #journal #luxurydesign #nice #رشت #هنرمندان #چاپ #طراحی_کاتالوگ #تبلیغات #گیلان #کاتالوگ #تبلیغ #برندینگ

352
10 hours ago

عکاسی محصولات/طراحی محصولات‌، جلد و صفحات داخلی/چاپ کاتالوگ تخصصی مربوط به شرکت فرآورده های گوشتی یلدا دریا #میلادزهتاب 🎯مجری:"کانون آگهی و تبلیغات زهتاب" 🎯مرکز تخصصی طراحی گرافیک و چاپ 🎯مجری کلیه پروژه های تبلیغاتی 🎯با امکان ثبت سفارش وارسال مرسولات چاپی به سایر نقاط #miladzehtab @miladzehtab ☎️01333252621_01333262322 📱09113458990_09118266195 #graphicdesigner #graphic #graphics #design #designstudio #designer #prints #printing #printdesign #advertising #catalog #artist #art #artwork #graphicdesign #branding #illustration #photography #photographer #photo #luxury #رشت #کاتالوگ #گیلان #طراحی #چاپ #صنایع_غذایی #عکاسی

261
19 hours ago

موفقیت فقط و فقط یک تصمیم است من می خواهم فقط با فروش فایل pdf کتاب دستنوشته های یک نگهبان ساختمان 100میلیون بدست آورم هدف و انگیزه از این کار قدرت باور و اراده هست و 50 درصد درآمد از این فروش به کانون های فرهنگی و کارهای فرهنگی اهدا می شود و 50 درصد برای هزینه چاپ کتابهای بعدی و تغییر مادی در زندگی خودم مبلغ کتاب 12 هزار تومان هست یعنی اگر همه دقیق همان 12هزار تومان را پرداخت کنند 8333 نفر باید خرید کنند بعلاوه 4 هزار تومان لیست نفراتی که خرید می کنند از طریق همین صفحه به اشتراک گذاشته می شود و فایل از طریق اپلیکیشن تلگرام ارسال می شود تلگرام 09397816980 لیستی که به اشتراک گذاشته می شود مربوط از این تاریخ و ساعت است 1397/12/02 تا 97/12/12 #باور #اراده #یقین #هدف #خرید #فروش #موفقیت #تصمیم #قدرت #کانون_فرهنگی #اشتراک #مادی #زندگی #چاپ #مبلغ #شروع #تبلیغ #تئاتر #سکانس #بلیط #رویا #ایده #قشنگ #تغییر #اطلاعات #جملات_کوتاه #کار_شبانه #همکاری #درآمد #تفکر

708