خانه_دوست_من_كجاست Photos & Videos

2 weeks ago

: به ترتيب پنج فيلم محبوب من از سينماي عباس كيارستمي ١_بادمارا خواهد برد ٢_خانه دوست كجاست ٣_زير درختان زيتون ٤_طعم گيلاس ٥_گزارش هميشه خود كاراكتر و زيست كيارستمي براي من از فيلم هايش جذاب تر بود ، وبه نوعي آرتيستي است كه خود از آثارش برتر و پر جلوه تر است ، به طوري كه در ٢٠فيلم محبوب من در تاريخ سينما حتي يك فيلم از اين استاد نيست ولي هميشه جزو پنج كارگردان محبوب من بوده ،چون كاراكتر هميشه جذاب و دوست داشتني هست در همه زمينه ها ، سينما،نقاشي،شعر،عكاسي و حتي عنوان بندي هاي ماندگاري كه ساختن (قيصر،رضا موتوري) #عباس_كيارستمي #باد_ما_را_خواهد_برد #خانه_دوست_من_كجاست #زير_درختان_زيتون #طعم_گيلاس #گزارش #سينما #فيلم #آرتيست #هنرمندان_ایرانی #هنر #شاعر #عكاس #نقاشی #قيصر #رضا_موتوری

20610
1 month ago

دل که تنگ است کجا باید رفت؟ به در و دشت و دمن؟ یا به باغ و گل و گلزار و چمن؟ یا به یک خلوت و تنهایی امن دل که تنگ است کجا باید رفت؟ پیر فرزانه مرا بانگ برآورد که این حرف نکوست ، دل که تنگ است برو خانه دوست... . شانه اش جایگه گریه تو سخنش راه گشا بوسه اش مرهم زخم دل توست عشق او چاره دلتنگی توست... دل که تنگ است برو خانه دوست... خانه اش خانه توست... باز گفتم: خانه دوست کجاست؟ گفت پیدایش کن . برو آنجاکه پر از مهر و صفاست گفتمش در پاسخ: دوستانی دارم بهتر از برگ درخت که دعایم گویند و دعاشان گویم ، یادشان در دل من ، قلبشان منزل من...! صافى آب مرا ياد تو انداخت ، رفيق! تو دلت سبز ، لبت سرخ ، چراغت روشن! چرخ روزيت هميشه چرخان! نفست داغ ، تنت گرم ، دعايت با من! روزهايت پى هم خوش باشد. #فریدون_مشیری #خانه_دوست_من_كجاست #دلتنگی #دلتنگی_هام #دوستی_ها #شعر_شاعر_درمان_دلتنگى ها ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌

412
1 month ago

131